ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imprisonment

IH2 M P R IH1 Z AH0 N M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imprisonment-, *imprisonment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imprisonment(n) การจำคุก, See also: การกักขัง, การคุมขัง, Syn. confinement, immurement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง

English-Thai: Nontri Dictionary
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imprisonmentการจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imprisonmentการจำคุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imprisonment for lifeโทษจำคุกตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imprisonment, falseการกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imprisonment, falseการจำคุกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imprisonmentการจำคุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้ Gandhi (1982)
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม! Clue (1985)
Of the charges of rape and premeditated murder Corporal Clark is found guilty sentenced to life imprisonment at hard labor.ด้วยข้อหาร่วมโทรมหญิง และฆาตกรรม สิบตรีโธมัส คลาร์คมีความผิด ให้จำคุกตลอดชีวิตและทำงานหนัก Casualties of War (1989)
10 days imprisonment for selling porn tapes to teenagers!ติดคุก 10 วัน เพราะขายวีดีโอโป๊ให้เด็ก Failan (2001)
False imprisonment and torture.กักขังหน่วงเหนี่ยว และทรมาน Easy as Pie (2008)
The court sentences the accused, Schmitz, to imprisonment for life.ศาลตัดสินให้ลงโทษดังต่อไปนี้ ชมิดส์ ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต The Reader (2008)
After his imprisonment Kitazato asked for a second and third re-examination of evidence from his case but the DNA evidence was ruled absolute and the court denied his requests.หลังจากเขาติดคุก... ...คิตะซาโต้ก็ขอให้มีการตรวจสอบหลักฐานใหม่ อีก2-3ครั้งกับคดึของเค้า ...แต่ผลDNAเป็นหลักฐานที่ไม่มีข้อโต้แย้ง... Episode #1.8 (2009)
I sentence Alex Turner Jung to life imprisonment for murder, and Robert J. Pearson to minimum of 1 year,ศาลจึงตัดสินให้อเล็กซ์ เทอร์เนอร์ จุง ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตในคดีฆาตกรรม และ โรเบิร์ต เจ เพียร์สัน ได้รับโทษจำคุกเป็นระยะเวลา 1 ปี The Case of Itaewon Homicide (2009)
Angela De Luca, you are hereby sentenced to life imprisonment without the possibility of parole.อาการเป็นยังไงบ้าง If... (2010)
Isn't that violating the law on kidnapping and imprisonment charges?เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยข้อหา ลักพาตัวและกักขังไม่ใช่หรือ City Hunter (2011)
Our days of imprisonment are over.ช่วงเวลาแห่งการถูกจองจำของเรา สิ้นสุดลงแล้ว Fruit of the Poisonous Tree (2012)
My father's false imprisonment taught me that in a crisis you quickly find out who your real friends are.ความผิดของพ่อ ทำให้ต้องถูกจำคุก สอนฉันให้รู้ว่าในภาวะวิกฤต คุณต้องรีบหาให้พบ ใครคือเพื่อนแท้ Scandal (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imprisonmentHaving been convicted of murder, he was sentenced to life imprisonment.
imprisonmentSuch an offence is punished by a fine and/or imprisonment.
imprisonmentThe judge sentenced him to one year's imprisonment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทษจำ(n) imprisonment, See also: incarceration, custody, confinement, captivity, isolation, duress, durance, bondage

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำคุกตลอดชีวิต[jamkhuk taløt chīwit] (v, exp) EN: get life imprisonment  FR: être condamné à perpétuité
หมายจำคุก[māi jamkhuk] (n, exp) EN: warrant of imprisonment ; committal to prison
ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต[tatsin jamkhuk taløt chīwit] (v, exp) EN: sentence to life imprisonment
โทษจำ[thōt jam] (n, exp) EN: imprisonment  FR: peine de prison [f]
ถูกพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต[thūk phiphāksā hai jamkhuk taløt chīwit] (v, exp) EN: be sentenced to life imprisonment

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPRISONMENT IH2 M P R IH1 Z AH0 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imprisonment (n) ˈɪmprˈɪznmənt (i1 m p r i1 z n m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坐牢[zuò láo, ㄗㄨㄛˋ ㄌㄠˊ, ] imprisonment; imprisoned, #26,664 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beugehaft {f}imprisonment for contempt; coercive detention [Add to Longdo]
Untersuchungshaft {f}imprisonment on remand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永牢[えいろう, eirou] (n) life imprisonment [Add to Longdo]
禁固(P);禁錮[きんこ, kinko] (n,vs) imprisonment; confinement; (P) [Add to Longdo]
禁固刑;禁錮刑[きんこけい, kinkokei] (n) (penalty of) imprisonment [Add to Longdo]
禁獄[きんごく, kingoku] (n,vs) imprisonment [Add to Longdo]
獄中[ごくちゅう, gokuchuu] (n,adj-no) during imprisonment; while in jail (gaol); (P) [Add to Longdo]
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment [Add to Longdo]
自由刑[じゆうけい, jiyuukei] (n) punishment by imprisonment or curtailment of liberties [Add to Longdo]
実刑[じっけい, jikkei] (n) (1) jail sentence; gaol sentence; (2) imprisonment without a stay of execution; (P) [Add to Longdo]
収監[しゅうかん, shuukan] (n,vs) imprisonment [Add to Longdo]
終身刑[しゅうしんけい, shuushinkei] (n) life imprisonment; life sentence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imprisonment
   n 1: putting someone in prison or in jail as lawful punishment
   2: the state of being imprisoned; "he was held in captivity
     until he died"; "the imprisonment of captured soldiers"; "his
     ignominious incarceration in the local jail"; "he practiced
     the immurement of his enemies in the castle dungeon" [syn:
     {captivity}, {imprisonment}, {incarceration}, {immurement}]
   3: the act of confining someone in a prison (or as if in a
     prison) [syn: {imprisonment}, {internment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top