ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ให้อำนาจ

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้อำนาจ-, *ให้อำนาจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้อำนาจ[V] authorize, See also: give authority to somebody, Syn. มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, Ant. ยึดอำนาจ, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ให้อำนาจเขาเลือกสรรเรื่องมาพิมพ์โดยไม่ต้องผ่านเจ้าของ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But they were telling me what to write... giving me the power to make it all real.แต่พวกมันก็ต้องคอยบอกกับผมว่าต้องเขียนอะไรบ้าง ให้อำนาจกับผมเพื่อทำให้มันเป็นจริง In the Mouth of Madness (1994)
You delegated authority over gen pop to me, boss.แต่ท่านให้อำนาจผมในเรื่องนี้แล้วนะครับ Cute Poison (2005)
Now, on top of everything else, Peggy Braden has given you worldwide buying power?ตอนนี้ที่เหนือนกว่าอะไรทั้งหมดก็คือ เป็กกี้ให้อำนาจเธอในการใช้จ่ายทั้งหมด Just My Luck (2006)
I am listening. The president has authorized me to speak on his behalf.ปธน.ให้อำนาจผมพูดแทนตัวท่าน Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
- You've told me nothing.พวกเค้าขังเจ้าในร่างมนุษย์ เพื่อให้อำนาจควบคุมทะเล Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Come work for me, and I'll get you the clearance--มาทำงานกับผม ผมจะให้อำนาจคุณ หยุดเถอะ Pilot (2008)
Yesterday's sluts are today's empowered women.ผู้หญิงแพศยาเมื่อวานนี้คือผู้หญิงที่ให้อำนาจในวันนี้ Dying Changes Everything (2008)
Why does the king give Rome such power?ทำไมพระองค์ถึงให้อำนาจโรมได้ขนาดนั้นล่ะ? The Other Boleyn Girl (2008)
- Who put her in charge? - I did.ใครให้อำนาจเธอล่ะ Wanted (2008)
Prudence dictates that I hold off on authorizing the rescue operation until we can be more certain of her status.ความรอบคอบที่ผมยังรอ ที่จะให้อำนาจในการปฏิบัติการ จนกว่าเราจะแน่ใจถึงสถานะของท่าน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Reinstate my government clearance, allow me the authority to vet White House staff, and allow to bring one of my people into FBI to provide Lar Moss with tactical support.อนุญาตให้ผมกลับมาทำงานให้รัฐบาลอีก ให้อำนาจผมสั่งงาน จนท.ทำเนียบ และอนุญาตให้คนของผมเข้าไป FBI Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Witness my glory... as I have forces me to Shenlong to give order to prevail on this stone.เมื่อข้าปลุกเทพมังกร เพื่อให้อำนาจข้าพิชิตโลกเสื่อมๆ ใบนี้ Dragonball: Evolution (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authorize[VT] ให้อำนาจ, See also: มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, อนุญาต, Syn. empower, commission
empower[VT] ให้อำนาจ, See also: ทำให้มีอำนาจ, Syn. authorize, grant, permit
invest[VT] แต่งตั้ง, See also: ให้อำนาจ, Syn. empower, authorize
mandate[VT] มอบอำนาจ (ให้ทำบางสิ่ง), See also: ให้อำนาจ
rest in[PHRV] ให้อำนาจกับ, Syn. repose in, reside in
warrant[VT] อนุญาตให้กระทำ, See also: ให้อำนาจกระทำการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empowervt. ให้อำนาจ,มอบอำนาจ,อนุญาต., See also: empowerment n. ดูempower
legalise(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize
legalize(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize
leverage(เลฟ'เวอริจฺ,ลี'เวอริจฺ) n. การงัด,กำลังงัด,พลัง,อิทธิพล,อำนาจกระทำ,อำนาจงัด,ง้าง,อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน. vt. ให้อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน, Syn. influence,pull
licence(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
mandate(แมน'เดท) n. คำสั่ง,อาณัติ,อาณัติปกครอง,คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,ประกาศิต,กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ,มอบอาณัติปกครอง,ให้อำนาจ,ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา, Syn. commander
plenipotentiary(เพลนนิพะเทน'เชียริ) n. คนที่มีอำนาจเต็มที่. adj. มีอำนาจเต็ม,ให้อำนาจเต็มที่,เต็มที่,สมบูรณ์,ครบองค์

English-Thai: Nontri Dictionary
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
authorization(n) การให้อำนาจ,การอนุญาต
authorize(vt) ให้อำนาจ,ให้สิทธิ์,อนุญาต,มอบอำนาจ,แต่งตั้ง,มอบหมาย
enable(vt) ทำให้สามารถ,ให้สิทธิ์,ให้อำนาจ,มอบอำนาจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top