Search result for

งด

(97 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งด-, *งด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระจกหลัง (กระจกเงาใช้ส่องดูภาพข้างหลังรถ) (n ) rear-view mirror
พบลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์
วิชาภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ (n phrase ) English for Food and Beverage Services

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เครื่องดูดฝุ่น (n ) เครื่องดูดฝุ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งด[V] stop, See also: halt, discontinue, cease, give up, quit, cancel, Syn. ระงับ, บอกเลิก, เลิก, หยุด, ยกเลิก, เว้น, Ant. เริ่ม, ดำเนินต่อไป, Example: สถานีรถไฟงดจ่ายบัตรเนื่องจากที่นั่งผู้โดยสารเต็มแล้ว, Thai definition: ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปกติ
งดงาม[V] be beautiful, See also: be excellent, be wonderful, be artistic, be pleasing, Syn. สวย, ดี, งาม, สวยงาม, ประณีต, เรียบร้อย, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, อัปลักษณ์, Example: มะละกอแกะสลักจานนี้งดงามมาก
งดเว้น[V] refrain from, See also: abstain, give up, stop, desist, Syn. เว้น, ละเว้น, งด, ล้มเลิก, ยกเลิก, ยกเว้น, Ant. ปฏิบัติ, Example: พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นการฆ่าสัตว์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งดก. หยุดหรือเว้น คือ ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปรกติ เช่น ผู้ป่วยต้องงดอาหารและน้ำตามที่แพทย์สั่ง.
งดงามว. สวย, ดี, งาม.
งดเว้นก. เว้นด้วยการงด คือ หยุดไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปรกติ เช่น งดเว้นอบายมุขระหว่างเข้าพรรษา.
ยก ๑งดเว้น, เพิกถอน, เช่น ยกโทษ ยกภาษี ยกคำสั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stayงด, พัก, หยุด, ทุเลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stay of proceedingsงดกระบวนพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stay of executionงดการบังคับคดี, ทุเลาการบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stay of trialงดการพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrainงดเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstainงดเว้น (การร่วมเพศ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blood Sugar, Fastingงดอาหารและเครื่องดื่มตลอดคืน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนินต่อไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
When I expose your Eve Harrington ways, your bright future will be snuffed out like a candle.ถ้าฉันจับได้ละก็ อนาคตอันสดใสของเธอมีอันต้องดับมืดแน่ The Serena Also Rises (2008)
That sounds like the perfect plan.ฟังดูดีมากเลย The Serena Also Rises (2008)
See if my lawyer can have you released into his custody.ลองดูว่าทนายของฉันช่วยอะไรนายได้บ้าง The Serena Also Rises (2008)
When I realized hot, desperate women drink in bars alone.ตอนที่ฉันคิดได้ว่ามีสาวฮอท และสิ้นหวังมานั่งดื่มคนเดียวที่บาร์น่ะสิ The Serena Also Rises (2008)
Go backstage. Try not to get underfoot.ไปหลังเวทีได้แล้ว และพยายามอย่าขวางทางด้วย The Serena Also Rises (2008)
- I know you did that when you were 12, but it is an honor to sit in the front row, and Eleanor specifically requested you.และมันก็เป็นเกียรติมากที่จะได้นั่งแถวหน้าสุดนะ และเอลานอร์เป็นคนขอให้ลูกเป้นคนนั่งด้วยสิ The Serena Also Rises (2008)
You just signal the Bartender, and she sends over a line of shots?นายแค่ส่งซิกให้บาร์เทนเดอร์ จากนั้นเธอก็ส่งเครื่องดื่มมาให้นาย The Serena Also Rises (2008)
Oh! Your show will get so much press,โอ้ โชว์ของคุณจะต้องดังกว่าแน่ค่ะ The Serena Also Rises (2008)
- Actually, as strange as it sounds, I'm here to see youถึงมันจะฟังดูประหลาดก็เถอะ แต่ฉันมาเพื่อพบนาย The Serena Also Rises (2008)
Her rehab stint barely made the radar.เธอแทบจะไม่มีแรงดงดูดนักข่าวเลยนะคะ The Serena Also Rises (2008)
Eleanor, this seating chart is weak.เอลานอร์คะ ผังที่นั่งนี้ยังดูไม่สมบูรณ์เลยนะคะ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop   FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber
งด[v.] (ngot) EN: cancel ; call off ; rescind   FR: annuler
งด(การ)ประชุม[v. exp.] (ngot (kān) prachum) EN: cancel a meeting   FR: annuler une réunion
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous   FR: joli ; pittoresque
งดออกเสียง[v. exp.] (ngot øksīeng) EN: abstain   FR: s'abstenir
งดเว้น[v.] (ngotwen) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist   FR: s'abstenir ; se garder ; arrêter
งดเว้นการดื่มเหล้า[v. exp.] (ngotwen kān deūm lao) EN: abstain from alcohol   
งดเว้นเนื้อสัตว์[v. exp.] (ngotwen neūa sat) FR: s'abstenir de viande
งดไว้[v.] (ngotwai) FR: différer ; retarder

