ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

act

AE1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -act-, *act*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
action news(n) ข่าวสังคม, ข่าวกิจกรรม เช่น Now, you can get the latest information from Channel 2 Action News along with weather warnings and forecast delivered directly to your desktop.
activated carbon(n) ถ่านกัมมันต์
active money(n) เงินที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
CompactFlash memory(n, uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ, See also: flash memory, memory stick
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, Syn. exothermic reaction
nutrition factคุณค่าทางโภชนาการ
surfactant(n) สารลดความตึงผิว
planned re-enactment(n, phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
cerebral infraction(n, phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act(n) กฎหมาย, Syn. law
act(n) การกระทำ, See also: พฤติกรรม, Syn. action, deed, performance
act(n) การทำหน้าที่, See also: การปฏิบัติหน้าที่
act(n) การแสร้งทำ, See also: มารยา, Syn. pose, falsification
act(vi) ทำหน้าที่เป็น, See also: เป็นเสมือน, ทำหน้าที่เสมือน
act(n) บันทึกที่เป็นทางการ
act(vi) ปฏิบัติตัว, See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว, Syn. perform, do, behave
act(vt) ปฏิบัติตัว, See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว
act(n) ผู้แสดง
act(n) พฤติกรรมส่วนตัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: ลักษณะนิสัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n., vt., vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
act.abbr. active
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
actin(แอค' ทิน) globulin ที่เกี่ยวกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ
actin-(คำเสริมหน้า) actino-
actinal(แอค' ทินัล) adj. ซึ่งมีหนวดหรือส่วนยื่นหรือรังสี (having tentacles or rays)
acting(แอค' ทิง) adj., n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy, Ant. permanent
actinia(แอคทิน' เนีย) n., (pl. -tiniae, -tinias) n. สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)

