ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spare

S P EH1 R   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spare-, *spare*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spare[SL] ระเบิดอารมณ์
spare[ADJ] ที่เก็บไว้ในยามฉุกเฉิน, See also: ซึ่งสำรองไว้, Syn. reserve
spare[ADJ] ว่าง, See also: ยามว่าง
spare[ADJ] ที่มากเกินความจำเป็น, See also: มีเหลือเฟือ, Syn. redundant, superfluous, extra
spare[VT] สงวนไว้, See also: เก็บไว้, ประหยัด, Syn. economize, save, conserve, Ant. waste
sparerib[N] ซี่โครงหมูติดเนื้อเล็กน้อย
spare for[PHRV] สงวนไว้สำหรับ, See also: เก็บสำหรับ
spare part[N] ของอะไหล่, See also: สิ่งที่เก็บไว้สำรอง
spare time[N] เวลาว่าง, Syn. leisure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spare(สแพรฺ) vt.,vi.,adj. ประหยัด,สงวน,ออม,เจียด,ไม่ใช้,ปล่อยไป,ปล่อยไว้,ยกโทษให้,อภัยโทษ,ยกชีวิต,ละเว้น,งดเว้น,เหลือไว้,สงวน,มีเหลือ,มีเกิน,ผอม,ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้,ชั้นสำรอง,สิ่งสำรอง,ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก,แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว
sparerib(สแพ'ริบ) n. เนื้อซี่โครงหมู
transparence(แทรนซฺแพ'เรินซฺ) n. ลักษณะโปร่งแสง,ลักษณะโปร่งแสงแบบกระจก
transparency(แทรนซฺแพ'เรินซี) n. ลักษณะโปร่งแสง,ลักษณะโปร่งแสงแบบกระจก,ความโปร่งแสง,ความโปร่งตา,สิ่งที่โปร่งแสง,ส่วนที่โปร่งแสงของภาพสไลด์หรือแผ่นภาพใส, See also: transparent adj., Syn. transparence
transparent(แทรนซฺแพ'เรินทฺ) adj. โปร่งแสง,โปร่งตา,ใสเหมือนกระจก,ยอมให้แสงผ่านได้ตลอด,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,เข้าใจง่าย,เห็นชัด,ชัดแจ้ง., See also: transparently adv. transparency n., Syn. clear,obvious,sheer

