หรือคุณหมายถึง waßer?
Search result for

wasser

(50 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wasser-, *wasser*
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Wasser (n ) Water

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Wassermman Test;The Wassermman Test. Changeling (2008)
I vacuumed out that dead squirrel from the bottom of the Wassermans' pool last week?แค่ไหนตอนที่ดูดกระรอกตาย ออกจากท่อสระน้ำเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว? Dream Hoarders (2010)
Wasserman, you're on deck.ผมเหรอ? ไม่ล่ะ ผมไม่เป็นไร The Rhinitis Revelation (2011)
Wir haben nur Wasser.Wir haben nur Wasser Sacramentum (2012)
Dies ist keine Nacht zum Wasser trinken.Dies ist keine Nacht zum Wasser trinken Sacramentum (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
WASSER    W AO1 S ER0
WASSERMAN    W AA1 S ER0 M AH0 N
WASSERMAN'S    W AA1 S ER0 M AH0 N Z
WASSERSTEIN    W AA1 S ER0 S T IY2 N
WASSERSTEIN    W AA1 S ER0 S T AY2 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Wasser(n) |das, nur Sing.| น้ำ
Wasserstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไฮโดรเจน (เคมี)
Süßwasser(n) |das| น้ำจืด
ins kalte Wasser werfen(phrase) ต้องต่อสู้ทำิอะไีีรด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วย
Leitungswasser(n) |das, nur Sg.| น้ำประปา, น้ำจากท่อ
Trinkwasser(n) |das, nur Sg.| น้ำดื่ม
Warmwasserheizung(n) |die, pl. Warmwasserheizungen| เครื่องทำความร้อนโดยอาศัยความร้อนจากน้ำร้อน
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
ins kalte wasser schmeissen(phrase) โปรดดู ins kalte wasser werfen, See also: S. ins kalte wasser werfen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserführung {f}channel flow [Add to Longdo]
Wassergehalt {m}water content [Add to Longdo]
Wasserglas {n}water glass; tumble; soluble glass [Add to Longdo]
Wasser {n} | über Wasser | hartes Wasser | weiches Wasser | destilliertes Wasser; Aqua purificata | gebundenes Wasser | dystrophes Wasser | drückendes Wasser | schweres Wasser; Schwerwasser {n}; Deuterium {n} [phys.] | auf dem Wasser; zu Wasser | jdm. das Wasser nicht reichen könnenwater | afloat | hard water | soft water | purified water; distilled water; aqua purificata | combined water | dystrophic water | pressing water | deuterium; heavy hydrogen; heavy water | waterborne | can't hold a candle to someone [Add to Longdo]
Wasser {n}eau [Add to Longdo]
Wasser...; aquatisch {adj} | im Wasser lebendaquatic | aquatically [Add to Longdo]
Wasserabstoßungsvermögen {n}water repellence [Add to Longdo]
Wasserader {f}water vein [Add to Longdo]
Wasseranlage {f} | Wasseranlagen {pl}water installation | water installations [Add to Longdo]
Wasseraufbereitung {f}water purification [Add to Longdo]
Wasseraufbereitung {f}water preparation [Add to Longdo]
Wasseraufnahme {f}absorption of water [Add to Longdo]
Wasserball {m} | Wasserballspiele {pl}water polo | water polos [Add to Longdo]
Wasserbau {m}hydraulic engineering; water engineering [Add to Longdo]
Wasserbauingenieur {m}hydraulic engineer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キルシュワッサー[, kirushuwassa-] (n) kirschwasser (ger [Add to Longdo]
ワッセルマン反応[ワッセルマンはんのう, wasseruman hannou] (n) Wassermann reaction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みず, mizu] Wasser [Add to Longdo]
水かさ[みずかさ, mizukasa] Wasserstand [Add to Longdo]
水がめ[みずがめ, mizugame] Wasserkrug [Add to Longdo]
水分[すいぶん, suibun] Wassergehalt [Add to Longdo]
水力[すいりょく, suiryoku] Wasserkraft [Add to Longdo]
水害[すいがい, suigai] Wasserschaden, Ueberschwemmung [Add to Longdo]
水槽[すいそう, suisou] Wasserbehaelter, Wasserspeicher [Add to Longdo]
水泡[すいほう, suihou] Wasserblase [Add to Longdo]
水温[すいおん, suion] Wassertemperatur [Add to Longdo]
水準[すいじゅん, suijun] Wasserstand, Niveau, Durchschnitt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Wasser [vasr] (n) , s.(n )
   eau; water
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Wasser... [vasr]
   aquatic
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Wasser) [vasr]
   mains system; to shut off
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top