Search result for

อด

(129 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อด-, *อด*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
เม็ดเลือดขาวwhite blood cell

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
duodenal[ดูโอดีนัล] ลำไส้เล็กตอนต้น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
กรุ๊ปเลือด[krup luad] (n ) 血液型

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปลอดสารพิษnontoxic
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (org ) Transport Safety Center
อดเปรี้ยวไว้กินหวาน (phrase ) short-term frustration for long-term gain

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
เลือดคั่งในสมอง (n ) blood clot in brain

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แก๊งถอดจิต[แก๊งถอดจิต] (n ) คนถอดจิตที่คิดอัปรีย์

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แตกเลือดมูมมาม, ตะกละตะกราม
แตกเลือด (slang ) มูมมาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อด[V] abstain, See also: avoid, refrain, Syn. เลิก, งด, ละ, Example: พ่อตั้งใจจะอดเหล้าระหว่างฤดูเข้าพรรษา
อด[V] miss, See also: fail to, not get a chance to, Syn. พลาด, Example: พวกเราอดดูหนังเพราะตั๋วขายหมดเสียแล้ว, Thai definition: ไม่ได้, ไม่สมหวัง
อด[V] bear, See also: endure, tolerate, stand, Syn. กลั้น, Example: ย่าเคี้ยวหมากอยู่เต็มปากแต่ก็อดจะพูดออกมาไม่ได้, Thai definition: กลั้นเอาไว้
อดทน[V] endure, See also: bear, stand, be patient, put up with, tolerate, Syn. อึด, Example: กรรมกรคนนี้อดทนทำงานกับเถ้าแก่อยู่หลายปี, Thai definition: เผชิญความยากลำบากได้นาน
อดนม[V] wean, Syn. หย่านม, เลิกนม, Example: แม่ให้น้องอดนมตั้งแต่ 1 ขวบ, Thai definition: เลิกดื่มนมแม่
อดสู[ADJ] ashamed, See also: shameful, disgraceful, Syn. อัปยศ, อัปยศอดสู, Example: แผนการไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ทำกินเป็นเรื่องอดสูที่สุดในการแก้ปัญหา
อดสู[V] feel ashamed, Syn. ละอายใจ, อับอาย, อัปยศ, อัปยศอดสู, Example: เขาอดสูใจเป็นอย่างมากที่เห็นพฤติกรรมของแม่เขา
อดีต[N] the past, See also: previous times, Syn. อดีตกาล, อดีตสมัย, โบราณกาล, สมัยก่อน, Ant. ปัจจุบัน, Example: ผู้จัดทำหนังสือเก็บรวบรวมผลงานของนักเขียนดีเด่นในอดีตมาพิมพ์เผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง, Thai definition: เวลาที่ล่วงแล้ว
อดีต[ADJ] former, See also: ex-, Syn. ก่อน, Example: อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น, Thai definition: ล่วงแล้ว
อดุล[ADJ] peerless, See also: incomparable, Syn. อดุลย์, Thai definition: ชั่งไม่ได้, ไม่มีเปรียบ, ไม่มีอะไรเท่า, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อดก. กลั้น เช่น เหลืออด, งดเว้น เช่น อดฝิ่น อดอาหาร
อดไม่ได้, ไม่สมหวัง, เช่น อดรับรางวัล อดดู
อดไม่มีอะไรกิน เช่น อดอยู่ทั้งวัน.
อดว. ทน เช่น ดำนํ้าอด.
อด ๆ อยาก ๆก. กินอยู่อย่างฝืดเคือง, มีกินบ้างไม่มีกินบ้าง.
อดกลั้นก. ระงับอารมณ์.
อดตาหลับขับตานอนก. สู้ทนอดนอน.
อดทนก. บึกบึน, ยอมรับสภาพความยากลำบาก.
อดนมก. เลิกกินนมแม่ (ใช้แก่เด็กและลูกสัตว์), หย่านม ก็ว่า.
อดมื้อกินมื้อก. มีกินบ้างไม่มีกินบ้าง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transcendentalอดิศัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pre-existenceอดีตชาติ [TU Subject Heading]
Adamantinomaอดาแมนติโนมา [การแพทย์]
Adenoid Cystic Carcinomaอดีนอยด์ซิสติคคาร์ซิโนมา [การแพทย์]
Adenoma, Blackอดีโนมาดำ [การแพทย์]
Adenoma, Double Noduleอดีโนมาชนิดก้อนคู่ [การแพทย์]
Adenoma, Mixed Chief Cellอดีโนมาของชิฟเซลล์ [การแพทย์]
Adenoma, Non-Secretoryอดีโนมาชนิดไม่หลั่งฮอร์โมน [การแพทย์]
Adenoma, Normofollicularอดีโนมาชนิดธรรมดา [การแพทย์]
Adenoma, Simpleอดีโนมาชนิดธรรมดา [การแพทย์]
Adenoma, Single Noduleอดีโนมาชนิดก้อนเดี่ยว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you'll give me that chance, then hug me with all your might.ถ้านายยังให้โอกาสฉัน ก็ช่วยกอดฉันให้แน่นที่สุดที Emotions (2017)
Just do it.อดฉันทีน่า Emotions (2017)
Hug me tight.ช่วยกอดฉันแน่น ๆ ได้ไหม Emotions (2017)
"As your number one fan, I'll always support you.""ในฐานะที่เป็นแฟนอันดับหนึ่ง ฉันจะสนับสนุนคุณตลอดไป" Emotions (2017)
Amazing.สุดยอดเลย Emotions (2017)
Wow!สุดยอด Emotions (2017)
Fine. I'll stand by you every step of the way.ยังไงเสีย ผมก็จะอยู่ข้างคุณ ไปตลอดอดฝั่งอยู่แล้ว Emotions (2017)
With a work this great, the casting has to be brilliant as well.กับผลงานชั้นเยี่ยมอย่างนี้ นักแสดงก็ต้องยอดฝีมือเหมือนกัน Confrontation (2017)
Congratulations on receiving the Japan Outstanding Literature Prize.ยินดีด้วยนะคะที่ได้รางวัล วรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งญี่ปุ่น Confrontation (2017)
You've always wanted to be successful, right?คุณอยากประสบความสำเร็จมาตลอดใช่ไหม Confrontation (2017)
She's the only daughter of the famous novelist Hibiki Ogie.เธอเป็นลูกสาวคนเดียวของ นักเขียนนิยายชื่อดังโอกิเอะ ฮิบิกิ Confrontation (2017)
Anything more, and this show will become a bloodbath.ขืนคุยกันต่อ รายการนี้ คงได้มีเลือดสาดแน่ ๆ Disbanded (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อด[v.] (ot) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet   FR: s'abstenir ; se priver
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear   FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer
อดตาย[v. exp.] (ot tāi) EN: starve to death ; wither ; waste away ; die   FR: mourir de faim
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; be patient ; put up with ; tolerate   FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
อดทนแท้[adj.] (otthon thaē) FR: stoïque
อดทนได้[adj.] (otthondāi) FR: supportable ; tolérable
อดบุหรี่[v. exp.] (ot burī) EN: give up smoking ; leave smoking ; stop smoking   FR: s'abstenir de fumer ; arrêter de fumer
อดรนทนไม่ไหว[v. exp.] (ot ron thon mai wai) FR: s'impatienter
อดสู[v.] (otsū) EN: feel ashamed ; be ashamed   
อดสู[adj.] (otsū) EN: ashamed ; shameful ; disgraceful   

