Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dunce

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dunce-, *dunce*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dunce(n) คนโง่, See also: คนสมองทึบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dunce(ดันซฺ) n. คนโง่, คนทึ่ม., See also: duncical adj. ดู dumper n. ดูdump duncish adj. ดู dumper n. ดูdump duncishly adv. ดู dumper n. ดูdump, Syn. dolt

English-Thai: Nontri Dictionary
dunce(n) คนโง่, คนทึ่ม, คนปัญญาทึบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cloche, dunce hat, death cap, coif, snood, barboosh, pugree, yarmulke, cockle hat, porkpie, tam o'shanter, billycock, bicorne, tricorne, bandeau, bongrace, fan-tail, night cap, Garibaldi, fez...หมวกไหมพรม หมวกแหลมสูง หมวกเห็ด หมวกโมก หมวกตาข่าย หมวกมาลา ผ้าโพก หมวกยิว หมวกประดับหอย หมวกแบน หมวกจุก หมวกบิลลี่ หมวกปีกขุนนาง หมวกพับสามชาย หมวกผูกผม หมวกแม่ชี หมวกกะลา หมวกใส่นอน หมวกโล้นไม่มีปีก หมวก... Alice in Wonderland (2010)
I mean, these guys use, you know, like, a dunce to pull the trigger, right?ฉันหมายถึง คนพวกนี้มักจะใช้ นายคงรู้นะ อย่างเช่น ใช้พวกควายเหนี่ยวไกแทน ใช่ไหม Hermanos (2011)
I got shot in the dunce cap, Rufus.ฉันถูกยิงที่หมวก รูฟัส Death's Door (2011)
Even a financial dunce like myself knows you got to diversify, right?แม้แต่คนที่โง่เรื่องการเงินอย่างฉันยังรู้เลย ว่านายควรเอาเงินไปลงทุนในหลายๆบริษัทถูกมั้ย Risk (2012)
We're not gonna arrest anybody... just because some blonde dunce says so.We're not gonna arrest anybody... Just because some blonde dunce says so. Gone Girl (2014)
That, and you wanted to put a fucking dunce like Digger in charge.แค่นั้นแหละ แล้วแก ก็จะให้คนโง่อย่างดิกเกอร์คุมงาน Live by Night (2016)
A bonnet or boater, dunce hat, fez, a cloche, coif, snood, barboosh, or pugree.จะหมวกผูกโบ ทรงกว้าง ทรงสูง มีปีก ไม่มีปีก ทรงเอนซ้าย ทรงเอนขวา Alice Through the Looking Glass (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควาย[khwāi] (n) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce  FR: imbécile [ m ] ; simplet [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dunce (n) dˈʌns (d uh1 n s)
dunces (n) dˈʌnsɪz (d uh1 n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dummkopf { m }; Idiot { m } | Dummköpfe { pl }; Idioten { pl }dunce | dunces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼんやり[bonyari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
ダンスキャップ[dansukyappu] (n) dunce cap; fool's cap [Add to Longdo]
間抜け[まぬけ, manuke] (adj-na, n) (uk) stupidity; idiot; dunce; blockhead; (P) [Add to Longdo]
岩蓮華[いわれんげ;イワレンゲ, iwarenge ; iwarenge] (n) (uk) Chinese dunce cap (species of succulent plant, Orostachys iwarenge) [Add to Longdo]
甚六[じんろく, jinroku] (n) dunce; blockhead [Add to Longdo]
痴れ者[しれもの, shiremono] (n) fool; dunce; idiot [Add to Longdo]
痴人[ちじん, chijin] (n) dunce; fool; idiot [Add to Longdo]
鈍間[のろま, noroma] (adj-na, n) blockhead; dunce; gullible (person); (P) [Add to Longdo]
呆気者;空け者[うつけもの, utsukemono] (n) (uk) fool; blockhead; idiot; dunce [Add to Longdo]
落ちこぼれ(P);落ち零れ[おちこぼれ, ochikobore] (n) (1) (sens) leftovers; odds and ends; pickings; (2) (sens) student who can't keep up in school; dunce; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dunce \Dunce\, n. [From Joannes Duns Scotus, a schoolman called
   the Subtle Doctor, who died in 1308. Originally in the phrase
   "a Duns man". See Note below.]
   One backward in book learning; a child or other person dull
   or weak in intellect; a dullard; a dolt.
   [1913 Webster]
 
      I never knew this town without dunces of figure.
                          --Swift.
   [1913 Webster]
 
   Note: The schoolmen were often called, after their great
      leader Duns Scotus, Dunsmen or Duncemen. In the revival
      of learning they were violently opposed to classical
      studies; hence, the name of Dunce was applied with
      scorn and contempt to an opposer of learning, or to one
      slow at learning, a dullard.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dunce
   n 1: a stupid person; these words are used to express a low
      opinion of someone's intelligence [syn: {dunce},
      {dunderhead}, {numskull}, {blockhead}, {bonehead},
      {lunkhead}, {hammerhead}, {knucklehead}, {loggerhead},
      {muttonhead}, {shithead}, {dumbass}, {fuckhead}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top