ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยั้ง

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยั้ง-, *ยั้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั้ง[V] halt, See also: cease, pause, restrain, stop, discontinue, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Example: ทางผู้ดำเนินงานจะต้องยั้งโครงการไว้จนกว่าจะแน่ใจว่างบประมาณมีเพียงพอจึงจะดำเนินการต่อไป
ยั้ง[V] stop, See also: halt, restrain, cease, pause, withhold, curb, Syn. หยุดชะงัก, ขยัก, ระงับ, หักห้าม, Example: พอได้ยินถ้อยคำนั้นเขาถึงกับยั้งอารมณ์ไม่อยู่
ยั้งใจ[V] restrain, See also: control, curb, hold back, check, Syn. ยับยั้งใจ, ยับยั้งชั่งใจ, ห้ามใจ, Example: ฉันจะลองยั้งใจไว้ไม่ให้หมดเปลืองเงินกับเสื้อผ้าเครื่องสำอางไปมากกว่านี้, Thai definition: อดใจไว้หรือหยุดความต้องการไว้ก่อน
ยั้งคิด[V] be discreet, See also: cautious, be prudent, be circumspect, be careful, be considerate, Syn. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Example: การใช้ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วโดยไม่ยั้งคิด มีผลในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยั้งก. หยุด เช่น ตีไม่ยั้ง กินไม่ยั้ง ยั้งไม่ทัน ลื่นยั้งไม่อยู่, หยุดพักชั่วคราว เช่น ยั้งทัพอยู่ที่นครสวรรค์ ๓ คืน แล้วจึงเดินทัพต่อไป, ชะงักชั่วคราว เช่น ยั้งคิด ยั้งมือ, รั้ง เช่น ยั้งไม่หยุด, ขยัก เช่น อย่าใช้เงินจนหมด ยั้งไว้บ้าง.
ยั้งคิดประดิษฐ์รำน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูง มืออีกข้างหนึ่งตั้งวงกลาง แขนตึง ระดับไหล่ เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่แขนตึง.
ยั่งยืนก. ยืนยง, อยู่นาน, เช่น ขอให้มีความสุขยั่งยืน, คงทน เช่น สังขารไม่จีรังยั่งยืน เจดีย์นี้มีอายุยั่งยืนมาได้ ๗๐๐ ปีแล้ว.
ระยังยั้ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Endless, uninterrupted fear.ความกลัวที่ไม่มีวันหยุดยั้ง ไม่มีที่สิ้นสุด Night and Fog (1956)
So we invade, or we stop.เราจะรุกคืบหน้า ไม่หยุดยั้ง Beneath the Planet of the Apes (1970)
Don't think your tears restrain my desire; they make me more ruthlessไม่คิดว่าน้ำตาของคุณ .ยับยั้ง my desire ; ที่เขาทำฉันไม่มีความเมตตามากกว่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
So, naturally, I challenged his murderer to a duel.โดยไม่ทันยั้งคิด, ข้าท้าดวลกับไอ้ฆาตกรนั่น The Princess Bride (1987)
If it looks like it's too much for us to handle, terminate him at once!ถ้ามันดูแล้วเป็นภาระมากสำหรับเรา ให้ยับยั้งเขาทันที! Akira (1988)
And I failed, sir to stop them.ผมไม่สามารถ... ยับยั้งไว้ได้ Casualties of War (1989)
I can't hold them back any longer.ฉันยับยั้งพวกเขาไว้นานกว่านี้ไม่ได้แล้วนะ In the Mouth of Madness (1994)
Please arrest him....ผมได้ทำทุกวิถีทางเพื่อ หยุดยั้งสงครามนี้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Flick it!เสียดายที่เราเจอตัวมันช้าเกินไป ที่จะยับยั้งการเกิดสงคราม Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I can't stop 'em, Lorraine. You gotta get the Nafional Guard down here now!ผมยับยั้งมันไม่ได้ ตามกองกำลังแห่งชาติมาด่วน Jumanji (1995)
Augmenting our restraint and is your personal recording unit.การขยายความยับยั้งชั่ง ใจของเราและ การสื่อสารระบบย่อยคอนโซล เป็นหน่วยบันทึกส่วนตัวของคุณ Contact (1997)
Restraint secure. Life support functions normal. Roger.ความยับยั้งชั่งใจที่เชื่อถือได้ ฟังก์ชั่นการสนับสนุนชีวิตตามปกติ Contact (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยั้ง[v.] (yang) EN: halt ; cease ; pause ; restrain ; stop ; discontinue ; withhold ; curb   FR: retenir ; arrêter
ยั้งคิด[v.] (yangkhit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate   
ยั่งยืน [v.] (yangyeūn) EN: last ; endure ; continue ; keep on   FR: durer
ยั่งยืน [adj.] (yangyeūn) EN: sustainable   
ยั้งใจ[v.] (yangjai) EN: restrain ; control ; curb ; hold back ; check   