English-Thai: Longdo Dictionary
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
road-rage(n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.
marathon(n vt) การวิ่งแข่งมาราธอน (วิ่งนาน ต้องใช้ความอดทน)
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง
take up an hobby(phrase) ทำอะไรเป็นงานอดิเรก เช่น I'm not very fit nowadays so I decided to take up an active hobby such as badminton.
platelet(n) เกล็ดเลือด
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amateurish[ADJ] สมัครเล่น, See also: อดิเรก, Syn. amateur, unprofessional
bate[VT] อดกลั้น (ความหมายเก่า), Syn. moderate
bear[VT] ทน, See also: อดทน, ทนทาน, Syn. endure
brook[VI] ทน, See also: อดทน, อดกลั้น, Syn. tolerate
bygone[N] สิ่งที่ผ่านไปแล้ว, See also: อดีต, Syn. past
bear with[PHRV] อดทนต่อ, See also: ทนกับ
crack up[PHRV] อดหัวเราะไม่ได้, See also: หยุดหัวเราะไม่ได้, Syn. double up
crease up[PHRV] อดหัวเราะไม่ได้, See also: หยุดหัวเราะไม่ได้, Syn. double up
curl up[PHRV] อดหัวเราะไม่ได้, See also: หัวเราะไม่หยุด, Syn. double up
fall about[PHRV] อดหัวเราะไม่ได้, See also: กลั้นหัวเราะไม่ไหว, ขำกลิ้ง, หัวเราะร่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ์, ยอดเยี่ยม
aaabbr. Alcholics Anonymous (สมาคมอดเหล้า) abbr. ใช้ตัวยาแต่ละตัวเท่ากัน abbr. amino acid,achivement age
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี

English-Thai: Nontri Dictionary
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
abort(vi) แท้ง,คลอดก่อนกำหนด
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
abstain(vi) เว้น,ละเว้น,อด
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accord(vi,vt) สอดคล้อง,เห็นด้วย,ยินยอม,ให้
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
according(adj) สอดคล้อง,ตาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
can't help (vt ) อดไม่ได้
deprivationอด เช่น Sleep Deprivation การอดนอน
sit tightอดทนรอคอยจนกว่าจะถึงคราวถัดไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
我慢[がまん, gaman] (n vi) อดทนอดกลั้น, หักห้ามใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[むかし, mukashi] อดีต ก่อนหน้านี้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
耐える[たえる, taeru] Thai: อดกลั้น English: to endure

German-Thai: Longdo Dictionary
DDR(n) |die| คำย่อของเยอรมนีตะวันออกในอดีต Deutsche Demokratische Republik
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro, See also: Mark
Mark(n) |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro
Sicherheit(n) |die, pl. Sicherheiten| ความปลอดภัย
Vergangenheit(n) |die, pl. Vergangenheiten| อดีต
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
darunterภายใต้สิ่งนั้นๆ หรือ ท่ามกลาง เช่น Du, vorher habe ich die Wäsche gewaschen. Darunter war deine auch drin. นี่เธอ ก่อนหน้านี้ฉันซักผ้า ท่ามกลางเสื้อผ้าเหล่านั้น มีของเธอด้วยนะ
durch(Präp.) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
einstครั้งหนึ่งในอดีต หรือ เมื่อก่อนนี้ (โดยมากใช้ในภาษาเขียน) เช่น Stavenger ist, wo wir einst waren. สตาเวนเจอร์คือเมืองหนึ่งที่เราเคยไป, See also: S. früher
erreichen(vt) |erreichte, hat erreicht| ไปถึง, ทำสำเร็จ Wann erreichen wir den Berggipfel? เมื่อไหร่เราจะถึงยอดเขานะ

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
loisir(n) |m| งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้
excellent,e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, See also: S. très bon,
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:
devant(prep) ข้างหน้า (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Devant l'hôtel, il y a un grand parking. ที่หน้าโรงแรมมีที่จอดรถใหญ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top