Search result for

*refrain*

(160 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: refrain, -refrain-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refrain[VI] ระงับไว้, See also: กลั้นไว้, Syn. avoid, cease
refrain[VT] ระงับไว้, See also: ยับยั้ง
refrain[VI] งดเว้น, See also: หลีกเลี่ยง, ละเว้น, เลิก, Syn. abstain, avoid, cease
refrain[N] บทกวีหรือโคลงท่อนที่กล่าวซ้ำ
refrain[N] ดนตรีหรือเพลงท่อนที่ลูกคู่ร้องรับ, Syn. chorus
refrain[N] ทำนองเพลง, Syn. melody
refrain[N] สิ่งที่กล่าวถึงซ้ำๆ
refrain from[PHRV] ระงับ, See also: ยับยั้ง, Syn. forbear from, withhold from
refrain from[PHRV] ป้องกันจาก, Syn. abstain from, forbear from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refrain(รีเฟรน') vi.,vt. ระงับ,ข่มจิต,กลั้น,ละเว้น,เลิก,หยุดยั้ง n. (เพลงหรือบทกวี) ลูกคู่,บทลูกคู่,บทซ้ำ,บทรับ,ทำนอง, See also: refrainment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
refrain(n) ลูกคู่,ทำนอง,บทรับ
refrain(vi) งด,ละเว้น,กลั้น,ระงับ,ข่มจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refrainสร้อย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrainงดเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The exams are not far away Refrain yourself from outingsการสอบใกล้เข้ามาแล้ว รู้จักระงับจิตใจไว้บ้างก็ดี Portrait of a Beauty (2008)
Therefore, I ask you to refrain from demonstrations of any kind;อย่างไรก็ดี ขอให้ทุกท่านงดเว้น การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น Changeling (2008)
Until you can provide me with more intel on what's going on in there, you are instructed to refrain from launching any action.จนกว่าคุณสามารถให้ข้อมูลที่มากกว่านี้ ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นที่นั่น คุณเคยฝึกฝนที่จะยับยั้งในทุก ๆ การกระทำ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Until you can provide me more intel on what's going on in there, you are instructed to refrain from launching any action.จนกว่าคุณจะหาข้อมูล ให้ผมได้มากกว่านี้ ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น ผมขอสั่งให้คุณอยู่เฉยๆ อย่าเพิ่งเริ่มปฏิบัติการอะไรทั้งนั้น Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
It's better to refrain from taking those meats... how do I say?คุณไม่เคยได้ยินเหรอ? คุณโกหก! พวกมันถูกกินเหรอ จริงเหรอคะ? The Cove (2009)
a time to embrace, and a time to refrain from embracing.เวลาที่จะกอด และเวลา ที่จะเลิกกอด Good Mourning (2009)
And he tried to make me sign a contract to refrain from his business.แล้วก็ให้เซ็นต์สัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับเขาอีก Episode #1.11 (2010)
She already knows which hotel we are in so I cannot refrain from telling her.เธอรู้แล้วว่าเราอยู่โรงแรมไหน ฉันเลยต้องบอกไปน่ะค่ะ Episode #1.7 (2010)
Tomorrow's love is a refrainTomorrowis love is a refrain From Up on Poppy Hill (2011)
We all did... to refrain from harming benevolent civilizations like the one on this planet.เราทุกคนทำเพื่อ... ยังยั้งการทำร้ายคนที่มีความเมตตา เช่นคนที่อยู่บนโลกนี้ You Bury Other Things Too (2011)
Per our roommate agreement, kindly refrain from raucous laughter, clinking of glasses, and celebratory gunfire.ตามข้อตกลงเพื่อนร่วมห้อง ห้ามหัวเราะเสียงดัง The Roommate Transmogrification (2011)
At least until this period calms down could you please refrain from your relationship with him?แม้ตอนนี้จะยังสงบ แต่ข้าอยากให้ท่านเลี่ยงจะติดต่อกับเรียวมะอีก Episode #2.7 (2011)
