ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ass

AE1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ass-, *ass*, as
หรือคุณหมายถึง ?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
assimilate(vt) ปรับตัว เช่น America is falling all over itself to assimilate to the Mexican culture.
assumption(n) ฐานคติ
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
General Assembly[เจน-นะรัล อะเซมบลิ] (phrase) การประชุมสามัญ
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
passersby(n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, See also: passer-by, passerby, Syn. passers-by
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
sea bass(n) ปลาตระกูลกระพง
buckpassing(n, adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., See also: avoiding
cassava pellet(n) มันสำปะหลังอัดเม็ด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ass(n) คนโง่ (คำสแลง), See also: ไอ้โง่, Syn. blockhead, dolt, dunce, fool
ass(n) ลา, Syn. donkey
ass(n) ก้น (คำสแลง), See also: บั้นท้าย
ass(sl) ก้น, Syn. arse
ass(sl) คำอุทานแสดงความรำคาญ, Syn. arse
ass(sl) งานที่ล้มเหลว, Syn. arse
Assam(n) รัฐอัสสัม (ในอินเดีย)
assay(n) การทดสอบ, Syn. testing, examination
assay(n) การวิเคราะห์ทางเคมี
assay(vt) วิเคราะห์, See also: ตรวจสอบ, Syn. test, analyze

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ass(แอส) n. ลา, คนโง่, ก้น, ทวารหนัก, การร่วมเพศ, Syn. jackass, fool, donkey, dolt
assafetida(แอสซะเฟท'มิดะ) n.=asafetda)
assai(อะซา'อี) adv. เร็วมาก. -n. ต้นปาล์มในบราซิล
assail(อะเซล') vt. โจมตี, ป้ายร้าย, รุกราน, กล่าวหา, ทำร้าย-assailer, assailment n.
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี, ผู้ป้ายร้าย
assam(แอสแซม') n. รัฐอัสสัมในอินเดีย
assamese(แอสซะมีซ') adj., n. (pl. -mese) เกี่ยวกับรัฐอัสสัม (พลเมือง, ภาษาและอื่น ๆ) . -n. ชาวอัสสัม, ภาษาอัสสัม
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) , ผู้ทำลาย, Syn. killer
assassinate(อะแซส'ซิเนท) vt. ลอบฆ่า
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง, การจู่โจม, การข่มขืน, การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี, จู่โจม, ทำลาย, ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack, abuse, rape

