ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blockhead

B L AA1 K HH EH2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blockhead-, *blockhead*, blockhea
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blockhead(n) คนโง่เง่า, See also: คนที่ไม่ฉลาด, Syn. idiot, fool, Ant. genius

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blockhead(บลอค'เฮด) n. คนโง่เง่า, หัวหุ่นไม้, See also: blockheaded adj. โง่เง่า blockheadedness n. ดูblockhead blockheadism n. ดูblockhead

English-Thai: Nontri Dictionary
blockhead(n) คนโง่, คนปัญญาทึบ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLOCKHEAD B L AA1 K HH EH2 D
BLOCKHEADS B L AA1 K HH EH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blockhead (n) blˈɒkhɛd (b l o1 k h e d)
blockheads (n) blˈɒkhɛdz (b l o1 k h e d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蠢货[chǔn huò, ㄔㄨㄣˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] blockhead; idiot; dunce; moron; fool #38,508 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] blockhead; wood-block [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dummkopf { m }; Schafskopf { m }; Holzkopf { m }; Idiot { m } | Dummköpfe { pl }; Schafsköpfe { pl }; Idioten { pl }blockhead | blockheads [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汝;己[うぬ, unu] (pn, adj-no) (vulg) blockhead!; you #13,094 [Add to Longdo]
ぼんやり[bonyari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
間抜け[まぬけ, manuke] (adj-na, n) (uk) stupidity; idiot; dunce; blockhead; (P) [Add to Longdo]
甚六[じんろく, jinroku] (n) dunce; blockhead [Add to Longdo]
頭の鈍い[あたまのにぶい, atamanonibui] (exp, adj-i) dim-witted; airheaded; bird-brained; dim; dullard; blockheaded [Add to Longdo]
鈍間[のろま, noroma] (adj-na, n) blockhead; dunce; gullible (person); (P) [Add to Longdo]
鈍物[どんぶつ, donbutsu] (n) blockhead; a fool [Add to Longdo]
抜け作[ぬけさく, nukesaku] (n) fool; blockhead [Add to Longdo]
半端者[はんぱもの, hanpamono] (n) blockhead [Add to Longdo]
分からず屋(P);わからず屋;分らず屋;没分暁漢[わからずや(P);ぼつぶんぎょうかん(没分暁漢), wakarazuya (P); botsubungyoukan ( botsu fun akatsuki kan )] (n) (わからずや is a gikun reading of 没分暁漢) obstinate person; blockhead; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blockhead \Block"head`\, n. [Block + head.]
   A stupid fellow; a dolt; a person deficient in understanding.
   [1913 Webster]
 
      The bookful blockhead, ignorantly read,
      With loads of learned lumber in his head. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blockhead
   n 1: a stupid person; these words are used to express a low
      opinion of someone's intelligence [syn: {dunce},
      {dunderhead}, {numskull}, {blockhead}, {bonehead},
      {lunkhead}, {hammerhead}, {knucklehead}, {loggerhead},
      {muttonhead}, {shithead}, {dumbass}, {fuckhead}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top