Search result for

อั้น

(31 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อั้น-, *อั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อั้น[V] retain, See also: suppress, hold back, restrain, refrain, repress, Syn. ยั้ง, กลั้น, กั้น, Ant. ปล่อย, Example: คนไข้อั้นปัสสาวะไว้ไม่อยู่
อั้นตั้น[ADJ] stocky, See also: chubby, plump, Syn. อ้วนเตี้ย, Ant. ชะลูด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อั้นก. ยั้ง เช่น พูดไม่อั้น, กลั้น เช่น อั้นปัสสาวะ อั้นลมหายใจ, อัดไว้ เช่น อั้นไว้ในใจ
อั้นกำหนด เช่น จ่ายไม่อั้น
อั้นกำหนดจำนวนสูงสุด เช่น อั้น ๕ บาท แทงไม่อั้น (ใช้แก่การพนัน)
อั้นกั้น เช่น อั้นทางน้ำไว้ไม่ให้ไหล.
อั้นว. อาการที่นิ่งอึ้ง พูดไม่ออก, มักใช้เข้าคู่กับคำ นิ่ง เป็น นิ่งอั้น.
อั๋นว. มีเนื้อแน่น, มักใช้เข้าคู่กับคำ อวบ เป็น อวบอั๋น.
อั้นตั้นว. อ้วนเตี้ย.
อั้นตู้, อั้นอ้นว. นิ่งอึ้ง, อํ้าอึ้ง, จนปัญญา, คิดไม่ออก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He said "All You Can Eat"-เขาฝากบอกว่า "ทานได้ไม่อั้น" ด้วยนะฮะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
-Hold your water!- อั้นฉี่ไว้นะ! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
/Oh.อั้นไว้ก่อนแล้วกัน Bedtime Stories (2008)
- What is this?-นี่อะไรเนี่ย -ผม ไบรอั้น Blow Out (2008)
This Friday, all you can karaoke at the Mill.วันศุกร์นี้ คาระโอเกะแบบไม่อั้นที่ เดอะ มิลล์ 500 Days of Summer (2009)
I see the government spares no penny.รู้สึกว่ารัฐบาลจะทุ่มไม่อั้นเลยนะ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Mr. O'Brian, the white house has been attacked.คุณโอไบรอั้น,ทำเนียบขาวถูกโจมตี Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
They're taking off the gloves. They're bringing out the check book.เขาเตรียมสู้เต็มที่ ยอมทุ่มไม่อั้นเพื่องานนี้ Duplicity (2009)
Think you might want to talk it through with somebody?คิดว่านายต้องระบายความอัดอั้นในใจ กับใครบ้าง Better Call Saul (2009)
Hold it, hold it. Hold that shit. I said hold that shit!อั้นไว้ ๆ อั้นเอาไว้ ชั้นบอกให้อั้นไว้ Harry Brown (2009)
We're almost there, buddy. Can you hold it?เรราจะถึงอยู่แล้ว หนูน้อย อั้นไว้หน่อยได้มั้ย? If It's Only in Your Head (2009)
- Yeah, I'm sure... we've each got an issue balled up inside of us that would make us cry if we talked about it.ผมมั่นใจว่าเราทุกคนมีเรื่องที่อัดอั้นต้องเก็บไว้ในใจ มันจะทำให้เราร้องไห้หากพูดถึงมัน Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อั้นตั้น[adj.] (antan) EN: stocky ; chubby ; plump   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loosen(ลู'เซิน) v. แก้,คลาย,ทำให้หลวม,ทำให้หย่อน,ปลดออก,คลายออก,ทำให้หายท้องผูก,ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม,จ่ายไม่อั้น,พูด)
smoulder(สโมล'เดอะ) vi. ใช้ไฟอ่อน ๆ ,อบหรือเผาโดยไม่มีเปลวไฟ,คุ,ระอุ,อัดอั้นในใจ,กรุ่นอยู่ในใจ. n.. ควันที่พ่นโขมงที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์,ไฟที่คุกรุ่น., Syn. smoulder
thoroughgoing(เธอ'โรโกอิง) adj. เต็มที่,ไม่อั้น,ถ้วนทั่ว,เต็มที่,โดยตลอด,สมบูรณ์., See also: thoroughgoingness n., Syn. thorough
unsparing(อันสแพ'ริง) adj. ฟุ่มเฟือย,มากไม่อั้น,เข้มงวด., See also: unsparingly adv. unsparingness n., Syn. liberal

English-Thai: Nontri Dictionary
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
limitless(adj) ไม่จำกัด,ไม่อั้น,มากมาย,ไม่มีขอบเขต
prodigal(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่อั้น,ใจป้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top