English-Thai: Nontri Dictionary
spare(adj) สำรอง,น้อย,ผอม,บอบบาง,ประหยัด,ออม,สงวน
spare(vt) ไว้ชีวิต,หวง,ผ่อนผัน,จำกัดจำเขี่ย,งดเว้น
transparency(n) ความโปร่งใส,ความใส,ความโปร่งแสง
transparent(adj) โปร่งใส,ใส,โปร่งแสง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spare partsอะไหล่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can spare one.ผมจะยอมสละเวลา The Great Dictator (1940)
Spare the strikers and permit them to return to work.ปล่อยๆไป และให้พวกมันกลับมาทำงาน The Great Dictator (1940)
According to you, it'll only take 15 seconds. We can spare that.ตามที่คุณก็เพียงจะใช้เวลา 15 วินาที เราสามารถสำรองที่ 12 Angry Men (1957)
I thought she was a sandwich until she went spare on my hand.ฉันคิดว่าเธอคือแซนวิช จนกระทั่งเธอจับมือของฉัน Help! (1965)
You spare the women?ปล่อยผู้หญิงไว้รึ Blazing Saddles (1974)
Spare me and I'll tell you what Eva and Antoniska doประหยัดฉันและฉัน'จะบอก you what Eva และ Antoniska ทำ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Give me the pump the oil the gasoline and the whole compound, and I'll spare your lives.ทิ้งเครื่องสูบน้ำให้ข้า ...น้ำมัน... ...แก๊สทั้งมวล... The Road Warrior (1981)
Show her this handkerchief and beg her to spare your life.ให้เจ้าเอาผ้าเช็ดหน้านี่ขึ้นมาให้นางดูซะ แล้วร้องขอชีวิตต่อนาง. Return of the Condor Heroes (1983)
Kill me if you will, but spare me your nonsense.จะฆ่าข้าก็รีบฆ่าซะ, อย่ามัวพล่ามไร้สาระอยู่ได้. Return of the Condor Heroes (1983)
In a way, I'm grateful, as this delusion spares her the reality of our predicament.ในวิธีที่ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นความเข้าใจผิดนี้ อะไหล่ของเธอเป็นจริงของสถานการณ์ของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Don't you think you might spare us this humiliation.คุณไม่คิดว่าคุณ ทำให้เรารู้สึกอับอายบ้างเหรอ? Clue (1985)
- Can't spare 'im.- เราไม่มีคนแทน Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spareAt one's leisure; in one's spare moments.
spareBecause they had no time to spare, they hurried back to town.
spareBy the way, did you have any spare time to go sightseeing while you were there?
spareBy the way, do you have any spare batteries?
spareCan you spare a buck?
spareCan you spare a minute? I'd like to discuss something of importance to both of us.
spareCan you spare me a few liters of petrol?
spareCan you spare me a few minutes?
spareCan you spare me a few minutes? I'd like to have a word with you.
spareCan you spare me a few minutes? I need your help.
spareCan you spare me a few minutes of your time?
spareCan you spare me a few minutes of your valuable time?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียดเวลา[V] try to make time, See also: spare time, Syn. แบ่งเวลา, จัดสรรเวลา, Example: เมื่อวานซืนนี้ผมเจียดเวลาตอบจดหมายของผู้ที่อ่านคอลัมน์ที่ผมเขียน, Thai definition: แบ่งเวลาให้กับสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากสิ่งที่กำลังทำอยู่
ขอเวลา[V] spare some time, See also: request time, Example: ขอเวลาพูดด้วยสักหน่อยได้ไหม, Thai definition: ขอให้สละเวลาที่มีอยู่ เพื่อกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้
ไว้ชีวิต[V] spare one's life, See also: avoid killing, give quarter to, Syn. เว้นชีวิต, Thai definition: ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไป, ละเว้นไม่ยอมฆ่า
อะไหล่[N] spares, See also: spare parts, replacement parts, Syn. ชิ้น, ส่วน, ชิ้นส่วน, Example: ก่อนออกเดินทาง คนรถต้องตรวจเครื่องยนต์ให้ดี อะไหล่ต้องเตรียมให้พร้อม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือถังน้ำมัน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เครื่องสำรองแห่งสิ่งของเช่นรถเป็นต้น เพื่อเตรียมไว้ใช้เมื่อเวลาจำเป็น, Notes: (ฮินดี)
ปลีกเวลา[V] spare the little time, See also: find the time, Syn. เจียดเวลา, Example: แม้ว่างานของเธอจะยุ่งมาก แต่เธอก็สามารถปลีกเวลามาให้นักข่าวสัมภาษณ์ได้, Thai definition: เจียดเวลาเพื่อมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากงานที่ทำอยู่
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[V] reserve, See also: spare, Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, เผื่อ, Ant. พอดี, Example: เขาเตรียมเงินทุนไว้เผื่อขาดเผื่อเหลือ จะได้มีเงินสำรอง, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ
เผื่อเหลือเผื่อขาด[V] reserve, See also: spare, Syn. เผื่อขาดเผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, Ant. พอดี, Example: เราควรเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาทเผื่อเหลือเผื่อขาดให้อีกสัก 10,000 บาทเป็น 40,000 บาท, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like   FR: clair ; cristallin ; limpide
กะหร่อง[adj.] (karǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny   
กะหร่องก่อง[adj.] (karǿngkǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny   
ความโปร่งแสง[n.] (khwām prōngsaēng) FR: transparence [f]
ความโปร่งใส[n.] (khwām prōngsai) EN: transparency   FR: limpidité [f]