I would appreciate it if your men would refrain from disturbing her.ฉันจะขอบใจมาก ถ้าคนของคุณจะไม่ไปรบกวนเธอ Suspicion (2011)
Grand Prince, why don't you refrain from visiting the palace?องค์ชายใหญ่ ทำไมท่านถึงไม่ละเว้นการมาที่พระราชวัง The Princess' Man (2011)
Royal clan members ought to voluntarily refrain from palace visits.เชื้อพระวงศ์ควรจะละเว้นการมาที่พระราชวังโดยสมัครใจ The Princess' Man (2011)
If you guys could refrain from commenting... what's your gut say?ถ้าพวกคุณช่วยละเว้น การแสดงความเห็น... สัญชาติญาณคุณว่าไง? เขาไม่ได้ทำ. Sweet Baby (2012)
I'll be right back. ♪ and this refrain was her song ♪ ♪ red sails in the sunsetเดี๋ยวฉันมานะ เจน เกิดอะไรขึ้น คุณโดนลักพาตัวเหรอ? Red Sails in the Sunset (2012)
So just stand there and refrain from talking, ok?ฉะนั้นยืนเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไร โอเคมั้ย Pictures of You (2013)
From now on, while you tutor, please refrain from wearing revealing clothes.จากนี้ไป ระหว่างที่เธอเป็นติวเตอร์ ช่วยงดเว้นการสวมเสื้อผ้าที่เซ็กซี่ด้วย Episode #1.4 (2013)
Also, please refrain from using perfume and manicuring your nails.อีกอย่าง ช่วยละเว้นการใช้น้ำหอมและแต่งเล็บด้วยนะ Episode #1.4 (2013)
I will refrain from further comment until we have more facts.ฉันจะยกเลิก การให้สัมภาษณ์ใดๆ จนกว่าเราจะรู้ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  ()
Hey, I promise I will refrain from sayingเฮย, ฉันสัญญาว่าฉันจะละเว้น จากการพูด The Big Short (2015)
There is a time to embrace, and a time to refrain from embracing.มีจังหวะที่ควรจะโอบกอด และเวลาที่จะหักห้ามใจจากการโอบกอดนั้น Rules Don't Apply (2016)
I will refrain from speaking against it.ฉันจะงดเว้นการพูดต่อต้านมัน Live by Night (2016)
Who can make up these endless refrains like Gastonใครแต่งเพลงใส่ทำนอง ด้นเนื้อร้องอย่างแก๊สตอง Beauty and the Beast (2017)
To my dear one's gorgeous refrainฟังเพลงหวานของเธอคนข้างๆ Beauty and the Beast (2017)
But she won... again and again, and again, never once refraining.แต่นางก็ชนะ ซ้ำอีก ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่มีสักครั้งที่จะแพ้ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ Mad Max (1979)
Who could refrain, that had a heart to love...Who could refrain, that had a heart to love... (โอย เชคสเปียร์อีกแล้ว) 10 Things I Hate About You (1999)
And refrain from your ridiculous anecdotes.แล้วก็เลิกเล่าเรื่องกังฟูเมียงูได้แล้ว Around the World in 80 Days (2004)
Might I suggest you refrain from playing any more tunes that remind them- the, uh, the-the inmates, that is- well, that they're in prison?เอ่อ, ผมว่าที่คุณเล่นดนตรีโหมโรงน่ะ มันทำให้นึกขึ้นได้เอ่อ.. ผู้ต้องขัง.. Walk the Line (2005)
I would ask counsel to refrain from interrupting me.ศาลขอสั่งให้คุณทนายหยุดพูดแทรกเสียที Pilot (2005)
Tothatgay refrain of a happy working song# To that gay refrain of a happy working song Enchanted (2007)
Of course, you should refrain from entering our bedroom as well.- อุ๊บ! แน่นอน เธอก็ไม่ควรเข้าไป ในห้องนอนเราด้วยเหมือนกัน The Nanny Diaries (2007)
Just sing this short refrain-oJust sing this short refrain-o ...And the Bag's in the River (2008)
Along with refraining from any negative comments buy your wife something that says you were thinking of her today.และต้องไม่วิพากษ์วิจารณ์อะไรที่ไม่ดีด้วย แล้วภรรยาคุณจะบอกว่าคุณคิดถึงเธอ Fireproof (2008)
