ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bondwoman

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bondwoman-, *bondwoman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bondwoman(n) ทาส, See also: ทาสี, ทาสผู้หญิง, Syn. slave, Ant. bondman

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าทาส(n) slave, See also: bondwoman, bondman, servant, Syn. ทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, บริวาร, ขี้ข้า, คนรับใช้, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: เจ้านายสมัยก่อนมีข้าทาสคอยรับใช้เป็นจำนวนมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่รับใช้การงานต่างๆ ที่เจ้านายสั่ง

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bondwoman \Bond"wom`an\ (b[o^]nd"w[oo^]m`an), n.; pl.
   {Bondwomen} (-w[i^]m`en). [Bond,a.orn.+ woman.]
   A woman who is a slave, or in bondage.
   [1913 Webster]
 
      He who was of the bondwoman.       --Gal. iv. 23.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bondwoman
   n 1: a female bound to serve without wages [syn: {bondwoman},
      {bondswoman}, {bondmaid}]
   2: a female slave [syn: {bondwoman}, {bondswoman}, {bondmaid}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top