English-Thai: Nontri Dictionary
act(n) การกระทำ, พฤติการณ์, พระราชบัญญัติ, กฎหมาย, องก์(ละคร)
act(vi, vt) ปฏิบัติ, แสดง, กระทำ, แกล้งทำ, เล่นละคร
action(n) การกระทำ, การปฏิบัติ, พฤติกรรม, กิริยา, การแสดง
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
activate(vt) กระตุ้น, ทำให้เคลื่อนไหว
activation(n) การกระตุ้น, การเคลื่อนไหว
active(adj) ว่องไว, คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น
activity(n) กิจกรรม, การงาน
actor(n) นักแสดงชาย, ตัวละครชาย, ผู้กระทำ
actress(n) ตัวละครหญิง, นักแสดงหญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
act๑. การกระทำ๒. พระราชบัญญัติ, รัฐบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
actองก์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
act๑. พระราชบัญญัติ, รัฐบัญญัติ๒. การกระทำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act in good faithกระทำการโดยซื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act in lieu of performanceการกระทำแทนการชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act in the law; act, juristicนิติกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act inter vivosนิติกรรมทำยกให้แต่ยังมีชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act of bankruptcyการกระทำที่เป็นเหตุให้ฟ้องล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Act of Congressรัฐบัญญัติ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Act of Congressรัฐบัญญัติ (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Act of stateการกระทำของรัฐ [TU Subject Heading]
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
Act on Diplomatic Privileges and Immunities B.E. 2527พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527 [การทูต]
ACTHเอซีทีเอช, ดู adrenocorticotrophic hormone [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ACTH Deficiencyการขาดคอร์ติโคโทรปิน [การแพทย์]
ACTH Producing Tumorเนื้องอกหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นเปลือกต่อมหมวกไต [การแพทย์]
ACTH Stimulation Testการทดสอบกระตุ้น [การแพทย์]
ACTH Syndromes, Ectopicเนื้องอกต่อมหมวกไตที่สร้างคอร์ติโคโทรปิน [การแพทย์]
ACTH Therapyการบำบัดด้วยเอซีทีเอช [การแพทย์]
Actifedแอคตีเฟด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
act(n) พระราชบัญญัติ, พ.ร.บ.
act(n) หนังสือสัญญา (รัฐศาสตร์)
Act of Parliament(n, phrase, uniq) พระราชบัญญัติ, Syn. act
Act of warเหตุแห่งสงคราม คือการกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้อีกฝ่ายมีความชอบธรรมในการประกาศสงคราม, Syn. Casus belli
Acting Second Lieutenant(n, us) ว่าที่้ร้อยตรี
Acting Subbieutant(n, uk) ว่าที่ร้อยตรี
action(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, org) action
active paymentเบี้ยขยัน
actuarial(adj) เกี่ยวกับสถิติการประกันภัย
actuary(n) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She said the lights went out after the killing, but that she got a good look at the boy in the act of stabbing his father.She said the lights went out after the killing, but that she got a good look at the boy in the act of stabbing his father. 12 Angry Men (1957)
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ How I Won the War (1967)
So may I introduce to you, The act you've known for all these yearsดังนั้นฉันอาจจะแนะนำให้คุณ การกระทำที่คุณได้รู้จักกันสำหรับทุก ปีเหล่านี้ Yellow Submarine (1968)
You can act like a man!คุณสามารถทำหน้าที่เหมือนคน! The Godfather (1972)
I want no acts of vengeance.I want no acts of vengeance. The Godfather (1972)
A refusal is not the act of a friend.A refusal is not the act of a friend. The Godfather (1972)
Now the time has come to act. And act fast!ถึงเวลาต้องรีบทำการแล้ว เร็วด้วย Blazing Saddles (1974)
The time has come to act and act quickly!เราต้องรีบลงมือ Blazing Saddles (1974)
Well, can't you see that's the last act of a desperate man?ไม่เห็นหรือว่ามันเข้าตาจนแล้ว Blazing Saddles (1974)
We don't care if it's the First Act of Henry the Fifth! We're leaving!ต่อให้เป็นละครเชคสเปียร์ก็ไม่สน เราไม่อยู่แล้ว Blazing Saddles (1974)
"The slightest religious act by anyone will be punished..."กฎหมายเคร่งศาสนาเบาที่สุด by anyone จะถูกลงโทษ... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The act of the sodomite signifies the death of the human speciesกฎหมายของ sodomite signify the ความตายของเกี่ยวกับมนุษย์ species Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
act2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
actA boxer and an actor are coming toward us.
actAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
actAcid acts on metals.
actAcid acts on things which contain metal.
actAcids act on many things including metals.
actAcids act on metals.
actActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
actAction!
actActions speak louder than words. [ Proverb ]
actActions speak louder than words. Stop complaining and do it.
actActivists are stepping up their protest drive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภินทนาการ(n) act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ทำโดยพลการ(v) act arbitrary, Syn. ทำโดยลำพัง, Example: การตัดสินใจของประธานรัฐสภาครั้งนี้ทำไปโดยพลการ ไม่ฟังเสียงคัดค้านจากคนอื่น
ผู้แสดงฝ่ายชาย(n) actor, Syn. นักแสดงฝ่ายชาย
ผู้แสดงฝ่ายหญิง(n) actress, Syn. นักแสดงฝ่ายหญิง
ตามความเป็นจริง(adv) actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
แสดงอาการ(v) act up, Syn. ออกอาการ, Example: ใบที่เป็นโรคจะแสดงอาการเป็นจุดเล็กๆ สีดำทั่วทั้งใบ, Thai Definition: ทำให้สภาพที่เป็นอยู่ปรากฏออกมา
สวมบทบาท(v) act, See also: perform, play, impersonate, portray, Syn. แสดงบทบาท, Example: นักวิจัยไม่ควรสวมบทบาทของผู้ตีแผ่ความเหลวแหลกหรือความล้มเหลวของใครทั้งสิ้น
รักษาการในตำแหน่ง(v) act for, See also: act temporarily in place of, Thai Definition: ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
เหตุสุดวิสัย(n) force majeur, See also: act of god, Example: คำแก้ตัวว่าลืม ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่จะนำมาอ้าง, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: เรื่องที่พ้นกำลังความสามารถ, เรื่องที่พ้นความสามารถที่ใครจะอาจป้องกันได้
อย่างแท้จริง(adv) actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
แอกทิไนด์[aēkthinai] (n) EN: Actinide   FR: actinide [ m ]
แอกทิเนียม[aēkthinīem] (n) EN: actinium  FR: actinium [ m ]
อาหารนม[āhān nom] (n, exp) EN: dairy product  FR: produit lacté [ m ]
อักขระ[akkhara] (n) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script  FR: lettre [ f ] ; caractère [ m ] ; idéogramme [ m ]
อักษร[aksøn] (n) EN: letter (of alphabet) ; alphabet  FR: lettre (de l'alphabet) [ f ] ; consonne [ f ] ; caractère (alphabétique) [ m ] ; alphabet [ m ]
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
อันธพาล[anthaphān] (n) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACT AE1 K T
ACTS AE1 K T S
ACTS AE1 K S
ACTOR AE1 K T ER0
ACT'S AE1 K T S
ACTEL AE1 K T EH0 L
ACTON AE1 K T AH0 N
ACTIN AE1 K T AH0 N
ACTUS AE1 K T AH0 S
ACTED AE1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
act (v) ˈækt (a1 k t)
acts (v) ˈækts (a1 k t s)
acted (v) ˈæktɪd (a1 k t i d)
actor (n) ˈæktər (a1 k t @ r)
acting (v) ˈæktɪŋ (a1 k t i ng)
action (n) ˈækʃən (a1 k sh @ n)
active (j) ˈæktɪv (a1 k t i v)
actors (n) ˈæktəz (a1 k t @ z)
actual (j) ˈæktʃuəʳl (a1 k ch u@ l)
actinic (j) ˈæktˈɪnɪk (a1 k t i1 n i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive #111 [Add to Longdo]
活动[huó dòng, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] activity; exercise; behavior #140 [Add to Longdo]
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, / ] actually; that is not the case; in fact; really #337 [Add to Longdo]
行为[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] action; conduct; behavior; activity #558 [Add to Longdo]
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, / ] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive #584 [Add to Longdo]
实际[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] actual; reality; practice #723 [Add to Longdo]
演员[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actor or actress; performer #2,239 [Add to Longdo]
活跃[huó yuè, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, / ] active; vigorous #3,429 [Add to Longdo]
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, ] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate #3,494 [Add to Longdo]
现货[xiàn huò, ㄒㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] actuals; actual commodities #5,466 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehreneintritt { m }act of honor [Add to Longdo]
vom Kongress verabschiedetes GesetzAct of Congress [Add to Longdo]
höhere Gewaltact of God [Add to Longdo]
Gewaltakt { m } | Gewaltakte { pl }act of violence | acts of violence [Add to Longdo]
Handlung oder Unterlassungact or failure to act [Add to Longdo]
Konkursgrund { m }act of bankruptcy [Add to Longdo]
Kriegshandlung { f }act of war [Add to Longdo]
Racheakt { m } | Racheakte { pl }act of revenge | acts of revenge [Add to Longdo]
Rechtsgeschäft { n } | Rechtsgeschäfte { pl }act in the law; legal act; juridical act | legal acts; transactions [Add to Longdo]
Sabotageakt { m }act of sabotage [Add to Longdo]
Staatsakt { m } | Staatsakte { pl }act of state | acts of state [Add to Longdo]
Tat { f }; Gesetz { n } | auf frischer Tat | auf frischer Tat erwischtact | in the act; in the very act | caught in the act [Add to Longdo]
Terrorakt { m }act of terrorism [Add to Longdo]
Vergeltungsschlag { m }act of reprisal [Add to Longdo]
Wechselprotest { m }act of protest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action #9 [Add to Longdo]
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action #19 [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) #49 [Add to Longdo]
[da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) #79 [Add to Longdo]
人物[じんぶつ, jinbutsu] (n) character; personality; person; man; personage; talented man; (P) #86 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アクティブ[あくていぶ, akuteibu] active [Add to Longdo]
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Act \Act\, v. t. [imp. & p. p. {Acted}; p. pr. & vb. n.
   {Acting}.] [L. actus, p. p. of agere to drive, lead, do; but
   influenced by E. act, n.]
   1. To move to action; to actuate; to animate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Self-love, the spring of motion, acts the soul.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To perform; to execute; to do. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       That we act our temporal affairs with a desire no
       greater than our necessity.      --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Industry doth beget by producing good habits, and
       facility of acting things expedient for us to do.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       Uplifted hands that at convenient times
       Could act extortion and the worst of crimes.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. To perform, as an actor; to represent dramatically on the
    stage.
    [1913 Webster]
 