I would say I told you so, but since I'm now 18, I'll refrain.ฉันอยากพูด ฉันอยากบอกเธอ แต่ ตั้งแต่ตอนนี้ฉัน 18 ฉันจะละเว้นมันแล้ว Bonfire of the Vanity (2008)
- Let's try it from the chorus.- Beginnen wir beim RefrainThe Remembrance (1980)
That you're playing that old record:Daran, dass du die Platte mit dem Refrain spielst: From the Life of the Marionettes (1980)
This is the chorus.Das ist der RefrainCoal Miner's Daughter (1980)
Watch the change in the second chorus.Achten Sie auf den Wechsel im zweiten RefrainTop Secret! (1984)
It's a different verse, but the chorus is the same.Es hat eine andere Strophe, aber der Refrain ist derselbe. The Secret Underground (1985)
Three times. What happened?Versuchen wir noch mal die Harmonien im zweiten Refrain, ja? A Rock and a Hard Place (1988)
Nobody does, so let's go back To the chorusDen kennt niemand, also lass uns Den Refrain singen Dr. Dare Rides Again (1989)
Then I do, like, a verse, then a chorus and a real nice bridge and then I do another chorus and it ends like this:Dann kommt eine Strophe, dann ein Refrain, eine schöne Überleitung, noch ein Refrain und das ist der Schluss: The King and I (1991)
Mr. Daniel, your uncle has requested another chorus.Mr. Daniel, Ihr Onkel verlangt noch einen RefrainGreedy (1994)
Yeah, I got the extended disco version with three choruses of:Er brachte sogar die lange Fassung mit dem 3-fachen RefrainThe One with the East German Laundry Detergent (1994)
And sometimes a refrain just kind of pops out. Anyway.Manchmal rutscht mir der Refrain einfach raus. The Promise (1997)
(Mulder) Chorus.(Mulder) RefrainDetour (1997)
- The chorus. It's the chorus.-Das ist der RefrainSaving Private Ryan (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refrainHe could not refrain from smiling, though with a slight sense of guilt.
refrainHe refrained from drinking too much.
refrainHe refrained from taking a bath.
refrainI cannot refrain from expressing my opinion about the affair.
refrainI could not refrain from smoking.
refrainI refrain from drinking.
refrainI will not say play fair but I would wish that you refrain from indiscreet acts.
refrainKindly refrain from smoking.
refrainLet's refrain from stabbing people with knives.
refrainMiss Tanaka! You _are_ living with gentlemen house mates! Please refrain from being pantless!
refrainMy physician advised me to refrain from alcohol for the time being.
refrainPeople sharing a ride should refrain from conversation with other passengers.
refrainPlease fasten your seat-belts, and kindly refrain from smoking.
refrainPlease refrain from pushing forward.
refrainPlease refrain from smoking.
refrainPlease refrain from smoking cigarettes here.
refrainPlease refrain from smoking here.
refrainPlease refrain from smoking in public places.
refrainPlease refrain from smoking in this room.
refrainPlease refrain from smoking until the sign is turned off.
refrainPlease refrain from smoking, while the non-smoking signs are on.
refrainPlease refrain from smoking without permission.
refrainPlease refrain from speaking without permission.
refrainRefrain from smoking here.
refrainShe could not refrain from tears.
refrainWe agreed to refrain from smoking while we are at work.