กระดูกหมูอ่อน[n. exp.] (kradūk mū øn) EN: sparerib   FR: côte de porc [f]
กระดูกหมูเปรี้ยวหวาน[xp] (kradūk mū prīo-wān) EN: sweet and sour spareribs   
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[v. exp.] (pheūa khāt pheūa leūa) EN: keep in reserve ; keep as a spare ; keep as an alternate   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPARE S P EH1 R
SPARED S P EH1 R D
SPARES S P EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spare (v) spˈɛəʳr (s p e@1 r)
spared (v) spˈɛəʳd (s p e@1 d)
spares (v) spˈɛəʳz (s p e@1 z)
sparely (a) spˈɛəʳliː (s p e@1 l ii)
spare-rib (n) spˈɛəʳ-rɪb (s p e@1 - r i b)
spareness (n) spˈɛəʳnəs (s p e@1 n @ s)
spare-ribs (n) spˈɛəʳ-rɪbz (s p e@1 - r i b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业余[yè yú, ㄧㄝˋ ㄩˊ, / ] spare time; amateur; extra-curricular, #6,093 [Add to Longdo]
零部件[líng bù jiàn, ㄌㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] spare part, #8,153 [Add to Longdo]
零件[líng jiàn, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] spare parts; spares, #11,059 [Add to Longdo]
不遗余力[bù yí yú lì, ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄩˊ ㄌㄧˋ, / ] spare no pains or effort; do one's utmost, #19,790 [Add to Longdo]
备件[bèi jiàn, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] spare parts, #36,828 [Add to Longdo]
散件[sǎn jiàn, ㄙㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, ] spare parts; odds and ends, #54,923 [Add to Longdo]
不辞劳苦[bù cí láo kǔ, ㄅㄨˋ ㄘˊ ㄌㄠˊ ㄎㄨˇ, / ] spare no effort, #61,982 [Add to Longdo]
业余教育[yè yú jiào yù, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] spare-time education; evening classes, #63,536 [Add to Longdo]
空儿[kòng er, ㄎㄨㄥˋ ㄦ˙, / ] spare time; free time [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| เก็บเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น Ich kann mir monatlich 1000 Baht ersparen. ฉันสามารถเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ersatzaufkleber {m}spare sticker [Add to Longdo]
Ersatzcrimpstempel {m}spare locator [Add to Longdo]
Ersatzrad {n}spare wheel [Add to Longdo]
Ersatzreifen {m} [auto] | gefaltener Ersatzreifenspare tyre; spare tire [Am.] | folded spare tyre [Add to Longdo]
Ersatzteil {n} | Ersatzteile {pl}spare part | spare parts; spares [Add to Longdo]
Ersatzteillager {n}spare part storage [Add to Longdo]
Ersatzteilpaket {n}spare parts package [Add to Longdo]
Spareinlage {f} | Spareinlagen {pl}savings deposit | savings deposits [Add to Longdo]
Sparer {m} | Sparer {pl}saver | savers [Add to Longdo]
Spargeld {n}spare change [Add to Longdo]
sparen; einsparento save [Add to Longdo]
sparen; knausern (mit)to scrimp (on) [Add to Longdo]
sparen mit; knausern mitto stint [Add to Longdo]
Bringen Sie ihn doch nicht in Verlegenheit!Spare his blushes! [Add to Longdo]
Reserverad {n}spare wheel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
ぎちぎち[, gichigichi] (adv,adv-to,vs) (1) creakily; (adj-na) (2) close (i.e. with no room to spare) [Add to Longdo]
コードトランスペアレント[, ko-dotoransupearento] (adj-na) {comp} code-transparent [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-transparent data communication [Add to Longdo]
スペア[, supea] (n) (1) spare; (2) spear; (P) [Add to Longdo]
スペアキー[, supeaki-] (n) spare key [Add to Longdo]
スペアシート[, supeashi-to] (n) spare seat [Add to Longdo]
スペアタイヤ[, supeataiya] (n) spare tire (tyre) [Add to Longdo]
スペアリブ[, supearibu] (n) spare rib [Add to Longdo]
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] (n) {comp} spare part [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] spare part [Add to Longdo]
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency [Add to Longdo]
トランスペアレンシー[とらんすぺあれんしー, toransupearenshi-] transparency [Add to Longdo]
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent [Add to Longdo]
ビットトランスペアレンシー[びっととらんすぺあれんしー, bittotoransupearenshi-] bit transparency [Add to Longdo]
ホットスペア[ほっとすぺあ, hottosupea] hot spare [Add to Longdo]
透過なデータ[とうかなデータ, toukana de-ta] transparent (data) [Add to Longdo]
透過性[とうかせい, toukasei] transparency, permeability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spare \Spare\, v. t. [imp. & p. p. {Spared}; p. pr. & vb. n.
   {Sparing}.] [AS. sparian, fr. spaer spare, sparing, saving;
   akin to D. & G. sparen, OHG. spar?n, Icel. & Sw. spara, Dan.
   spare See {Spare}, a.]
   1. To use frugally or stintingly, as that which is scarce or
    valuable; to retain or keep unused; to save. "No cost
    would he spare." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [Thou] thy Father's dreadful thunder didst not
       spare.                --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He that hath knowledge, spareth his words. --Prov.
                          xvii. 27.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep to one's self; to forbear to impart or give.
    [1913 Webster]
 