English-Thai: Nontri Dictionary
ass(n) ลา, คนโง่
assail(vt) ทำร้าย, ก้าวร้าว, ด่าว่า, โจมตี, รุกราน, ต่อสู้
assailant(n) ผู้ทำร้าย, ผู้โจมตี, ผู้ป้ายร้าย
assassin(n) ฆาตกร, ผู้ลอบฆ่า, ผู้ลอบสังหาร
assassinate(vt) ลอบฆ่า, ลอบสังหาร
assassination(n) การลอบฆ่า, การลอบสังหาร
assault(n) การเข้าทำร้าย, การจู่โจม, การโจมตี, การข่มขืน
assault(vt) ทำร้าย, โจมตี, จู่โจม, ข่มขืน
assay(n) การพยายาม, การทดสอบ, การทดลอง, การวิเคราะห์
assay(vt) พยายาม, ทดสอบ, ตรวจสอบ, ทดลอง, วิเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assassinผู้ลอบสังหาร, ผู้สังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinationการลอบสังหาร, การสังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinationการลอบฆ่า, การลอบสังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assault๑. การประทุษร้าย๒. การขู่ว่าจะประทุษร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assaultการทำร้ายร่างกาย [ ดู battery ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assault and batteryการลงมือทำร้ายร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assault riskภัยจากการจู่โจมทำร้าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assault, indecentการกระทำอนาจาร (ต่อร่างกาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assayการสอบปริมาณ, การสอบศักยภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
assayการสอบเนื้อแร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assassinationการลอบฆ่า [TU Subject Heading]
Assassination attempt, [ date ]การพยายามลอบฆ่า, [ ปี ] [TU Subject Heading]
Assault and Batteryมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย [การแพทย์]
Assaultive Behaviorการทำร้ายคนอื่น [การแพทย์]
Assay Batchเอสเสย์ชุดนั้นๆ [การแพทย์]
Assay Conditionsสภาวะแวดล้อมของการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Assay Method, Directวิธีคัดเลือกโดยตรง [การแพทย์]
Assay Precision, Intraการศึกษาต่างครั้งทดลอง [การแพทย์]
Assay Random Error, Intraการทดลองชุดเดียว [การแพทย์]
Assay System, Designการออกแบบวิธีเอสเสย์ใหม่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
assertive(adj) มั่นใจกล้าแสดงออก
assignment(n) สัญญาโอนสิทธิ (มักใช้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) การโอนสิทธิ
Assistant Sub-district Headmanกำนัน
assumptionพระแม่มารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
Assumption Collegeโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นสถานศึกษาเอกชนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ตั้งอยู่ที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 สามารถติดต่อได้ที่ 0-2630-7111-25
Assumption College Sriracha[-] (name) โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038-311055-6
Assumption University(n) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right you dirty skunk get your ass off the bed!เอาล่ะ ไอ้ตัวเหม็น ลุกจากเตียงสิ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Corporal of Musket, stop that man making an ass of himself.สิบโทของปืน คาบศิลา หยุดคนที่ทำตูดของตัวเอง How I Won the War (1967)
She's the greatest piece of ass I've had and I've had them all over the world.เธอเป็นชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลาฉันมีและฉันได้มีพวกเขาทั่วโลก The Godfather (1972)
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
Better get it right, squirt, or I throw your ass out the little round window on the side!ทําให้ถูกนะ ลูกจ๊อก ไม่งั้นโดนโยนออกนอกหน้าต่างเเน่ Jaws (1975)
I'm gonna haul ass over there and get rid of that warning barrier... around the mine shaft and camouflage it.ส่วนฉันจะไปเตรียมสุสานให้ไอ้นรกนั่น จะทำกับดักรอไว้ที่แถวๆเหมือง Phantasm (1979)
As things stand right now, you're facing the ass end of a 90 day incarceration!คุณจะกำลังได้การจำคุก 90 วัน First Blood (1982)
I covered your ass more than once!ผมครอบคลุมตูดของคุณมากกว่าหนึ่งครั้ง First Blood (1982)
Just move your black ass back to third class or I'll have you thrown off at the next station.กลับไปนั่งชั้นสามซะ ไม่งั้นถูกโยนออกสถานีหน้า Gandhi (1982)
- Get your ass over here !Oh! The Thing (1982)
I'll kill the rest of them one at a time, unless you get your black ass out here, flyboy.ฉันจะฆ่าทีละคน จนกว่านายจะยอมมอบตัว Day of the Dead (1985)
-That's it. Your ass is grass!- นั่นไงล่ะ แกเจอดีแน่! Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assAfter the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.
assA lot of members assisted at the general meeting.
assAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
assA new room was assigned to me.
assA pair of good glasses will assist you to read.
assAs head of the team I was ably assisted by him.
assAssassination has never changed the history of the world.
assAssuming it rains tomorrow, what should I do?
assAssuming your story is true, what should I do?
assAt Kuroda Primary School we assemble at a prearranged time and go to school as a group.
assAt present "consume all consumable resources" is assigned as the operational meaning of TETRA.
assAvoiding trouble will not always assure safety.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นหลักประกัน(v) assure, Syn. เป็นประกัน, Example: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว
มอบอำนาจ(v) authorize, See also: assign authority, Syn. ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์, Ant. รับมอบอำนาจ, Example: อธิการแต่ละแห่งอาจจะมอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทน
กระทบไหล่(v) meet, See also: associate, talk, Example: ความฝันของเขาก็มีเพียงแค่ ขอให้ได้กระทบไหล่กับดาราฮอลลีวูดสักคน, Thai Definition: ได้พบปะและวิสาสะกับบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างใกล้ชิดและอย่างไม่เป็นทางการ, Notes: (ปาก)
คั่วตำแหน่ง(v) assume the position, Example: เขาเป็นรุ่นพี่ที่คุณควรจำไว้ให้ดี เผื่อจะมีโอกาสคั่วตำแหน่งรัฐมนตรีกับเขาบ้าง, Thai Definition: ให้ได้รับตำแหน่ง
แต๊ะอั๋ง(v) take liberties with, See also: assault sexually, Syn. ลวนลาม, Example: พวกลามกชอบฉวยโอกาสแต๊ะอั๋งผู้หญิงบนรถเมล์, Thai Definition: ฉวยโอกาสถูกต้องเนื้อตัวผู้หญิง, Notes: (จีน)
รวมตัว(v) assemble, See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine in, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้, Thai Definition: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
ป.(n) assistant district office, Syn. ปลัดอำเภอ
ผช.(n) assistant, Syn. ผู้ช่วย
อาเซียน(n) Association of Southeast Asian Nations, See also: ASEAN
จุดนัดพบ(n) assembly point, See also: meeting point

