ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonus

B OW1 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonus-, *bonus*, bonu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonus(n) สินน้ำใจ, See also: เงินปันผลกำไร, เงินโบนัส, Syn. dividend
bonus(n) เงินที่ได้พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน, See also: โบนัส, เงิน, รางวัลพิเศษ, รางวัลสมนาคุณ, Syn. gratuity
bonus(n) สิ่งกระตุ้น, See also: เครื่องกระตุ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonus(โบ'นัส) n. เงินแถม, เงินเพิ่ม, เงินโบนัส, เงินปันผลกำไร, Syn. bounty

English-Thai: Nontri Dictionary
bonus(n) เงินแถม, เงินโบนัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bonus๑. โบนัส๒. เงินเพิ่มพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonusเงินปันผล มีความหมายเหมือนกับ dividend [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonusโบนัส, เงินโบนัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus allocationการจัดสรรเงินปันผล มีความหมายเหมือนกับ allotment of bonus [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus declarationการประกาศเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus loadingส่วนบวกเพิ่มเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus reserveเงินสำรองเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bonus systemระบบการให้เงินรางวัล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bonus time is just around the corner.โบนัสใกล้จะออกแล้ว The Truman Show (1998)
There's a bonus for killing Allegra Geller's latest game, or whatever it is.การฆ่ายอมมีโบนัสบ้าง เกมล่าสุดของอัลเลกร้า เกลเลอร์ หรืออะไรก็ตามแต่ eXistenZ (1999)
What was it like, a down payment now and a bonus for sleeping with me?แล้วมันเป็นแบบไหน? จ่ายก้อนนึงก่อนตอนนี้ และได้โบนัสถ้าได้นอนกับฉันหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
And as a special bonus just for you, we have a pollen count of 0. 7.และเพื่อเป็นโบนัสให้กับคุณ เรามีการนับเรณูได้ 0.7 Resident Evil: Apocalypse (2004)
Before the bonus round, I'll make an announcement.ก่อนรอบโบนัส ผมจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Well, before we start the bonus round, เอาล่ะครับ ก่อนที่จะเริ่มในรอบโบนัส Mr. Monk and the Game Show (2004)
Well, you can phone a friend, but only if you make it to the bonus round.อ้อ เราโทรให้เพื่อนช่วยได้ แต่ลูกต้องผ่านไปถึงรอบโบนัสเท่านั้นถึงจะโทรได้่ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Adrian is going to call a friend to see if he can get a little help on this very important bonus round question.เอเดรียนขอใช้สิทธิโทรถามเพื่อน มาดูกันว่าการขอความช่วยเหลือของเขา คำถามที่สำคัญมากในรอบโบนัสนี้จะเป็นยังไงครับ Mr. Monk and the Game Show (2004)
The bonus is, though, I'm very....แต่ผมมีดีนะ ผมว่าผม.. เอ่อ.. Imagine Me & You (2005)
My boy, for that, you get a bonus as big as my knob.โอ้โห ไอ้น้อง สิ้นปีเอาโบนัสไปเลยเจ๋งๆ Imagine Me & You (2005)
You worked so hard, you deserve it instead of a bonus lt's New Year's, make your Mom happyเราเห็นว่าเธอทำงานเหนื่อยมาทั้งปี ก็เลยให้นี่แทนโบนัสน่ะ ปีใหม่นี้กลับบ้านไปให้แม่ชื่นใจหน่อยนะ Always - Sunset on Third Street (2005)
What about the bonus card? That's one more point.แล้วไพ่โบนัสล่ะ นั่นอีกแต้มนึง Art of Fighting (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bonusA bonus was received.
bonusI blew my whole bonus on shopping and travel.
bonusIs management really going to consider our bonus, or was that just lip service?
bonusI was disappointed to see that my bonus was a bit less than I was expecting.
bonusManagement tried to appease labor by offering them a bonus.
bonusMy bonus doesn't come close to covering all the loan payments I have to make.
bonusProductivity has fallen. Accordingly, workers' bonuses will be reduced.