       Be pleased your plitics to spare.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Spare my sight the pain
       Of seeing what a world of tears it costs you.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To preserve from danger or punishment; to forbear to
    punish, injure, or harm; to show mercy to.
    [1913 Webster]
 
       Spare us, good Lord.         --Book of
                          Common Prayer.
    [1913 Webster]
 
       Dim sadness did not spare
       That time celestial visages.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Man alone can whom he conquers spare. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   4. To save or gain, as by frugality; to reserve, as from some
    occupation, use, or duty.
    [1913 Webster]
 
       All the time he could spare from the necessary cares
       of his weighty charge, he ?estowed on . . . serving
       of God.                --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   5. To deprive one's self of, as by being frugal; to do
    without; to dispense with; to give up; to part with.
    [1913 Webster]
 
       Where angry Jove did never spare
       One breath of kind and temperate air. --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
       I could have better spared a better man. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To spare one's self}.
    (a) To act with reserve. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         Her thought that a lady should her spare.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
    (b) To save one's self labor, punishment, or blame.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spare \Spare\, v. i.
   1. To be frugal; not to be profuse; to live frugally; to be
    parsimonious.
    [1913 Webster]
 
       I, who at some times spend, at others spare,
       Divided between carelessness and care. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To refrain from inflicting harm; to use mercy or
    forbearance.
    [1913 Webster]
 
       He will not spare in the day of vengeance. --Prov.
                          vi. 34.
    [1913 Webster]
 
   3. To desist; to stop; to refrain. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spare \Spare\, a. [Compar. {Sparer}; superl. {Sparest}; -- not
   used in all the senses of the word.] [AS. spaer sparing. Cf.
   {Spare}, v. t. ]
   1. Scanty; not abundant or plentiful; as, a spare diet.
    [1913 Webster]
 
   2. Sparing; frugal; parsimonious; chary.
    [1913 Webster]
 
       He was spare, but discreet of speech. --Carew.
    [1913 Webster]
 
   3. Being over and above what is necessary, or what must be
    used or reserved; not wanted, or not used; superfluous;
    as, I have no spare time.
    [1913 Webster]
 
       If that no spare clothes he had to give. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. Held in reserve, to be used in an emergency; as, a spare
    anchor; a spare bed or room.
    [1913 Webster]
 
   5. Lean; wanting flesh; meager; thin; gaunt.
    [1913 Webster]
 
       O, give me the spare men, and spare me the great
       ones.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Slow. [Obs. or prov. Eng.] --Grose.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spare \Spare\, n.
   1. The act of sparing; moderation; restraint. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Killing for sacrifice, without any spare. --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. Parsimony; frugal use. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Poured out their plenty without spite or spare.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. An opening in a petticoat or gown; a placket. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. That which has not been used or expended.
    [1913 Webster]
 
   5. (Tenpins) The right of bowling again at a full set of
    pins, after having knocked all the pins down in less than
    three bowls. If all the pins are knocked down in one bowl
    it is a double spare; in two bowls, a single spare. For
    the meaning in modern bowling, see sense 6.
    [1913 Webster +PJC]
 
   6. (Bowling) The act of knocking down all ten pins in two
    bowls, which entitles the bowler to add the number of pins
    knocked down in the next bowl to the score for the frame
    in which the spare occurred.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spare
   adj 1: thin and fit; "the spare figure of a marathon runner"; "a
       body kept trim by exercise" [syn: {spare}, {trim}]
   2: more than is needed, desired, or required; "trying to lose
     excess weight"; "found some extra change lying on the
     dresser"; "yet another book on heraldry might be thought
     redundant"; "skills made redundant by technological advance";
     "sleeping in the spare room"; "supernumerary ornamentation";
     "it was supererogatory of her to gloat"; "delete superfluous
     (or unnecessary) words"; "extra ribs as well as other
     supernumerary internal parts"; "surplus cheese distributed to
     the needy" [syn: {excess}, {extra}, {redundant}, {spare},
     {supererogatory}, {superfluous}, {supernumerary}, {surplus}]
   3: not taken up by scheduled activities; "a free hour between
     classes"; "spare time on my hands" [syn: {spare}, {free}]
   4: kept in reserve especially for emergency use; "a reserve
     supply of food"; "a spare tire"; "spare parts"
   5: lacking in amplitude or quantity; "a bare livelihood"; "a
     scanty harvest"; "a spare diet" [syn: {bare(a)}, {scanty},
     {spare}]
   6: lacking embellishment or ornamentation; "a plain hair style";
     "unembellished white walls"; "functional architecture
     featuring stark unornamented concrete" [syn: {plain}, {bare},
     {spare}, {unembellished}, {unornamented}]
   n 1: an extra component of a machine or other apparatus [syn:
      {spare part}, {spare}]
   2: an extra car wheel and tire for a four-wheel vehicle [syn:
     {fifth wheel}, {spare}]
   3: a score in tenpins; knocking down all ten after rolling two
     balls
   v 1: refrain from harming [syn: {spare}, {save}]
   2: save or relieve from an experience or action; "I'll spare you
     from having to apologize formally"
   3: give up what is not strictly needed; "he asked if they could
     spare one of their horses to speed his journey" [syn:
     {spare}, {give up}, {part with}, {dispense with}]
   4: use frugally or carefully

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 spare
  save; spare

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top