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [ m ] (conjug.) ; imparfait [ m ]
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
อาคารที่พักผู้โดยสาร[ākhān thīphak phūdōisān] (n, exp) EN: passenger terminal
อัครราชทูต[akkharātchathūt] (n) EN: minister ; ambassador  FR: ministre [ m ]
อักษรกลาง[aksøn klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [ f ]
อักษรสามหมู่[aksøn sām mū] (n, exp) FR: les trois classes de consonnes [ fpl ] ; les trois classes consonantiques [ fpl ]
อักษรเสียงกลาง[aksøn sīeng klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ASS AE1 S
ASSED AE1 S T
ASSAY AE1 S IY0
ASSAM AA2 S AA1 M
ASSES AE1 S AH0 Z
ASSAF AH0 S AE1 F
ASSET AE1 S EH2 T
ASSAD AH0 S AA1 D
ASSAIL AH0 S EY1 L
ASSENT AH0 S EH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ass (n) ˈæs (a1 s)
asst (n) ˈəsˈɪstənt (@1 s i1 s t @ n t)
assay (v) ˈəsˈɛɪ (@1 s ei1)
asses (n) ˈæsɪz (a1 s i z)
asset (n) ˈæsɛt (a1 s e t)
assoc (n) ˈəsˈɒk (@1 s o1 k)
assail (v) ˈəsˈɛɪl (@1 s ei1 l)
assays (v) ˈəsˈɛɪz (@1 s ei1 z)
assent (v) ˈəsˈɛnt (@1 s e1 n t)
assert (v) ˈəsˈɜːʳt (@1 s @@1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] associate with; be near #118 [Add to Longdo]
帮助[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ, / ] assistance; aid; to help; to assist #642 [Add to Longdo]
联想[lián xiǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, / ] associate; (abbr.) Lenovo (PRC computer company) #3,288 [Add to Longdo]
聚集[jù jí, ㄐㄩˋ ㄐㄧˊ, ] assemble; gather #4,543 [Add to Longdo]
助理[zhù lǐ, ㄓㄨˋ ㄌㄧˇ, ] assistant #5,027 [Add to Longdo]
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] assistant; furniture; partner #5,665 [Add to Longdo]
[zuǒ, ㄗㄨㄛˇ, ] assist #5,892 [Add to Longdo]
[còu, ㄘㄡˋ, / ] assemble; put together; press near; come together #6,071 [Add to Longdo]
副部长[fù bù zhǎng, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] assistant (government) minister #6,168 [Add to Longdo]
扶贫[fú pín, ㄈㄨˊ ㄆㄧㄣˊ, / ] assistance to the poor #6,594 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Wasser(n) |das, nur Sing.| น้ำ
lassenยอมให้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาช่วย)
lassenวางไว้ ปล่อยไว้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาแท้) | ließ, gelassen |
verlassenออกจาก, ละทิ้ง | verließ, verlassen |
Zulassung(n) |die, pl. Zulassungen| การอนุญาต
Süßwasser(n) |das| น้ำจืด
ins kalte Wasser werfen(phrase) ต้องต่อสู้ทำิอะไีีรด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วย
Tasse(n) |die, pl. Tassen| ถ้วย
pitschnass(adj) เปียกโชก
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase, slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ass { n }; Spezialist { m }crackerjack [ coll. ] [Add to Longdo]
Ass { n }; As { n } [ alt ]; Eins { f } auf dem Würfel | Asse { pl } | Herzass { n }ace | aces | ace of hearts [Add to Longdo]
Assekuranz { f }assecurance; asecurance company [Add to Longdo]
Assembler { m } [ comp. ]assembler [Add to Longdo]
Assembler { m }assembly [Add to Longdo]
Assembler-Primärprogramm { n } [ comp. ]assembler primary program [Add to Longdo]
