ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้าทาส

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้าทาส-, *ข้าทาส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าทาส[N] slave, See also: bondwoman, bondman, servant, Syn. ทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, บริวาร, ขี้ข้า, คนรับใช้, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: เจ้านายสมัยก่อนมีข้าทาสคอยรับใช้เป็นจำนวนมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่รับใช้การงานต่างๆ ที่เจ้านายสั่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is the law.หญิงหรือชาย ข้าทาสหรือองค์ราชัน เหนือกว่ากฏหมาย 300 (2006)
The king and his retinue will spend two nights here next month.พระราชาและข้าทาสบริวาร จะมาพักแรมที่นี่2คืน ในเดือนหน้า The Other Boleyn Girl (2008)
Semi pulls and days, show yourselves!ตอบมาไอ้พวกข้าทาสทั้งหลาย โผล่หัวออกมา! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You are all his subjects.เจ้าทั้งหมดเป็นข้าทาสของเขา The Old Gods and the New (2012)
To abandon his subjects to an evil that he was too gullible to recognize?ที่ปล่อยให้ข้าทาสบริวารต้องอยู่กับคนชั่วร้าย ที่เขาใจง่ายหลงเชื่อว่าซื่อสัตย์ Breaker of Chains (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bondman[N] ทาส, See also: ข้าทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, ขี้ข้า, คนรับใช้, Syn. slave, Ant. bondwoman

English-Thai: Nontri Dictionary
serf(n) ข้าแผ่นดิน,ข้าทาส,ขี้ข้า
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top