ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ล้มเลิก

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้มเลิก-, *ล้มเลิก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้มเลิก[V] abolish, See also: cancel, rescind, abrogate, put an end to, annul, Syn. เลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม, Example: สำนักงานทางด้านยุทธศาสตร์อื่นๆ ถูกยุบและล้มเลิกไป, Thai definition: ไม่ทำต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล้มเลิกก. เลิก เช่น ล้มเลิกกิจการ, ยกเลิก เช่น ล้มเลิกสัญญา, เลิกดำเนินกิจการ, ไม่ทำต่อไป, เช่น ล้มเลิกโครงการ, เลิกล้ม ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you asking me to surrender my principles?ท่านจะให้ฉันล้มเลิกหลักการเรารึคะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I say we gotta quit.ผมคิดว่าพวกเราต้องล้มเลิก The Blues Brothers (1980)
What? Quit?อะไร ล้มเลิก The Blues Brothers (1980)
# Give out or give in #อย่าล้มเลิก อย่ายอมแพ้ An American Tail (1986)
You take a break, you'll find no peace.ล้มเลิกตอนนี้ / นายจะไม่ได้พบกับเสรีภาพอีก American History X (1998)
- You were afraid. - That's why you quit.นั่นเพราะอาจารย์กลัวมัน ถึงต้องล้มเลิก Pi (1998)
I tried not to think of the word searing of flesh.แกต้องล้มเลิกทุกอย่าง Fight Club (1999)
But, Uncle gadget, you can't give up now.แต่ ลุงแก็ดเจ็ท ลุงล้มเลิกตอนนี้ไม่ได้ Inspector Gadget 2 (2003)
We cannot expect you to give up Emilie for so long again.หวังว่าคุณคงไม่ล้มเลิก เพียงเพราะมันใช้เวลานานกับเอมิลี่หรอกนะคะ Girl with a Pearl Earring (2003)
So you best drop your dumpling-eating behind on down and tell me why we ain't busting out the vows.ดังนั้น เจ้าควรตั้งใจที่ทำแป้งต้มน้ำตาล สำหรับข้าหลังเสร็จงานนี้ได้แล้ว บอกข้าหน่อยสิ ว่าทำไมพวกเราถึงจะล้มเลิกคำสัตย์สัญญาที่ให้ไว้ไม่ได้ Mulan 2: The Final War (2004)
It's nobody's fault. Perhaps it's best if we call this whole thing off, Ok?ไม่ใช่ความผิดใคร บางทีมันจะดี ถ้าล้มเลิกมันซะทุกอย่าง , โอเคไม๊? Shrek 2 (2004)
Now give it up.ล้มเลิกซะเถอะ Spin Kick (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้มเลิก[v.] (lomloēk) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul   FR: renoncer à ; abandonner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abnegate[VT] ละทิ้ง, See also: ล้มเลิก
abolish[VT] เลิกล้ม, See also: ล้มเลิก, ยกเลิก, ระงับ, Syn. abrogate, annul, rescind, Ant. establish
be off[PHRV] เลิก, See also: ล้มเลิก
cast aside[PHRV] ละทิ้ง, See also: ล้มเลิก, Syn. discard, reject
do away with[PHRV] ล้มเลิกไป, See also: ทำให้พ้นไป, ขจัด, กำจัด
fall by the way[PHRV] ล้มเลิกกลางคัน
fling in[PHRV] ล้มเลิก (ความพยายาม), Syn. give up
fold[VT] ล้มเลิก, See also: ปิดกิจการ, หยุดทำงาน, Syn. fail, go bust , shut down
lift[VT] ยกเลิก, See also: ล้มเลิก, เพิกถอน, Syn. end, ban
override[VT] ยกเลิก, See also: ล้มเลิก, ลบล้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
annul(vt) ล้มเลิก,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำลายล้าง
desist(vt) ระงับ,ล้มเลิก,หยุด,เลิกล้มความคิด
discontinue(vi,vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,ชะงัก,หยุด
recall(vt) ล้มเลิก,เรียกกลับ,รำลึกชาติ,หวนคิด,ถอน,ฟื้นฟู

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
諦める[あきらめる, akirameru] Thai: ล้มเลิก English: to give up

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top