Assembler-Programmierer { m } [ comp. ]assembler programmer [Add to Longdo]
Assembler-Programmverknüpfung { f } [ comp. ]assembler program link [Add to Longdo]
Assembler { m }; Monteur { m }; Montagefirma { f }assembler [Add to Longdo]
Assemblerbefehl { m } [ comp. ]assembler instruction [Add to Longdo]
Assemblerbefehl { m } [ comp. ]assembly instruction [Add to Longdo]
Assemblerdirektive { f } [ comp. ]assembler directive [Add to Longdo]
Assemblerformat { n } [ comp. ]assembler format [Add to Longdo]
Assemblermodul { n } [ comp. ]assembler module [Add to Longdo]
Assemblerprotokoll { n }; Übersetzungsprotokoll { n } [ comp. ]assembler listing [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
assez(adv) มากเพียงพอ ex: J'ai assez mangé., Syn. suffisant
assez(adv) เพียงพอ, พอเพียง เช่น assez d'agent เงินที่เพียงพอ
assiette(n) |f, pl. -s| จาน
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, Syn. maison close
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:
pas assez(adv) ไม่พอ เช่น ce n'est pas assez cuit. นี่มันยังสุกไม่พอ
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]
[i] (prt) (fam) (See かい, ぞい, だい, わい) strengthens a question, assertion, etc. #26 [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n, n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) #98 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) #141 [Add to Longdo]
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n, adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P) #156 [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n) (1) court lady; lady-in-waiting (Heian period); (2) (See 曹司・1) separate room in a palace (esp. for a lady) (Heian period); (3) room for a very low class prostitute; (4) (See 局女郎) very low class prostitute #177 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs) [Add to Longdo]
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブル[あせんぶる, asenburu] assemble (vs) [Add to Longdo]
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time [Add to Longdo]
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふく, fuku] ASSISTENT, BEGLEITUNG, ERGAENZUNG, NEBEN- [Add to Longdo]
助手[じょしゅ, joshu] Assistent [Add to Longdo]
圧搾[あっさく, assaku] -Druck, Kompression [Add to Longdo]
圧搾器[あっさくき, assakuki] Kompressor [Add to Longdo]
斡旋[あっせん, assen] -Hilfe, Beistand, Vermittlung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ass \Ass\, n. [OE. asse, AS. assa; akin to Icel. asni, W. asen,
   asyn, L. asinus, dim. aselus, Gr. ?; also to AS. esol, OHG.
   esil, G. esel, Goth. asilus, Dan. [ae]sel, Lith. asilas,
   Bohem. osel, Pol. osiel. The word is prob. of Semitic origin;
   cf. Heb. ath?n she ass. Cf. {Ease}.]
   1. (Zool.) A quadruped of the genus {Equus} ({Equus asinus}),
    smaller than the horse, and having a peculiarly harsh bray
    and long ears. The tame or domestic ass is patient, slow,
    and sure-footed, and has become the type of obstinacy and
    stupidity. There are several species of wild asses which
    are swift-footed.
    [1913 Webster]
 
