ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นอนใจ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นอนใจ-, *นอนใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอนใจ[V] be unconcerned, See also: rest assured, Syn. นั่งนอนใจ, วางใจ, นิ่งนอนใจ, Example: สมชัยนอนใจว่าได้ทำงานเสร็จแล้ว เลยขอพักผ่อนต่ออีก 3 วัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นอนใจก. วางใจ, ไม่รีบร้อน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the only way to be sure of their activity is to get someone undercover.เราจะไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ พวกนี้มันอาจจะทำ เราต้องส่งใครไปเป็นสาย Go Go G-Boys (2006)
Well, regardless, you cant just sit back and hope nothin' is going on. You gotta take action.อย่านิ่งนอนใจ เธอต้องสวมบทเจ๊ลุย Big Momma's House 2 (2006)
I don't think Arsenal pre-empted this one.ผมว่าอาร์เซนอลจะนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วล่ะครับ Goal II: Living the Dream (2007)
Rest assured, no stone will go unturned in our search for the person or persons responsible for this.อย่างไม่นิ่งนอนใจ ทุกซอกทุกมุม ในการติดตามหาตัวบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
This spun my head, too.เรื่องนี้ฉันเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ Caregiver (2010)
What assurances do Jeffrey and I have that such civilized behavior is gonna continue when we and this monster are alone together?แล้วผมกันเจฟฟรี่จะนอนใจได้ไงล่ะ? ว่าพฤติกรรมแบบคนเจริญแล้วนี่ จะยังอยู่ต่อไป เวลาที่เรากับ... Chuck Versus the Final Exam (2010)
The last guy who saw me naked told me not to wait so long between pap smears.ผู้ชายคนสุดท้ายที่เห็นฉันโป๊น่ะ บอกว่าอย่านิ่งนอนใจนัก ให้รีบไปตรวจภายใน Is This What You Call Love? (2012)
Rest assured, Jessica, those who have done wrong will get what's coming to them.ดูคุณนอนใจจังนะเจสสิก้า ใครที่ทำความผิด\จะต้องได้รับผลของการกระทำนั้น All In (2012)
I understand, but I'm not making these choices lightly.ผมเข้าใจครับ แต่ผมไม่ได้นิ่งนอนใจ Say My Name (2012)
Don't get too comfortable, okay? This is only temporary.อย่าได้นิ่งนอนใจไป โอเค๊ ก็แค่ชั่วคราวเท่านั้น Guilty Pleasures (2013)
I want you to escort him to the airport and make sure the hand-off goes smoothly.ฉันอย่างให้คุณไปคุ้มกันเขาไปสนามบิน ให้แน่นอนใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาด Pilot (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured   FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irresolution(อเรซโซลู'เชิน) n. การขาดความแน่นอนใจ,ความลังเลใจ, Syn. vacillation
suspense(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., See also: suspenseful adj., Syn. anticipation,stress
suspension(ซัสเพน'เชิน) n. การแขวน,การลอยตัว,ความสงสัย,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การหยุดชั่วคราว,การงดการชำระ-หนี้,การให้พักงาน,การพักตำแหน่ง,สิ่งที่แขวนอยู่,สิ่งที่ลอยตัวอยู่,เครื่องแขวน,เครื่องลอยตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top