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
DSLR(n abbrev) ย่อมาจาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิจิตอลชนิด SLR, SLR, camera
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
LOL(phrase slang) ย่อมาจาก Laughing Out Loud หมายถึง กำลังหัวเราะอย่างดัง, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
processing(phrase) กำลังดำเนินการ
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

peephole(n) ตาแมว หรือรูที่ประตูสำหรับส่องดูภายนอก
underway(adj) กำลังดำเนินต่อไป เช่น A complete modernization of the main terminal is underway and is expected to take about six months to complete., S. in motion , in progress
GMO(n) สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงด้วยการตัดต่อทางพันธุกรรม ย่อมาจาก genetically modified organism

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstain[VI] งดเว้น, See also: ละเว้น, Syn. refrain, forbear, avoid
become[VT] ดูสวยงาม, See also: งดงาม
brilliant[ADJ] งดงาม, See also: สวยงาม, Syn. fabulous, Ant. ordinary
comely[ADJ] งดงาม, See also: สวย, น่ารัก, น่ามอง, Syn. pretty, handsome, beautiful, good-looking, personable, attractive, dainty, graceful, pleasing, Ant. unattractive
dispense with[PHRV] ทำโดยปราศจาก, See also: งด, Syn. do without, go without, live without, manage out
forbear from[PHRV] งดเว้นจาก, See also: ละเว้นจาก, หลีกเลี่ยง (โดยควบคุมตัวเอง), ป้องกันตนจาก, Syn. refrain from, withhold from
dainty[ADJ] งดงาม, See also: สวยงาม, ประณีต, Syn. delicate, exquisite, charming
elegant[ADJ] สวยงาม, See also: งดงาม, สละสลวย, สง่างาม, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, Syn. graceful, stylish
fast[VI] จำกัดอาหาร, See also: งดอาหาร, อดอาหาร, ถือศีลอด, Syn. abstain, diet, starve
gracious[ADJ] ซึ่งมีมารยาท, See also: งดงาม, สง่างาม, Syn. chivalrous, Ant. rude, unchivalrous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
absonant(แอบ' โซนัน) adj. ไม่ปรองดองกัน
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม,สิ่งดงดูด
absorbing(adj) ซึ่งดงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดูด
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง,เครื่องปรับ
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
alien(n) คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,มนุษย์ต่างดาว,คนต่างชาติ
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disclaim (vi ) งดใช้สิทธิ์เรียกร้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
休講[きゅうこう, kyuukou] (vt) งดการบรรยาย(การสอน)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
省く[はぶく, habuku] Thai: งดเว้น English: to omit

German-Thai: Longdo Dictionary
bzwตัวอย่างดังเช่น
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| รักษาไว้ เช่น In Deutschland ist die Umwelt gut erhalten. ที่เยอรมนีสิ่งแวดล้อมถูกรักษาไว้อย่างด
indem(Konj.) |กริยาอยู่ท้ายอนุประโยค| โดย, ด้วย เช่น Man lernt, indem man etwas ausprobiert. คนเราเรียนรู้ด้วยการลองด้วยตนเอง
jeยิ่ง มักใช้คู่กับ desto เช่น Je mehr desto besser. ยิ่งมาก ยิ่งด
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: S. wenigsten, zumindest
malหน่อย (ใช้เติมลงไปในประโยค เพื่อทำให้ฟังดูนุ่มขึ้น)เช่น Mach mal bitte. กรุณาช่วยทำหน่อย
perโดยวิธี เช่น per Telex ส่งด้วยเทเล็กซ์
etw. in Kauf nehmen(phrase) ยอมรับในสิ่งนั้น (ส่วนใหญ่ทางด้านไม่ดี), See also: akzeptieren
etw. stimmt nicht mit etw./jm.(vt) |stimmte, hat gestimmt| บางสิ่งดูผิดปกติหรือคนใดคนหนึ่งดูไม่สบาย

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา
croyan(n) |m| ดินสอแท่งทั่วไปอาจหมายถึงดินสอหรือดินสอสีก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top