ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonaparte

B OW1 N AH0 P AA2 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonaparte-, *bonaparte*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonaparte(โบ'นะพาร์ท) n. ชื่อสกุลของนะโปเลียน, See also: bonapartist n. ผู้สนับสนุนราชวงศ์ของนะโปเลียน, เกี่ยวกับราชวงศ์ของนะโปเลียน bonapartism n. ดูBonaparte bonapartean adj. ดูBonaparte
napoleon bonaparten. (ค.ศ.1869-1821) พระเจ้านโปเลียนมหาราช

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've recently been released from a 10-year sentence, during which the only reading material available to me was your so-called report on Napoleon Bonaparte from your school bag.พอดีข้าเพิ่งได้ออกมาจากโทษจำคุก10ปี ข้าไม่มีอะไรให้อ่านฆ่าเวลาเลย นอกจากผลงานที่เจ้ากล้าเรียกว่า รายงานชีวิตนโปเลียน The Sorcerer's Apprentice (2010)
Bonaparte you're rightโบนาปาร์คุณขวา The Expendables 3 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นโปเลียน โบนาปาร์ต[Napōlīen Bōnāpārt] (n, prop) EN: Napoléon Bonaparte  FR: Napoléon Bonaparte
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้[nok nāng-aen mātin phan Ēsīa tāi] (n, exp) EN: Asian House Martin  FR: Hirondelle de Bonaparte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BONAPARTE B OW1 N AH0 P AA2 R T
BONAPARTE'S B OW1 N AH0 P AA2 R T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波拿巴[Bō ná bā, ㄅㄛ ㄋㄚˊ ㄅㄚ, ] Bonaparte (name); Napoleon Bonaparte (1769-1821), Emperor of France 1804-1815 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bonapartemöwe {f} [ornith.]Bonaparte's Gull (Larus philadelphia) [Add to Longdo]
Bonapartetaube {f} [ornith.]Grey-headed Dove [Add to Longdo]
Bonapartewaldsänger {m} [ornith.]Citrine Warbler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bonaparte
   n 1: French general who became emperor of the French (1769-1821)
      [syn: {Napoleon}, {Napoleon I}, {Napoleon Bonaparte},
      {Bonaparte}, {Little Corporal}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top