refrainWould you please refrain from smoking when babies are here.
refrainYou are asked to refrain from smoking until the sign is switched off.
refrainYou should refrain from smoking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิ่งนอนใจ[V] be at ease, See also: be relaxed, have no emotion, motionless, refrain from action, Syn. นอนใจ, นิ่งเฉย, Example: กรมตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจในคดีหลังจากพบหลักฐานสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อคดี
ถนอมน้ำใจ[V] keep the goodwill of, See also: refrain from hurting, be considerate, Syn. รักษาน้ำใจ, Example: ป้ามักพูดอะไรตรงโดยไม่คิดถนอมน้ำใจใครเพราะรู้ดีว่าทุกคนเกรงกลัวและยอมลงให้
อด[V] abstain, See also: avoid, refrain, Syn. เลิก, งด, ละ, Example: พ่อตั้งใจจะอดเหล้าระหว่างฤดูเข้าพรรษา
อั้น[V] retain, See also: suppress, hold back, restrain, refrain, repress, Syn. ยั้ง, กลั้น, กั้น, Ant. ปล่อย, Example: คนไข้อั้นปัสสาวะไว้ไม่อยู่
งดเว้น[V] refrain from, See also: abstain, give up, stop, desist, Syn. เว้น, ละเว้น, งด, ล้มเลิก, ยกเลิก, ยกเว้น, Ant. ปฏิบัติ, Example: พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นการฆ่าสัตว์
ละลด[V] refrain, See also: abstain, Syn. ลดละ, เว้น, ละเว้น, Example: เข้าพรรษาปีนี้เขาสามารถละลดของมึนเมาได้ทุกชนิด
ว่างเว้น[V] free, See also: cease, abstain, refrain, stop, quit, Syn. งด, เว้น, หยุด, Example: เธอว่างเว้นจากเวทีประกวดมานาน 2 ปีเต็ม
ตึง[V] be in an angry mood, See also: refrain from speaking, look strained/sullen, Ant. คล่อง, สะพัด, Example: อยู่ๆ เขาก็มาตึงใส่ฉัน ฉันไม่เข้าใจเลย, Thai definition: มีอาการออกจะโกรธๆ
ทัณฑ์บน[N] parole, See also: verbal or written promise to refrain from doing something, Syn. ทานบน, Example: เขาถูกปล่อยออกจากคุกโดยมีทัณฑ์บนว่าจะไม่ลักทรพย์อีก, Thai definition: คำรับรองที่ทำขึ้นตามคำสั่งของศาลว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตลอดเวลาที่ศาลกำหนด, Notes: (กฎหมาย)
ยก[V] forgive, See also: excuse, abstain from, refrain from, Syn. งดเว้น, เพิกถอน, Example: พ่อแม่ยกโทษให้ลูกเสมอ
ยกเว้น[V] except, See also: exclude, omit, refrain from, abstain from, Syn. ละเว้น, เว้น, Example: รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีย้อนแล้ว, Thai definition: ไม่เกี่ยวด้วย, กันเอาออก
กระอิดกระเอื้อน[V] be reluctant to speak, See also: be afraid to make an opinion, refrain from a reply, Syn. อิดเอื้อน, Example: เขามัวแต่กระอิดกระเอื้อนไม่พูดออกมาเสียที, Thai definition: ไม่กล้าที่จะพูด, กล่าวไม่เต็มปาก
การอด[N] abstinence, See also: refraining, restraint, giving up (smoking), starvation, Syn. การงด, การเลิก, การละ, การงดเว้น, Example: การอดบุหรี่ไม่ใช่เรื่องอยากหากตั้งใจทำจริงๆ ย่อมทำได้
กินไม่ลง[V] difficult to win, See also: refrain from winning, Example: ทีมนี้เราคงกินไม่ลงง่ายๆ, Thai definition: เอาชนะไม่ได้, Notes: (ปาก)
การละ[N] refrain, See also: forbearance, abstinence, abstention, stop, Syn. การงดเว้น, การเลิก, การยกเลิก, การละเว้น, Example: การละการผูกขาดอำนาจทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ถือเป็นการปิดฉากการปกครองของพรรคที่ยาวนานมากว่า 20 ปี, Thai definition: การที่แยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอยู่
เว้น[V] omit, See also: leave a space, leave out, refrain from, miss, skip, Example: ครั้งนี้เป็นการบรรยายที่ผู้บรรยายจะตั้งคำถามง่ายๆ และเว้นคำตอบให้ผู้ฟังตอบเอง, Thai definition: ปล่อยว่างเป็นตอนๆ
เว้น[V] omit, See also: abstain (from), spare, refrain (from), Syn. ละเว้น, Example: เธอดูแลจัดการให้ทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย ไปจนถึงบีบนวด, Thai definition: ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการ
เว้น[V] omit, See also: leave a space, leave out, refrain from, miss, skip, Example: ครั้งนี้เป็นการบรรยายที่ผู้บรรยายจะตั้งคำถามง่ายๆ และเว้นคำตอบให้ผู้ฟังตอบเอง, Thai definition: ปล่อยว่างเป็นตอนๆ
เว้น[V] omit, See also: abstain (from), spare, refrain (from), Syn. ละเว้น, Example: เธอดูแลจัดการให้ทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย ไปจนถึงบีบนวด, Thai definition: ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
การงดเว้น[n.] (kān ngotwen) EN: refrain   
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert   FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop   FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber
งดเว้น[v.] (ngotwen) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist   FR: s'abstenir ; se garder ; arrêter
อด[v.] (ot) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet   FR: s'abstenir ; se priver
ปากหนัก[xp] (pāk nak) EN: be reticent ; refrain from voicing one's opinion and feeling   
ทัณฑ์บน[n.] (thanbon) EN: parole ; verbal promise ; written promise to refrain from doing something ; bond of good behaviour/bahavior (Am.)   FR: probation [f] ; mise à l'épreuve [f]
ถนอมน้ำใจ[v. exp.] (thanøm nāmjai) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate   
ไว้หน้า[v.] (wainā) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o.   FR: respecter l'amour-propre
เว้น[v.] (wen) EN: give up ; stop ; refrain from ; abstain from ; leave ; omit   FR: éviter de ; arrêter de ; s'abstenir de ; exclure ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
REFRAIN    R AH0 F R EY1 N
REFRAINS    R AH0 F R EY1 N Z
REFRAINED    R AH0 F R EY1 N D
REFRAINING    R AH0 F R EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refrain    (v) (r i1 f r ei1 n)
refrains    (v) (r i1 f r ei1 n z)
refrained    (v) (r i1 f r ei1 n d)
refraining    (v) (r i1 f r ei1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstand nehmen vonto refrain from [Add to Longdo]
Kehrreim {m}; Refrain {m} | Kehrreime {pl}; Refrains {pl}refrain; burden | refrains [Add to Longdo]
unterlassen; bleiben lassento refrain from [Add to Longdo]
sich das Lachen verkneifento refrain from laughing [Add to Longdo]
zurückhalten | zurückhaltend | zurückgehalten | hält zurück | hielt zurückto refrain | refraining | refrained | restrains | refrained [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご遠慮ください(P);ご遠慮下さい(P)[ごえんりょください, goenryokudasai] (exp) please refrain from ~ (e.g. smoking, etc.); (P) [Add to Longdo]
リフレーン[, rifure-n] (n) refrain [Add to Longdo]
リフレイン[, rifurein] (n) refrain [Add to Longdo]
ルフラン[, rufuran] (n) refrain (fre [Add to Longdo]
忌む;斎む;諱む[いむ, imu] (v5m,vi) (1) to avoid; to refrain from; to shun; (2) (忌む, 諱む only) to detest [Add to Longdo]
窮鳥懐に入れば猟師もこれを殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもこれをころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorewokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter [Add to Longdo]
窮鳥懐に入れば猟師も殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter [Add to Longdo]
見合わす[みあわす, miawasu] (v5s,vt) (1) (See 見合わせる) to exchange glances; to look at each other; (2) to postpone; to suspend operations; to refrain from performing an action [Add to Longdo]
見合わせる(P);見合せる[みあわせる, miawaseru] (v1) (1) to exchange glances; to look at each other; (2) to postpone; to suspend operations; to refrain from performing an action; (P) [Add to Longdo]
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1,vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note [Add to Longdo]