   2. A dull, heavy, stupid fellow; a dolt. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Asses' Bridge}. [L. pons asinorum.] The fifth proposition of
    the first book of Euclid, "The angles at the base of an
    isosceles triangle are equal to one another." [Sportive]
    "A schoolboy, stammering out his Asses' Bridge." --F.
    Harrison.
 
   {To make an ass of one's self}, to do or say something very
    foolish or absurd.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butt \Butt\, But \But\, n. [F. but butt, aim (cf. butte knoll),
   or bout, OF. bot, end, extremity, fr. boter, buter, to push,
   butt, strike, F. bouter; of German origin; cf. OHG. b[=o]zan,
   akin to E. beat. See {Beat}, v. t.]
   1. A limit; a bound; a goal; the extreme bound; the end.
    [1913 Webster]
 
       Here is my journey's end, here my butt
       And very sea mark of my utmost sail. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: As applied to land, the word is nearly synonymous with
      mete, and signifies properly the end line or boundary;
      the abuttal.
      [1913 Webster]
 
   2. The larger or thicker end of anything; the blunt end, in
    distinction from the sharp end; as, the butt of a rifle.
    Formerly also spelled {but}. See 2nd {but}, n. sense 2.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. A mark to be shot at; a target. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       The groom his fellow groom at butts defies,
       And bends his bow, and levels with his eyes.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A person at whom ridicule, jest, or contempt is directed;
    as, the butt of the company.
    [1913 Webster]
 
       I played a sentence or two at my butt, which I
       thought very smart.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. A push, thrust, or sudden blow, given by the head of an
    animal; as, the butt of a ram.
    [1913 Webster]
 
   6. A thrust in fencing.
    [1913 Webster]
 
       To prove who gave the fairer butt,
       John shows the chalk on Robert's coat. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   7. A piece of land left unplowed at the end of a field.
    [1913 Webster]
 
       The hay was growing upon headlands and butts in
       cornfields.              --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mech.)
    (a) A joint where the ends of two objects come squarely
      together without scarfing or chamfering; -- also
      called {butt joint}.
    (b) The end of a connecting rod or other like piece, to
      which the boxing is attached by the strap, cotter, and
      gib.
    (c) The portion of a half-coupling fastened to the end of
      a hose.
      [1913 Webster]
 
   9. (Shipbuilding) The joint where two planks in a strake
    meet.
    [1913 Webster]
 
   10. (Carp.) A kind of hinge used in hanging doors, etc.; --
     so named because fastened on the edge of the door, which
     butts against the casing, instead of on its face, like
     the strap hinge; also called {butt hinge}.
     [1913 Webster]
 
   11. (Leather Trade) The thickest and stoutest part of tanned
     oxhides, used for soles of boots, harness, trunks.
     [1913 Webster]
 
   12. The hut or shelter of the person who attends to the
     targets in rifle practice.
     [1913 Webster]
 
   13. The buttocks; as, get up off your butt and get to work;
     -- used as a euphemism, less objectionable than {ass}.
     [slang]
 
   Syn: ass, rear end, derriere, behind, rump, heinie.
     [PJC]
 
   {Butt chain} (Saddlery), a short chain attached to the end of
    a tug.
 
   {Butt end}. The thicker end of anything. See {But end}, under
    2d {But}.
    [1913 Webster]
 
       Amen; and make me die a good old man!
       That's the butt end of a mother's blessing. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {A butt's length}, the ordinary distance from the place of
    shooting to the butt, or mark.
 
   {Butts and bounds} (Conveyancing), abuttals and boundaries.
    In lands of the ordinary rectangular shape, butts are the
    lines at the ends (F. bouts), and bounds are those on the
    sides, or sidings, as they were formerly termed.
    --Burrill.
 
   {Bead and butt}. See under {Bead}.
 
   {Butt and butt}, joining end to end without overlapping, as
    planks.
 
   {Butt weld} (Mech.), a butt joint, made by welding together
    the flat ends, or edges, of a piece of iron or steel, or
    of separate pieces, without having them overlap. See
    {Weld}.
 
   {Full butt}, headfirst with full force. [Colloq.] "The
    corporal . . . ran full butt at the lieutenant."
    --Marryat.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ass
   n 1: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
      deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
      your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
      {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
      {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
      {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
      {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
      {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   2: a pompous fool
   3: hardy and sure-footed animal smaller and with longer ears
     than the horse
   4: slang for sexual intercourse [syn: {fuck}, {fucking},
     {screw}, {screwing}, {ass}, {nooky}, {nookie}, {piece of
     ass}, {piece of tail}, {roll in the hay}, {shag}, {shtup}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top