Search result for

บั้นท้าย

(28 entries)
(0.0608 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บั้นท้าย-, *บั้นท้าย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บั้นท้ายน. ตอนท้าย, ส่วนท้าย
บั้นท้ายตะโพก, ก้น, (ใช้แก่หญิง).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thirteen, go stick a needle in your girlfriend's pelvis.13 ไปเอาเข็ม จิ้มบั้นท้ายเพื่อนสาวของเธอ Lucky Thirteen (2008)
The slutty party girl is fun till she pukes on your shoes, then she's just a pain in the ass.ปาร์ตี้ของสาวๆสนุก จนเธออวกใส่รองเท้าคุณ ดังนั้นเธอเริ่มจะเจ็บปวดที่บั้นท้าย Lucky Thirteen (2008)
Also, you seen her ass recently?คุณเห็นบั้นท้ายเธอเมื่อไม่นานมานี้ The Itch (2008)
You have an incredible ass stromony career ahead of you.บั้นท้าย คุณ เจ๋งมากเลย ต่อไปคงมีงานดีๆ พยายามเข้านะ Superhero Movie (2008)
You know, uh, nice girl, intelligent, bedroom eyes, pouty lips, great rack, tight bell-shaped ass, thicker than a Snicker...คุณก็รู้แบบ ดูดี มีสติปัญญา ตาเชิญชวน ปากเชิด อกตู้ม บั้นท้ายงาม บึ้มยิ่งกว่าดุ้นของคนดำ... The Love Guru (2008)
Dean?ขอพูดหน่อยเถอะ ที่แท้มึงมันก็อีตัวบั้นท้ายบานเบอะ Sex and Violence (2009)
God, you are killing me with that booty.พระเจ้า เธอจะฆ่าฉันเพราะบั้นท้ายใหญ่ๆนั่นแหล่ะ Better Call Saul (2009)
My tits, my arse, my armpit... anywhere.หน้าอกฉัน, บั้นท้าย, หรือตรงนั้น... ได้หมดเลย Cook (2009)
If you ever want to pick out an outfit to match that stick up your ass,หากคุณเคยต้องการที่จะเลือกเครื่องแต่งกาย\ เพื่อให้เข้ากับบั้นท้ายของคุณ The Pickle Jar (2009)
I did shred your ass, but I left all the good parts.ฉันได้ฉีกบั้นท้ายคุณจริง แต่ฉันก็ยังเหลือส่วนดีๆ ทั้งหมดไว้อยู่ 137 Sekunden (2009)
You keep your japanese tush in this bed!เธอต้องช่วยดูแลเจ้าบั้นท้ายญี่ปุ่น ของเธอให้อยู่บนเตียง! Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
You'll do great. You got the butt of a 12-year-old boy.เธอต้องเลิศสุดเดช บั้นท้ายยังกับเด็กสิบสอง 17 Again (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ass[N] ก้น (คำสแลง), See also: บั้นท้าย
backside[N] ก้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บั้นท้าย, Syn. bottom, buttocks
buttocks[N] บั้นท้าย, See also: ก้น, ตะโพก, ส่วนท้ายของเรือ, Syn. bottom
rear[N] บั้นท้าย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ก้น, Syn. buttocks
rump[N] ก้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บั้นท้าย, Syn. buttocks, bottom
buns[SL] ก้น, See also: บั้นท้าย (ผู้หญิงใช้พูดถึงก้นของผู้ชาย)
seat[N] บั้นท้าย, See also: ก้น, สะโพก, Syn. buttocks
tail[N] ก้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บั้นท้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haunch(ฮอนชฺ) n. ตะโพก,บั้นท้ายของสัตว์,ขาสัตว์,ส่วยข้างของส่วนโค้ง,คานหนุน
rear(เรียร์) n. ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง,แนวหลัง,กองหลัง,ท้าย,ห้องส้วม,บั้นท้าย,ก้น vt. เลี้ยง,เลี้ยงดู,อบรมสั่งสอน,เพาะปลูก,ก่อสร้าง,ตั้ง,สร้าง,ทำให้ม้าชูเท้าหน้าขึ้น vi. (ม้า) ชูเท้าหน้าขึ้น,ชูศีรษะ,ชูขึ้น adj. หลัง,ท้าย -Phr. (bring up the rear ตามหลัง,อยู่ท้าย)
rump(รัมพฺ) n. ตะโพกสัตว์,เนื้อตะโพก,ตะโพก,บั้นท้าย,ส่วนที่เหลือ,ส่วนท้าย,ส่วนที่ไม่สำคัญ,สมาชิกที่เหลืออยู่ของสภา, Syn. posterior,buttocks
stern(สเทิร์น) adj. เข้มงวด,กวดขัน,พิถีพิถัน,เคร่งครัด,รุนแรง,ไม่ผ่อนผัน,บูดบึ้ง n. ส่วนหลังของเรือ,ท้ายเรือ,ส่วนหลัง,ส่วนท้าย,บั้นท้าย,ตะโพก,ก้น,หาง, See also: sternly adv. sternness n., Syn. austere,severe

English-Thai: Nontri Dictionary
haunch(n) สะโพก,บั้นท้าย
stern(n) ก้น,ท้ายเรือ,หาง,ตะโพก,บั้นท้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top