ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พันธนาการ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พันธนาการ-, *พันธนาการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธนาการ[V] confine, See also: imprison, Syn. ผูก, ผูกมัด, จองจำ, ขัง, Example: เขารู้สึกตัวขึ้นมาในสภาพที่ถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือ, Thai definition: กักขังหรือจองจำไว้ให้หมดอิสรภาพ
พันธนาการ[N] bondage, See also: confinement, imprisonment, Syn. การจองจำ, การผูกมัด, Example: เขาเห็นว่าภาวนาวิธีช่วยให้มนุษย์ปลอดพ้นจากพันธนาการทางโลก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พันธนาการ(พันทะนา-) ก. จองจำ เช่น ถูกพันธนาการ.
พันธนาการ(พันทะนา-) ว. ที่ใช้จองจำ เช่น เครื่องพันธนาการ.
พันธนาการ(พันทะนา-) น. การจองจำ.
พันธนาการดู พันธน-, พันธนะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bondageพันธนาการ, การติดข้อง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got the idea of takin' their wallets. Now, that was a good idea.คุณมีความคิดในการพันธนาการฉันไว้กระเป๋าของพวกเขา ตอนนี้ที่เป็นความคิดที่ดี Pulp Fiction (1994)
You know what? I was thinkin' about takin' a shower.คุณรู้อะไรไหม ผมคิดถึงเรื่องพันธนาการฉันไว้ที่อาบน้ำ Pulp Fiction (1994)
So says my mineralogy expert, and I do not keep Rock-man Ray on the payroll just to yank my chain.ดูจากความเชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่ของผม ผมไม่ต้องการเก็บเรื่องคนเก่าๆ ที่เป็นเหมือนโซ่มาพันธนาการพวกเราแยงกี้เอาไว้ Hope Springs (2003)
If you figure out how to break this thing I'm in with Howl, then you can break my spell.ถ้าเจ้าหาทางปลดพันธนาการข้าจากฮาวล์ได้ล่ะก้อ เจ้าก็จะสามารถถอนคำสาปตัวเองได้นะ Howl's Moving Castle (2004)
They weren't bound or tied in any way.เข้าไม่ได้ถูกพันธนาการหรือผูกไว้ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Want me to bring them back?"ของอสูรกายผู้พ่ายแพ้ และถูกพันธนาการ King Kong (2005)
...for a guiltier cage *.จากพันธนาการของผู้รู้สำนึก Æon Flux (2005)
When my chain keep linkin' like Christmas lightsเมื่อโซ่ของฉันได้พันธนาการ เหมือนไฟประดับต้นคริสมาสต์ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
I'm free.ผมไร้พันธนาการ The British Invasion (2007)
Don't ever let anybody hold you back.อย่าปล่อยให้คนอื่นพันธนาการคุณ Out of the Past (2007)
Don't ever let anybody hold you back.อย่าปล่อยให้ใครมาพันธนาการคุณ Out of the Past (2007)
As if I was suddenly released from being tied up.เหมือนผมได้รับการปลดปล่อย จากพันธนาการ Departures (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bond[N] ข้อผูกมัด, See also: พันธนาการ, Syn. obligation
hold[N] พันธนาการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
fetter(เฟท'เทอะ) n. โซ่ตรวน,ตรวน,พันธนาการ,บังคับ., See also: fetterer n., Syn. confine
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.
trammel(แทรม'เมิล) n. สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ห่วงคล้องขาม้า,ตาข่ายจับปลา,จับตก,ปลอกพันธนาการ,เครื่องวาดเป็นรูปวงรี,วงเวียนวาดรูปวงรี,ที่ค้ำจุนหม้อหรือกาน้ำเหนือเตาไฟ,โซ่ตรวน. vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,จับด้วยตาข่าย,ติดกับ., See also: trammeler,trammeller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bond(n) เครื่องผูกมัด,ข้อผูกมัด,ข้อตกลง,พันธะ,พันธนาการ,พันธบัตร
chain(n) โซ่,ตรวน,เครื่องพันธนาการ
fetter(n) โซ่ตรวน,พันธนาการ,เครื่องผูกมัด,เครื่องจองจำ
fetter(vt) ผูกมัด,ล่ามโซ่,พันธนาการ,จองจำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top