ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ช่วย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ช่วย-, *ผู้ช่วย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง(uniq) Assistant Permanent Secretary

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deputyผู้ช่วย, รอง, ผู้ทำการแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Army Attaché; Attaché, Armyผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Army; Army Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Air Attaché; Attaché, Airผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Air; Air Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Navalผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Naval Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Militaryผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Military Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Commercialผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administrative assistantsผู้ช่วยทางการบริหาร [TU Subject Heading]
Dental assistantsผู้ช่วยทันตแพทย์ [TU Subject Heading]
Military attachesผู้ช่วยทูตทหาร [TU Subject Heading]
Nurses' aidesผู้ช่วยพยาบาล [TU Subject Heading]
Paraprofessionals in social serviceผู้ช่วยงานบริการสังคม [TU Subject Heading]
Cultural Attachéผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรม [การทูต]
Defence Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร " (แทนทั้งสามเหล่าทัพ : นายทหารยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก) บางประเทศใช้ Military Attaché สำหรับตำแหน่งเฉพาะเหล่าของไทย เรียกดังนี้ Army Attaché ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก Navel Attaché ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ Air Attaché ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ " [การทูต]
Press Attachéผู้ช่วยทูตด้านสารนิเทศ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารและประสานงานกับสื่อมวลชน [การทูต]
Assistants, Chairsideผู้ช่วยข้างเก้าอี้ [การแพทย์]
Child Health Associatesผู้ช่วยกุมารแพทย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a 15th assistant or something. What does he know?เขาเป็นผู้ช่วยที่ 15 หรือสิ่งที่ สิ่งที่เขารู้ 12 Angry Men (1957)
I forgot to tell you. I'm the assistant head coach at Andrew J McCorkle High School.ฉันลืมที่จะบอกคุณ ฉันผู้ช่วยหัวหน้าโค้ชที่แอนดรูเจ McCorkle โรงเรียนมัธยม 12 Angry Men (1957)
Well, I'm not sure. It was addressed to the Deputy Spade.ไม่แน่ใจ จ่าหน้าถึงผู้ช่วยสเปด Blazing Saddles (1974)
Well, once I establish myself in this town Deputy Spade might turn out to be a groovy position.เมื่อคนเมืองนี้คุ้นเคยฉันดีแล้ว... ...ผู้ช่วยสเปด อาจเป็นตำแหน่งที่เจ๋ง Blazing Saddles (1974)
Maybe you're a big yahoo in the lab, but out here you're just supercargo!บางทีนายอาจจะเก่งในเเล็บนะ เเต่อยู่ที่นี่นายเป็นผู้ช่วย Jaws (1975)
Collaboratorsผู้ที่แสดงเป็นผู้ช่วย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
So you wouldn't aid the humble, the unhappyดังนั้นคุณไม่มีผู้ช่วย Nthe ถ่อมตัว, \เศร้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
How did you get to be an assistant manager?คุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการได้ยังไง Oh, God! (1977)
I'm the assistant manager of Food World in Burbank.ผมเป็นผู้ช่วยผจก.ร้านฟู้ดเวิลด์ Oh, God! (1977)
-I'm only the assistant.ผมเป็นแค่ผู้ช่วย Oh, God! (1977)
God may have been interested in you as an assistant manager we'll just see how he feels about you as a bag stuffer.พระเจ้าอาจคุยกับคุณในฐานะที่ คุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ แล้วเราจะรู้ว่าท่านรู้สึกยังไง ถ้าคุณเป็นเด็กหยิบของใส่ถุง Oh, God! (1977)
My name's Roger Murdock. I'm the co-pilot.ฉันชื่อโรเจอร์ เมอร์ด็อค ฉันเป็นนักบินผู้ช่วย Airplane! (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ช่วย[phūchūay] (n) EN: assistant ; helper  FR: assistant [ m ] ; assistante [ f ] ; adjoint [ m ] ; adjointe [ f ] ; aide [ m ] ; adjuteur [ m ] (vx)
ผู้ช่วยทูต[phūchūay thūt] (n, exp) EN: attaché  FR: attaché [ m ] ; délégué [ m ]
ผู้ช่วยผู้จัดการ[phūchūay phūjatkān] (n, exp) EN: assistant manager
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านตรวจสอบ[phūchūay phūjatkān dān trūatsøp] (n, exp) EN: assistant audit manager
ผู้ช่วยผู้ตัดสิน[phūchūay phūtatsin] (n, exp) EN: assistant referee  FR: arbitre assistant [ m ]
ผู้ช่วยผู้บริหาร[phūchūay phūbørihān] (n, exp) EN: administrative assistant  FR: assistant administratif [ m ]
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน[phūchūay phūfeuksøn] (n, exp) EN: assistant coach  FR: entraîneur adjoint [ m ]
ผู้ช่วยผู้พิพากษา[phūchūay phūphiphāksā] (n, exp) EN: judge trainee
ผู้ช่วยพนักงานบัญชี[phūchūay phanakngān banchī] (n, exp) EN: assistant accountant
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[phūchūay sāttrājān = phūchūay sātsatrājān] (n, exp) EN: assistant professor

English-Thai: Longdo Dictionary
PDA(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, See also: Palm, Visor, Handheld, PocketPC
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acolyte(n) ผู้ช่วยพระ
adjunct(n) ผู้ช่วย, Syn. helper
adjuvant(n) ผู้ช่วย, Syn. helper
aid(n) ผู้ช่วย
aide(n) ผู้ช่วย, Syn. assistant
apparitor(n) ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาล
assistant(n) ผู้ช่วย, See also: ผู้ช่วยเหลือ, Syn. helper
attache(n) นักการทูต, See also: ผู้ช่วยทูต
backing(n) ผู้ช่วยเหลือ, See also: ผู้สนับสนุน
coadjutant(n) ผู้ช่วย, Syn. assistant, helper, coadjutor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
adjunct(แอด' จังคฺ) n., adj. สิ่งเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, ผู้ช่วย, ส่วนประกอบ, บทเพิ่ม, Syn. appendage
adjutant(แอด' จูเทินทฺ) adj., n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย, Syn. serving to help, auxiliary
adjutant general(pl. adjutants general) เสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
adjuvant(แอด' วันท) adj., n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย (serving to help)
aid(เอด) vt., n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
ally(vt, vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน, เข้าข้าง, เป็นพันธมิตร, พันธมิตร, ประเทศพันธมิตร, พรรคพวก, ผู้ช่วย, สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy

English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ติดตาม, สาวก
adjutant(n) นายทหารคนสนิท, ผู้ช่วย, นกตะกรุม
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท, นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์
aider(n) ผู้ช่วย, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปถัมภ์
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
assistant(n) ผู้ช่วย
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต, ผู้ช่วยทูต
auxiliary(n) ผู้ช่วย, เครื่องช่วย, เครื่องสนับสนุน, ความช่วยเหลือ
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน, ปลัดอำเภอ, ผู้ช่วยนายอำเภอ
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
body man[บอดี้แมน] (n, jargon) ผู้ช่วยส่วนตัวของนักการเมือง หรือ ผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง (ศัพท์ในวงการเมืองอเมริกัน)
Consular Assistant(n) ผู้ช่วยกงสุล
consular associate(n, phrase) ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล, กงสุลสมทบ (U.S.A.)
deacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
senior consular program assistant(n, phrase) ผู้ช่วยกงสุลอาวุโสฝ่ายแผนงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
助教授[じょきょうじゅ, jokyouju] (n) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top