English-Thai: Longdo Dictionary
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, S. antitranspirant spray
inexorable(adj) ที่ไม่มีการผ่อนผัน, ที่ไม่อาจหยุดยั้ง เช่น This is yet another of the inexorable signs that there is no going back to a world where we can assume that marriage is the main institution that organizes people’s lives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stop[VT] ระงับ, See also: ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน, Syn. hinder, impede, prevent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
antioxidant(แอนทิออค' ซิดันทฺ) n. การที่ยับยั้งขบวนการ oxidation, การที่ยับยั้งการสลายตัวของยาง สบู่และอื่น ๆ (inhibiting oxidation)
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
avidin(แอฟ'วิดิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งในไข่ขาวเป็นตัวยับยั้งฤทธิของ biotin ทำให้เกิดการขาดแคลน biotin; vitamin H (Cf. egg-white)
baffle(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่า ๆ, See also: bafflement n. ดูbaffle baffler n. ดูbaffle baffling adj. ดูbaffle, Syn. defeat
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
besetting(บิเซท'ทิง) adj. ซึ่งโจมตีหรือกลุ้มรุมอย่างไม่หยุดยั้ง
bind(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผูก,มัด,พัน,เข้าปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผูก,ผูกพัน,ยับยั้ง,ยึดแน่น,แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
blue streakสิ่งที่มีอยู่ไม่หยุดยั้ง
brake(เบรค) {braked,braking,brakes} n. เครื่องห้ามล้อ,เบรก,สิ่งที่ยับยั้งหรือทำให้ช้า,เครื่องทรมาน -v. ห้ามล้อ,ทำให้ช้า,หยุด,ใส่เบรก,อดีตกาลของ break

English-Thai: Nontri Dictionary
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
arrest(vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
countercheck(vt) ทบทวน,ตรวจทาน,หยุดยั้ง,ยับยั้ง
curb(vt) กด,กั้นขอบ,ยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ระงับ
debar(vt) กั้น,กีดกั้น,ขัดขวาง,ห้าม,ยับยั้ง
depress(vt) กดลง,ทำให้หดหู่,ลดลง,เหลือบตาลง,ยับยั้ง
detain(vt) กักขังไว้,หน่วงไว้,กักกัน,รอไว้,ยับยั้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
verhindern(vt) |verhinderte, hat verhindert| ขัดขวาง, ป้องกัน, ยับยั้ง
wachstumhemmend(adj) ที่ไม่เอื้อ, ยับยั้ง, ขัดขวาง ต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumfördernd,
aufhalten(vt) |hält auf, hielt auf, hat aufgehalten| หยุดยั้ง, รั้ง, ยั้ง, หน่วงเหนี่ยว เช่น Wir können ihn beim Jammern nie aufhalten. พวกเราไม่เคยสามารถยั้งเขาขณะที่เขาบ่นได้เลย , See also: abhalten

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top