   4. To assume the office or character of; to play; to
    personate; as, to act the hero.
    [1913 Webster]
 
   5. To feign or counterfeit; to simulate.
    [1913 Webster]
 
       With acted fear the villain thus pursued. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To act a part}, to sustain the part of one of the characters
    in a play; hence, to simulate; to dissemble.
 
   {To act the part of}, to take the character of; to fulfill
    the duties of.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Act \Act\ ([a^]kt), n. [L. actus, fr. agere to drive, do: cf. F.
   acte. See {Agent}.]
   1. That which is done or doing; the exercise of power, or the
    effect, of which power exerted is the cause; a
    performance; a deed.
    [1913 Webster]
 
       That best portion of a good man's life,
       His little, nameless, unremembered acts
       Of kindness and of love.       --Wordsworth.
    [1913 Webster] Hence, in specific uses:
    (a) The result of public deliberation; the decision or
      determination of a legislative body, council, court of
      justice, etc.; a decree, edit, law, judgment, resolve,
      award; as, an act of Parliament, or of Congress.
    (b) A formal solemn writing, expressing that something has
      been done. --Abbott.
    (c) A performance of part of a play; one of the principal
      divisions of a play or dramatic work in which a
      certain definite part of the action is completed.
    (d) A thesis maintained in public, in some English
      universities, by a candidate for a degree, or to show
      the proficiency of a student.
      [1913 Webster]
 
   2. A state of reality or real existence as opposed to a
    possibility or possible existence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The seeds of plants are not at first in act, but in
       possibility, what they afterward grow to be.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Process of doing; action. In act, in the very doing; on
    the point of (doing). "In act to shoot." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       This woman was taken . . . in the very act. --John
                          viii. 4.
    [1913 Webster]
 
   {Act of attainder}. (Law) See {Attainder}.
 
