หรือคุณหมายถึง pitschnaß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pitschnass

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pitschnass-, *pitschnass*, pitschnas
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pitschnass มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pitschnass*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh! Oh, darling, you're dripping wet!Liebes, du bist ja pitschnass. The Thrill of It All (1963)
Well, how about in the tree, half-naked, dripping wet?Und dass ich da oben im Baum saß. Halb nackt und pitschnass? Support Your Local Sheriff! (1969)
I'm soaking wet, I'm going back to the village...Ich bin pitschnass, ich gehe zurück ins Dorf. Don't Torture a Duckling (1972)
I mean, for one thing, this floor would be soaking wet.Ich meine, zum einen wäre dieser Boden pitschnass. Arthur 2: On the Rocks (1988)
Look at this rascal. He's a wet boy, isn't he? You're a water monster.Seht doch mal, diese pitschnasse kleine Promenadenmischung! Principal Charming (1991)
But quick, I'm drenched. Here.Aber schnell, ich bin schon pitschnass. Amigomío (1994)
You're soaking wet!Sie sind pitschnass... A Pure Formality (1994)
- She'll be wet through.- Sie wird pitschnass sein. Sense and Sensibility (1995)
My socks are soaked.Meine Socken sind pitschnass. Distant (2002)
I am getting pelted.Ich werde pitschnass! Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
He came home one night... four in the morning, soaking wet... probably drunk as a skunk.Er kommt gegen vier nach Hause, pitschnass, betrunken wie ein Seemann, kriegt eine Lungenentzündung. Und sie soll schuld sein? The Five People You Meet in Heaven (2004)
You'll get pissed in a storm like this.Du wirst pitschnass in einem Sturm wie diesem. Brokeback Mountain (2005)
You're so wet.Sie sind pitschnass. The Chumscrubber (2005)
Stephane who twisted his hand is butt-naked in the hall.Stéphane, der verletzte Klavierträger, nackt und pitschnass im Treppenhaus. The Science of Sleep (2006)
You're drenched!- Ihr seid pitschnass. Pauline et François (2010)
Shut up. -Why are you wet?- Warum sind Sie pitschnass? Tooth Fairy (2010)
My, look at you.. you're sopping wet!Du bist ja pitschnass! Children Who Chase Lost Voices (2011)
Rebecky, you are soaking wet.Becky! Du bist ja pitschnass! Mancation (2012)
You're soaking wet.Du bist pitschnass. State of Independence (2012)
Both of them were all wet! - Splendid! The donkey and Vera...Der Esel und Vera waren pitschnass. Der Überfall (2013)
You're soaking wet.Sie sind pitschnass. No Good Deed (2014)
You'll get soaked.Du wirst pitschnass. A Noble Intention (2015)
Gloria's 90 pounds soaking wet. - Yeah.- Glorias 40 Kilo, pitschnass? Pilot (2015)
Drenched.- Pitschnass. Pilot (2016)
God... Oh, God, I'm sopping wet.Mann, ich bin pitschnass. Keep the Home Fires Burning (2016)
We were also soaked, frozen, worn out, and because we had no food with us, we were also hungry.Außerdem waren wir pitschnass, erschöpft und uns war eiskalt. Da wir nichts zu essen dabei hatten, hatten wir großen Hunger. The Beach (Buggy) Boys - Part 1 (2016)

German-Thai: Longdo Dictionary
pitschnass(adj) เปียกโชก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top