ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การผูกมัด

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การผูกมัด-, *การผูกมัด*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ligaturesการผูกมัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
why are you so reluctant to make a commitment to me?ทำไมคุณถึงกลัวการผูกมัดกับฉันนัก Now You Know (2007)
I tell people how to avoid commitment.ผมบอกผู้คนให้หลีกเลี่ยงการผูกมัดตัวเอง Up in the Air (2009)
I was trying to pull you closer,manipulate some kind of commitment out of you.ฉันพยายามดึงคุณเข้ามาใกล้ ๆ ล่อหลอกการผูกมัดกับคุณ Rose's Turn (2009)
We're both afraid of commitment, but, the fact is, we also can't live without each other.แต่เราต่างก็กลัวการผูกมัด Definitions (2009)
One of them get too attached?หนึ่งในพวกเขาต้องการผูกมัดBolt Action (2009)
Not that commitment is an issue.แต่ต่างหูนี่นะ มันไม่ใช่การผูกมัด ไม่ใช่การผูกมัด เป็นเรื่องนี่ล่ะ Leap Year (2010)
That's a commitment.นั่นเป็นการผูกมัด It Hurts Me Too (2010)
You know, the best thing about being in a committed, monogamous, mutually supportive relationship is that even if you have different ideas, you can have a spirited debate, yet still care for, even make love with...คุณก็รู้, สิ่งที่ดีที่สุดของของการผูกมัดกัน มีคู่สมรสคนเดียว, ความสัมพันธ์แบบสนับสนุนกัน คือแม้ว่าเราจะมีความเห็นต่างกัน The Psychic Vortex (2010)
So what's he doing with them?ไม่มีร่องรอยการทรมาน หรือแม้แต่ร่องรอยการผูกมัด Solitary Man (2010)
This must have been quite an undertaking.นี่ชักเป็นการผูกมัดตัวเองซะแล้ว To Keep Us Safe (2010)
Look, I'm not trying to rush you, but I need a bigger commitment than just the top couple drawers in your bureau.ฟังนะ ผมไม่ได้เร่งรัดคุณ แต่ผมต้องการการผูกมัดที่มากกว่า แค่ได้ลิ้นชักในตู้ของคุณ Down the Block There's a Riot (2010)
"I've Got The World On A String."\\\"ฉันอยู่กับโลกแห่งการผูกมัด\\\" No Strings Attached (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trammel[N] การผูกมัด, See also: การบังคับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส,ภาวะที่เป็นทาส,การผูกมัด, Syn. servitude ###A. freedom
captivity(แคพทิฟ'วิที) n. ภาวะที่เป็นเชลย,ภาวะที่หลงไหล,การคุมขัง,การผูกมัด
seizing(ซี'ซิง) n. การจับ,การจับกุม,การยึด,การฉวย,การยึดครอง,การยึดถือ,วิธีการยึดถือ,วิธีการผูกมัด,ลักษณะของเงื่อนแบบหนึ่ง., Syn. seising
yoke(โยค) n. แอก (โดยเฉพาะแอกวัว) ,เทียมคู่สัตว์เลี้ยงที่ร่วมแอกเดียวกัน,สิ่งที่คล้ายแอก,คานหิ้วน้ำ,นาบสะเอว,นาบไหล่,พันธะทางใจ,การผูกมัด,ด้ามหางเสื้อ,ตามขวาง,สัญลักษณ์แห่งการกดขี่,การกดขี่,เครื่องผูกมัด,=yolk vt. ใส่แอก,ใส่เทียม,เชื่อมต่อ,ทำเป็นคู่ vi. ใส่แอก,

English-Thai: Nontri Dictionary
bondage(n) ความเป็นทาส,การผูกมัด
yoke(n) แอก,อำนาจ,การกดขี่บังคับ,เทียม,พันธะ,การผูกมัด

German-Thai: Longdo Dictionary
Bindung(n) |die, pl. Bindungen| การผูกมัด, พันธะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน, พันธะเคมี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top