ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ละเว้น

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละเว้น-, *ละเว้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเว้น[V] exclude, See also: leave out, omit, reject, make an exception of, Syn. ยกเว้น, Example: การออกเงินให้กู้ แกก็ไม่เคยละเว้นดอกเบี้ยให้ใคร
ละเว้น[V] exclude, See also: leave out, omit, reject, make an exception of, Syn. ยกเว้น, Example: การออกเงินให้กู้ แกก็ไม่เคยละเว้นดอกเบี้ยให้ใคร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละเว้นก. งดเว้น, ยกเว้น, เช่น ลงโทษทุกคนไม่ละเว้นผู้ใด ทุกคนถูกบังคับให้ทำงานไม่มีละเว้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
omit to discloseละเว้นเสียไม่เปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our girls abstained from relieving themselves all day in compliance with your decree that we produce this for youเด็กผู้หญิงของเราที่ละเว้นจาก relieve themselves ทั้งวัน... ...ในการร่วมมือกับคำสั่งของคุณ ... ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ Mad Max (1979)
Breathe. Ignore the bad things.หายใจ ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี The Birdcage (1996)
-Fenton, if I could spare you this, I would.- เฟนตัน ถ้าพ่อละเว้นเพื่อลูกได้ พ่อคงทำ Frailty (2001)
But I cannot deny them fresh meat when it wanders so willingly into our midst.แต่ฉันไม่อาจห้ามพวกเขา ให้ละเว้นเหยื่อ ที่หลงเข้ามาในถิ่นเราอย่างเต็มใจ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Please, no! My Lord! Spare him!กรุณาเถอะฝ่าบาท ละเว้นชีวิตเค้า The King and the Clown (2005)
I'm sure she hoped they would let her live.เธอคงหวังว่ามันคงละเว้นชีวิตเธอ Casino Royale (2006)
You're going to be exonerated.คุณจะถูกละเว้นโทษ Manhunt (2006)
Tomoka received the mail "death exemption by forwarding the message."โทโมโกะส่งข้อความว่า "การตายจะถูกละเว้นเมื่อส่งข้อความนี้" One Missed Call Final (2006)
If the common man was doing that to their wives then why should the king treat his wife any differently kind of a thing.ถ้าผู้ชายทั่วไปทำอย่างนั้นกับเมียล่ะก็ กษัตริย์ก็ไม่น่าจะละเว้นเช่นกัน คงต้องทำเหมือนกัน Sita Sings the Blues (2008)
Can we leave Matt out of this?เราละเว้นแมทท์ไว้ได้ไม๊? Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
My guy said the name was omitted from the report.คนของฉันบอกว่าชื่อ อาจจะถูกละเว้นจากข้อมูลนี้ Patch Over (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert   FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstain[VI] งดเว้น, See also: ละเว้น, Syn. refrain, forbear, avoid
abstain from[PHRV] ละเว้นจาก, See also: ละเว้น, หลีกเลี่ยง, Syn. forbear from
dispense from[PHRV] ยกเว้น, See also: ละเว้นให้
forbear from[PHRV] งดเว้นจาก, See also: ละเว้นจาก, หลีกเลี่ยง (โดยควบคุมตัวเอง), ป้องกันตนจาก, Syn. refrain from, withhold from
exempt[VT] ยกเว้น, See also: ละเว้น, Syn. grant, immunity, release
keep off[PHRV] งด, See also: ละเว้น, ยกเลิก, Syn. keep away from, stay away from, stay off
prevent from[PHRV] งดเว้นจาก, See also: ละเว้นจาก, Syn. hinder from, keep from
restrain from[PHRV] ละเว้นจาก, See also: ระงับจาก, ยับยั้งจาก, Syn. prevent from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
continence(คอน'ทะเนินซฺ) n. การควบคุมใจตัวเอง,การรู้จักละเว้น, Syn. continency
dispense(ดิสเพนซฺ') vt. แจกจ่าย,จัดการ,ปรุงยาและจ่ายยา vi. แจกจ่าย,ละเว้น,งด,ขจัด,ยกเว้น,ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้, Syn. scatter
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew
exempt(เอคเซมพฺทฺ') {exempted,exempting, exempts} vt. ยกเว้น,ละเว้น,พ้น. adj. ซึ่งถูกยกเว้น,พ้น., See also: exemptible adj.
exemption(เอคเซมพฺ'เชิน) n. การยกเว้น,การละเว้น,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี,การพ้นจาก, See also: exemptive adj.
forbear(ฟอแบร์') v. อดีตกาลของforbid,อดทน,อดกลั้น,หักห้าม,บังคับจิตใจ,ข่มใจ,ละเว้น. -forbearer n.
miss(มิส) vt. พลาด,ทำพลาด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้าง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ ,ทำหาย,คิดถึง,หลบหลีก,หนี,ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด,ทำพลาด. n. การพลาด,การทำพลาด,การละเว้น, Syn. lose,fail

English-Thai: Nontri Dictionary
abstain(vi) เว้น,ละเว้น,อด
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
abstinence(n) การเว้น,การละเว้น
continence(n) การรู้จักละเว้น,การบังคับใจตนเอง,ความไม่มักมาก
continent(adj) ไม่มักมาก,รู้จักละเว้น
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
exempt(vt) ยกเว้นให้,ละเว้น,พ้นจาก
exemption(n) การยกเว้น,การละเว้น,การพ้นจาก,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี
forbear(vi,vt) อดกลั้น,หักห้าม,ระงับ,ละเว้น,อดทน,ข่มใจ
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
飛ばす[とばす, tobasu] Thai: ละเว้นไป English: to omit

German-Thai: Longdo Dictionary
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top