Search result for

บำเหน็จ

(8 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บำเหน็จ-, *บำเหน็จ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บำเหน็จ    [N] bonus, See also: premium, reward, Syn. รางวัล, Example: พระราชาปูนบำเหน็จให้ชายหนุ่มมากมาย เพราะพอใจในความฉลาดของเขา, Thai definition: ค่าเหนื่อย, ค่าความชอบเป็นพิเศษ
บำเหน็จ    [N] pension, Syn. เงินบำเหน็จ, เบี้ยบำเหน็จ, Example: แม่ได้รับบำเหน็จของพ่อเลี้ยงที่ตายไปจำนวน 300,000 บาทเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน, Notes: (กฎหมาย)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Old age pensionsบำเหน็จบำนาญชราภาพ [TU Subject Heading]
Pensionsบำเหน็จบำนาญ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: pension ; retirement allowance   FR: pension [f]
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perpetuity(เพอพิทู'อิที) n. ความเป็นอมตะ,ความไม่มีที่สิ้นสุด,กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ,เงินบำเหน็จรายปีตลอดชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
honour(vt) ปูนบำเหน็จ,ติดยศ,ให้เกียรตินิยม

Are you satisfied with the result?

Go to Top