ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ins kalte wasser werfen

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ins kalte wasser werfen-, *ins kalte wasser werfen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ins kalte wasser werfen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ins kalte wasser werfen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't rush her back to work.Du kannst Sie nicht ins kalte Wasser werfenReadiness Is All (2013)

German-Thai: Longdo Dictionary
ins kalte Wasser werfen(phrase) ต้องต่อสู้ทำิอะไีีรด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วย

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ins ( IH1 N Z) kalte wasser ( W AO1 S ER0) werfen

 


  

 
ins
 • |+ คำนามหรือสถานที่เพศกลางรูป A สำหรับประโยคที่บ่งการเคลื่อนไหว (wohin)| ใน เช่น Gehen wir ins Kino? เราไปโรงหนังกันไหม [LongdoDE]
 • /IH1 N Z/ [CMU]
 • /AY1 EH1 N EH1 S/ [CMU]
 • (n) /'ɪntʃɪz/ [OALD]
 • (n) /'ɪnz/ [OALD]
wasser
 • |das, nur Sing.| น้ำ [LongdoDE]
 • /W AO1 S ER0/ [CMU]
werfen
 • |wirft, warf, hat geworfen| โยน, ขว้าง เช่น eine Münze werfen โยนเหรียญ [LongdoDE]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top