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P) [Add to Longdo]
折り返し(P);折返し[おりかえし, orikaeshi] (adv) (1) by return; (call or write back) without delay; (n,adj-no) (2) lapel; cuffs; flap; (3) chorus; refrain; (4) repetition; (5) aliasing (in imaging); (6) shuttle service; (7) {comp} back-to-back; BTB; (8) wrapping (text on computer screen); wrap; (P) [Add to Longdo]
折れ返る;折返る[おれかえる, orekaeru] (v5r,vi) to tell again and again; to repeat; to refrain; to turn up; to turn down [Add to Longdo]
喪中欠礼[もちゅうけつれい, mochuuketsurei] (exp) refraining from offering the (New Year's) greetings during the period of mourning [Add to Longdo]
土(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯土, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不为已甚[bù wéi yǐ shèn, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧˇ ㄕㄣˋ, / ] refrain from going to extremes in meting out punishment; not be too hard on subject [Add to Longdo]
不禁[bù jīn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ, ] can't help (doing sth); can't refrain from [Add to Longdo]
忍得住[rěn de zhù, ㄖㄣˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ, ] to refrain; to be able to endure it [Add to Longdo]
敛迹[liǎn jì, ㄌㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] to refrain; to give up evil (temporarily); to cover one's traces; to lie low; to retire (from view) [Add to Longdo]
避免[bì miǎn, ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ, ] to avert; to prevent; to avoid; to refrain from [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refrain \Re*frain"\, v. i.
   To keep one's self from action or interference; to hold
   aloof; to forbear; to abstain.
   [1913 Webster]
 
      Refrain from these men, and let them alone. --Acts v.
                          38.
   [1913 Webster]
 
      They refrained therefrom [eating flesh] some time
      after.                  --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To hold back; forbear; abstain; withhold.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refrain \Re*frain"\ (r[-e]*fr[=a]n"), v. t. [imp. & p. p.
   {Refrained} (-fr[=a]nd"); p. pr. & vb. n. {Refraining}.] [OE.
   refreinen, OF. refrener, F. refr['e]ner, fr. L. refrenare;
   influenced by OF. refraindre to restrain, moderate, fr. LL.
   refrangere, for L. refringere to break up, break (see
   {Refract}). L. refrenare is fr. pref. re- back + frenum
   bridle; cf. Skr. dh[.r] to hold.]
   1. To hold back; to restrain; to keep within prescribed
    bounds; to curb; to govern.
    [1913 Webster]
 
       His reason refraineth not his foul delight or
       talent.                --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Refrain thy foot from their path.   --Prov. i. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. To abstain from. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Who, requiring a remedy for his gout, received no
       other counsel than to refrain cold drink. --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refrain \Re*frain"\, n. [F. refrain, fr. OF. refraindre; cf. Pr.
   refranhs a refrain, refranher to repeat. See
   {Refract},{Refrain}, v.]
   The burden of a song; a phrase or verse which recurs at the
   end of each of the separate stanzas or divisions of a poetic
   composition.
   [1913 Webster]
 
      We hear the wild refrain.        --Whittier.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Refrain [reːfrɛŋ] (n) , s.(m )
   burden; refrain
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top