ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตึง

   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตึง-, *ตึง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สึ่งตึง (adj ) โง่, ซื่อบื้อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตึง[V] be strict, See also: be rigid, be strained, be taut, be tight, be tense, be critical, Syn. เข้มงวด, เคร่ง, เคร่งครัด, Example: เราควรดำเนินตนให้เป็นสายกลาง คือ ไม่หย่อนและไม่ตึงไปนัก, Count unit: หย่อน
ตึง[V] be short of, See also: be lacking of, be deficient in, Syn. ฝืด, Example: เมื่อสินเชื่อไม่พอสนองความต้องการ ปัญหาเงินตึงก็จะติดตามมา, Count unit: คล่อง
ตึง[ADJ] tight, See also: tense, taut, stiff, firm, Syn. แน่น, เต่ง, เต่งตึง, Ant. หย่อน, ยาน, หลวม, Example: เวลาอยู่ว่างๆ เขาก็ใช้มือเคล้นคลึงตามไปด้วย จนเส้นเอ็นที่ตึงแทบขาดผ่อนคลายลง, Count unit: หย่อน, Thai definition: เหยียดออกหรือขยายออกเต็มที่
ตึง[V] be in an angry mood, See also: refrain from speaking, look strained/sullen, Ant. คล่อง, สะพัด, Example: อยู่ๆ เขาก็มาตึงใส่ฉัน ฉันไม่เข้าใจเลย, Thai definition: มีอาการออกจะโกรธๆ
ตึง[ADV] sound of a heavy thing falling on the floor or ground, Example: พ่อเจ้าตัวสั่นพับๆ ครู่เดียวก็ล้มตึงบนฟูกที่เตรียมไว้, Thai definition: อาการที่ทำให้เกิดเสียงเช่นนั้น
ตึงตัง[ADV] loudly, See also: wildly, boisterously, nosily, Syn. เอะอะตึงตัง, Example: ลมบนปะทะกันตึงตังเหมือนเสียงฟ้าร้อง, Thai definition: เสียงเอะอะ, เสียงดังอย่างของหนักๆ ตกลงบนพื้นหลายๆ ครั้ง
ตึงตัง[ADJ] impolite, See also: crude and impetuous, rash, impertinent, rude, bad-mannered, Example: เขาเคยเป็นคนสุภาพอ่อนโยน แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนหยาบคายตึงตัง, Thai definition: กิริยามารยาทซุ่มซ่าม ไม่เรียบร้อย
ตึงตัว[V] be tense, See also: be strained, Ant. คลายตัว, Example: ตอนนี้สภาวะการเงินกำลังตึงตัว, Thai definition: แก้ไขให้คลายความลำบากหรือความคับแค้นได้ยาก
ตึงตัว[V] tight, See also: tense, taut, Syn. รัดตัว, Thai definition: รัดแนบตัว
ตึงเครียด[V] be tense, See also: be strained, be serious, be taut, be tight, be critical, be stern, Ant. คลี่คลาย, Example: จิตใจของผู้ที่อพยพด้วยความไม่สมัครใจจะตึงเครียดยิ่งกว่าพวกที่สมัครใจ, Thai definition: ใกล้จะถึงขั้นแตกหัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตึงว. ไม่หย่อน เช่น เชือกตึง เส้นตึง, ค่อนข้างคับ เช่น เสื้อแขนตึง
ตึงมีอาการออกจะโกรธ ๆ เช่น หมู่นี้ดูตึงไป.
ตึง ๒, ตึงว. เสียงดังอย่างของหนัก ๆ ตกกระทบพื้นแข็ง.
ตึงดู พลวง ๒.
ตึงตังว. เสียงอย่างของหนัก ๆ ตกลงบนพื้นกระดานหลาย ๆ ครั้ง
ตึงตังโดยปริยายหมายถึงมีกิริยามารยาทซุ่มซ่ามไม่เรียบร้อย เช่น ทะลึ่งตึงตัง.
ตึงตัวว. แก้ไขให้คลายความลำบากหรือความคับแค้นได้ยาก เช่น เศรษฐกิจอยู่ในภาวะตึงตัว.
ตึงเครียดว. ใกล้จะถึงขั้นแตกหัก เช่น สถานการณ์ตึงเครียด.
ตึงเปรี๊ยะว. ตึงมากจนเกือบจะปริหรือขาด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tenseตึง, แข็งตึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน The Old Man and the Sea (1958)
Maybe if I can increase the tension a little more, it will hurt him, and he will jump.บางทีถ้าฉันสามารถเพิ่มความ ตึงเครียดเล็กน้อย มากขึ้นก็จะทำร้ายเขาและเขาจะ กระโดด The Old Man and the Sea (1958)
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ The Old Man and the Sea (1958)
They've electrified the wire with high tension.ด้วยความตึงเครียดสูง แอชที Help! (1965)
And they was always bombing us.ขณะนี้มีไม่ค่อยตึงใด ๆ How I Won the War (1967)
Will you take this off? It pinches every time I speak.ช่วยเอาออกให้ทีได้มั้ย มันตึงเวลาพูด Gandhi (1982)
Maybe if we tried working together, we could ease some of the tensions.เราน่าจะร่วมมือกัน จะได้ช่วยกันลดความตึงเครียด Day of the Dead (1985)
I'm not, either. gentlemen, I think you both should realize the gravity of this moment.- ผมก็เหมือนกัน พวกคุณควรตระหนักถึงความตึงเครียด ของสถานการณ์โลกในตอนนี้ Spies Like Us (1985)
The tension. It's like riding a psychotic horse toward a burning stable.ความตึงเครียด มันก็เหมือนกับการขี่ม้าโรคจิตต่อการเผาไหม้ที่มีเสถียรภาพ The Birdcage (1996)
She's a little deaf.หนอนกระสือที่น่าสงสาร เธอหูตึงนิดหน่อย James and the Giant Peach (1996)
When it cannot take a long breath, laws are girded too tight. - Without liberty, man is a syncope.ถ้าตึงเกินไปจิตใจก็อยู่ได้ไม่นาน ถ้าไม่มีเสรีภาพก็เหมือนตายตายทั้งเป็น Good Will Hunting (1997)
Not if you hear the sound of a thud from my home, and one week later there's a smell from a decaying human body, and you have to hold a hanky to your face because of the stench.แม้ว่าจะได้ยินเสียงตึงตังโครมคราม จากห้องผม... ...แล้วอาทิตย์ต่อมาได้กลิ่นศพ... ...เหม็นจนคุณต้องเอาผ้าเช็ดหน้า อุดจมูกเวลาเดินผ่าน As Good as It Gets (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตึง[adj.] (teung) EN: tight ; strained ; stretched , taut ; tense   FR: raide ; tendu
ตึงตัง[n.] (teungtang) EN: bang ; row   
ตึงตัง[v.] (teungtang) EN: create a row ; create a disturbance ; make a scene   
ตึงเครียด[v.] (teungkrīet) EN: be tense   
ตึงเครียด[adj.] (teungkrīet) EN: tense ; taut ; tight ; under strain ; under stress   