   {Act of bankruptcy} (Law), an act of a debtor which renders
    him liable to be adjudged a bankrupt.
 
   {Act of faith}. (Ch. Hist.) See {Auto-da-F['e]}.
 
   {Act of God} (Law), an inevitable accident; such
    extraordinary interruption of the usual course of events
    as is not to be looked for in advance, and against which
    ordinary prudence could not guard.
 
   {Act of grace}, an expression often used to designate an act
    declaring pardon or amnesty to numerous offenders, as at
    the beginning of a new reign.
 
   {Act of indemnity}, a statute passed for the protection of
    those who have committed some illegal act subjecting them
    to penalties. --Abbott.
 
   {Act in pais}, a thing done out of court (anciently, in the
    country), and not a matter of record.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Action}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Act \Act\, v. i.
   1. To exert power; to produce an effect; as, the stomach acts
    upon food.
    [1913 Webster]
 
   2. To perform actions; to fulfill functions; to put forth
    energy; to move, as opposed to remaining at rest; to carry
    into effect a determination of the will.
    [1913 Webster]
 
       He hangs between, in doubt to act or rest. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To behave or conduct, as in morals, private duties, or
    public offices; to bear or deport one's self; as, we know
    not why he has acted so.
    [1913 Webster]
 
   4. To perform on the stage; to represent a character.
    [1913 Webster]
 
       To show the world how Garrick did not act. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   {To act as} or {To act for}, to do the work of; to serve as.
    
 
   {To act on}, to regulate one's conduct according to.
 
   {To act up to}, to equal in action; to fulfill in practice;
    as, he has acted up to his engagement or his advantages.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 act
   n 1: a legal document codifying the result of deliberations of a
      committee or society or legislative body [syn: {act},
      {enactment}]
   2: something that people do or cause to happen [syn: {act},
     {deed}, {human action}, {human activity}]
   3: a subdivision of a play or opera or ballet
   4: a short theatrical performance that is part of a longer
     program; "he did his act three times every evening"; "she had
     a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he
     ever did" [syn: {act}, {routine}, {number}, {turn}, {bit}]
   5: a manifestation of insincerity; "he put on quite an act for
     her benefit"
   v 1: perform an action, or work out or perform (an action);
      "think before you act"; "We must move quickly"; "The
      governor should act on the new energy bill"; "The nanny
      acted quickly by grabbing the toddler and covering him with
      a wet towel" [syn: {act}, {move}] [ant: {forbear},
      {refrain}]
   2: behave in a certain manner; show a certain behavior; conduct
     or comport oneself; "You should act like an adult"; "Don't
     behave like a fool"; "What makes her do this way?"; "The dog
     acts ferocious, but he is really afraid of people" [syn:
     {act}, {behave}, {do}]
   3: play a role or part; "Gielgud played Hamlet"; "She wants to
     act Lady Macbeth, but she is too young for the role"; "She
     played the servant to her husband's master" [syn: {act},
     {play}, {represent}]
   4: discharge one's duties; "She acts as the chair"; "In what
     capacity are you acting?"
   5: pretend to have certain qualities or state of mind; "He acted
     the idiot"; "She plays deaf when the news are bad" [syn:
     {act}, {play}, {act as}]
   6: be suitable for theatrical performance; "This scene acts
     well"
   7: have an effect or outcome; often the one desired or expected;
     "The voting process doesn't work as well as people thought";
     "How does your idea work in practice?"; "This method doesn't
     work"; "The breaks of my new car act quickly"; "The medicine
     works only if you take it with a lot of water" [syn: {work},
     {act}]
   8: be engaged in an activity, often for no particular purpose
     other than pleasure
   9: behave unnaturally or affectedly; "She's just acting" [syn:
     {dissemble}, {pretend}, {act}]
   10: perform on a stage or theater; "She acts in this play"; "He
     acted in `Julius Caesar'"; "I played in `A Christmas Carol'"
     [syn: {act}, {play}, {roleplay}, {playact}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACT
     Application Compatibility Toolkit (MS, Windows, Vista)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACT
     Architecture Characterization Template (DISA)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 act /ɑkt/
  act

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top