bonusWere you just pulling my leg when you said we were all going to get extra bonuses?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินปันผล(n) dividend, See also: bonus, Syn. โบนัส, เงินโบนัส, Example: บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่พนักงานทุกปี, Thai Definition: ส่วนแบ่งเงินกำไรที่กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
บำเหน็จ(n) bonus, See also: premium, reward, Syn. รางวัล, Example: พระราชาปูนบำเหน็จให้ชายหนุ่มมากมาย เพราะพอใจในความฉลาดของเขา, Thai Definition: ค่าเหนื่อย, ค่าความชอบเป็นพิเศษ
โบนัส(n) bonus, Syn. เงินพิเศษ, Example: ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้โบนัสจากเราอย่างไม่มีหมกเม็ดเด็ดขาด, Thai Definition: เงินที่ให้เป็นส่วนแบ่งพิเศษแก่ผู้ถือหุ้น, Notes: (อังกฤษ)
โบนัส(n) bonus, Syn. เงินพิเศษ, Example: ประเทศไทยกลายเป็นข่าวใหญ่โด่งดังไปทั่วโลก เมื่อเกิดม็อบพนักงานเรียกร้องโบนัส ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์จลาจล, Thai Definition: เงินพิเศษที่รัฐวิสาหกิจ องค์การ บริษัท ห้างร้านเป็นต้นจ่ายให้เป็นบำเหน็จรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของตน นอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้าง, Notes: (อังกฤษ)
ของแจก(n) premium, See also: bonus, give-away, Syn. ของแถม, ของฟรี, Example: ผู้ประกอบการชุดนักเรียนลดต้นทุนด้วยการงดของแจกของแถมรวมทั้งงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[bamnet] (n) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit  FR: prime [ f ] ; rémunération [ f ] ; rétribution [ f ]
โบนัส[bōnat = bōnas] (n) EN: bonus  FR: bonus [ m ] ; dividende [ m ]
เงินโบนัส[ngoen bōnat] (n, exp) EN: bonus ; dividend
เงินปันผล[ngoenpanphon] (n) EN: dividend ; bonus  FR: dividende [ m ]
เงินพิเศษ[ngoen phisēt] (n) EN: bonus ; fringe benefit ; incidental benefit ; incidental payment ; perquisite ; benefit
เงินรางวัลพิเศษ[ngoen rāngwan phisēt] (n, exp) EN: bonus  FR: prime [ f ] ; bonus [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BONUS B OW1 N AH0 S
BONUSES B OW1 N AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonus (n) bˈounəs (b ou1 n @ s)
bonuses (n) bˈounəsɪz (b ou1 n @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, / ] bonus; popular; red; revolutionary #569 [Add to Longdo]
红利[hóng lì, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] bonus; dividend #9,283 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bonus { m }; Prämie { f }; Provision { f }premium [Add to Longdo]
Gratifikation { f } | Gratifikationen { pl }; Sonderzulagen { pl }bonus | bonuses [Add to Longdo]
Zusatzzahl { f } (Lotto)bonus number [Add to Longdo]
Lasterhöhung { f }bonus load [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボーナス(P);ボナス[bo-nasu (P); bonasu] (n) bonus; (P) #5,065 [Add to Longdo]
手当(P);手当て(P)[てあて, teate] (n, vs) (1) (esp. 手当) salary; pay; compensation; allowance (e.g. housing allowance); benefit; bonus; (2) (esp. 手当て) medical care; treatment; (3) (esp. 手当て) advance preparation; (P) #13,604 [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n, vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
慰労金[いろうきん, iroukin] (n) bonus; reward for one's services [Add to Longdo]
一時金[いちじきん, ichijikin] (n) lump sum; bonus; one-off payment; (P) [Add to Longdo]
越冬資金[えっとうしきん, ettoushikin] (n) winter bonus [Add to Longdo]
割り増し;割増;割増し[わりまし, warimashi] (n, adj-no) premium; bonus; extra wages; (after a number) tenths increase [Add to Longdo]
割り増し金[わりましきん, warimashikin] (n) premium; bonus [Add to Longdo]
業績賞与[ぎょうせきしょうよ, gyousekishouyo] (n) performance bonus [Add to Longdo]
功労金[こうろうきん, kouroukin] (n) merit bonus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
賞与[しょうよ, shouyo] Bonus [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top