English-Thai: Longdo Dictionary
surface tension(n) แรงตึงผิว
surfactant(n) สารลดความตึงผิว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fit like a glove[IDM] คับๆ นิดหน่อย, See also: ตึงๆ
electric[N] ตื่นเต้น, See also: ตึงเครียด, Syn. excited, tense
rampant[ADJ] รุนแรง, See also: ตึงตัง, ซึ่งอาละวาด
stressful[ADJ] ตึงเครียด, See also: เครียด, Syn. tense
stringent[ADJ] ฝืดเคือง (เงิน), See also: ตึงตัว (เงิน), Syn. tight
taut[ADJ] ตึง, See also: แน่น, พันแน่น, Syn. stretched, firm, tense, Ant. loose, loosened
taut[ADJ] ตึงเครียด, See also: เครียด, เคร่งเครียด, Syn. tense
tauten[VI] ตึง, See also: เกร็ง, Syn. contract, stretch, tense, Ant. relax, loosen
tense[ADJ] ตึง, See also: แน่น
tense[ADJ] ตึงเครียด, See also: เคร่งเครียด, เครียด, Syn. stretched, tight, Ant. relaxed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atonicity(แอทโทนิส'ซิที) n. ภาวะไร้ความตึงตัว (lack of tone; atony)
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
brusque(บรัสคฺ) adj. หยาบ,ห้วน,หุนหัน,รับ,ตึงตัง, See also: brusqueness n. ดูbrusque
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
dystoniaความตึงตัวของกล้ามเนื้อเสื่อม
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
frazzle(แฟรซ'เชิล) vt.,vt. ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี,ถู vi. หลุดลุ่ย
frown(เฟราน) vi. คิ้วขมวด,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,บึ้ง,แสดงความไม่พอใจ,ถมึงตึง. vt. ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด. n. หน้านิ่วคิ้วขมวด., See also: frowner n. frowningly adv., Syn. sulk,scowl
high-strungadj. ตึงเครียด,กระสับกระส่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
befuddle(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้สับสน,ทำให้มึนตึง,ทำให้เมา
deaf(adj) หูตึง,หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง
deafen(vt) ทำให้หูตึง,ทำให้หูหนวก,ทำให้งงงวย
deafness(n) อาการหูหนวก,อาการหูตึง,การไม่เชื่อฟัง
frown(n) การขมวดคิ้ว,ความถมึงทึง,การถลึงตา,ความบึ้งตึง,ความไม่พอใจ
nerveless(adj) ประสาทเสีย,ไม่มีกำลัง,งง,มึนตึง,อ่อนแอ,ขี้ขลาด
rough(adj) ขรุขระ,หยาบ,ไม่เรียบ,รุนแรง(พายุ),ตึงตัง
scowl(n) การทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ความบึ้งตึง
stiff(adj) ตึง,แข็ง,กระด้าง,ยาก,มีพิธีรีตอง,เข้มงวด,ฝืด
stiffen(vt) ทำให้แข็ง,ทำให้แข็งตึง,ทำให้แน่น,ทำให้เหนียว

German-Thai: Longdo Dictionary
straff(adj) |straffer, straffst| แน่น, ทรงตัว, ตึง, แข็งแรง เช่น straffe Haut ผิวที่แข็งแรง
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
Anspannung(n) |die, pl. Anspannungen| ความตึงเครียด, ความเครียด , See also: S. Anstrengung, Stress

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top