ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยก-, *ยก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อคน คำสุภาษิต คำทั่วไป[ไทยกับฮิรากะนะ] ไทย

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นโยบายการเงินMonetary Policy
ยกมาcarried forwards
วิทยาลัยการแรงงานThe Labor College
ไม่นับหน่วยกิ(n, phrase) non-credit

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
มะล่วยก่ยกวง(adv) อาการวางแบบระเกะระกะ พาดกันไปมา

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยกไปcarried forwards

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานอัยการพิเศษSpecial public prosecutor office

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
หงอยก๋อยก. อวฌายติ, นิชฺฌายติ, ปชฺฌายติ

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
什一奉献[shí yī fèng xiàn, <span style="font-size:smaller">ㄕˊ ㄧ ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ</span>, ㄕˊ ㄧ ㄈㄥˋ ㄒˋ ˙ ㄙ˙ ˙ ˙ ˙, ] ยกเลิก ซืื้อ ขาย เช่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยก(v) raise, See also: lift, uplift, upraise, upheave, Syn. ชู, Example: เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นทุกคนต้องยกมือ, Thai Definition: เอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมทั้งโดยตรงและโดยปริยาย
ยก(v) advance, See also: march, march on, move the army to, Syn. เคลื่อนไป, พากันไป, Example: ข้าศึกยกทัพมาประชิดประตูเมือง
ยก(v) carry, See also: hold, lift, raise, heave, Syn. ขน, แบก, Example: พนักงานยกถาดอาหารเข้าไปในห้องเลี้ยงรับรอง
ยก(v) cite, See also: quote, refer, allude, illustrate, show an example, Syn. แสดง, อ้าง, Example: ครูยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
ยก(v) forgive, See also: excuse, abstain from, refrain from, Syn. งดเว้น, เพิกถอน, Example: พ่อแม่ยกโทษให้ลูกเสมอ
ยก(v) contribute, See also: devote, give, grant, bestow, confer, endow, donate, Syn. มอบ, ให้, Example: บริษัทเอกชนยกที่ดินให้รัฐบาล
ยก(n) folio, See also: quarto, octavo, Thai Definition: เรียกตัวพิมพ์ที่เรียงเข้าหน้าแล้วหรือหนังสือที่ตีพิมพ์แล้ว แบ่งเป็น 4 หน้าบ้าง 8 หน้าบ้าง 16 หน้าบ้าง 32 หน้าบ้าง ว่า ยกหนึ่ง
ยก(clas) round, See also: bout, Syn. รอบ, Example: การแข่งขันชกมวยประเภทนี้ต้องทำการชกกันถึง 12 ยก, Thai Definition: กำหนดเวลาระยะหนึ่งๆ หรือจำนวนหนึ่ง
ยกธง(v) surrender, See also: yield, give up, accept defeat, Syn. ยกธงขาว, ยอมแพ้, Example: เรื่องผู้หญิงนี่ผมต้องขอยกธงขาว, Notes: (สำนวน)
ยกพล(v) advance the army, See also: move the troops, dispatch troops, send out troops, Syn. ยกทัพ, ยกพวก, Example: ผู้ประท้วงยกพลจากทำเนียบไปรวมกันอยู่ที่หน้ารัฐสภา, Thai Definition: โยกย้ายหรือพากันไปเป็นกลุ่มใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยกก. เอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมทั้งโดยตรงและโดยปริยาย
ยกเคลื่อนไป, พากันไป, เช่น ยกทัพ ยกพวก
ยกงดเว้น, เพิกถอน, เช่น ยกโทษ ยกภาษี ยกคำสั่ง
ยกมอบ เช่น ยกลูกสาวให้ ยกสมบัติให้
ยกอ้าง เช่น ยกตัวอย่าง.
ยกน. เรียกผ้าไหมชนิดหนึ่งที่ทอยกเป็นดอกให้เป็นลายเด่นขึ้น ว่า ผ้ายก.
ยกน. มาตราวัดไม้ คือ หน้ากว้าง ๑ ศอก ยาว ๑๖ วา หนา ๑ นิ้ว เป็น ๑ ยก ตามอัตราไม้นิ้ว
ยกกำหนดเวลาระยะหนึ่ง ๆ หรือจำนวนหนึ่ง เช่น มวยยกหนึ่งกำหนด ๒-๓ นาที เฆี่ยนยกหนึ่งกำหนด ๓๐ ที
ยกกระดาษแผ่นหนึ่งขนาด ๓๑ x ๔๒ นิ้ว ถ้าพิมพ์ได้ ๔ หน้า เรียกว่า ขนาด ๔ หน้ายก ถ้าพิมพ์ได้ ๘ หน้า ๑๖ หน้า หรือ ๓๒ หน้า เรียกว่า ขนาด ๘ หน้ายก ๑๖ หน้ายก หรือ ๓๒ หน้ายก
ยกกำหนดเวลาที่พระรูปหนึ่ง ๆ เทศน์ ๓ วันบ้าง ๗ วันบ้าง เรียกว่า ยกหนึ่ง เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
superductยกขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
set upยกขึ้นกล่าวอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
set up againstยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bequeathยกทรัพย์ส่วนตัวให้โดยพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raise an issueยกประเด็น, ตั้งประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carry overยกยอดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
upgradeยกระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
upgradeยกระดับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
off-hookยกหู [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repealยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abortยกเลิก, Example: สั่งเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน [คอมพิวเตอร์]
upgradeยกระดับ, Example: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตลอดเวลา บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ก็พยายามพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นออกมาจำหน่าย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีสรรถนะสูงขึ้น ผู้ใช้จึงมีภาระหนัก เพราะหลังจากซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาไม่นานฮาร์ดแวร์ก็อาจจะมีประสิทธิภาพไม่พอเพียงที่จะนำซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มาใช้ ดังนั้นจึงต้องซื้ออุปกรณ์อื่นมาเพิ่มลงในระบบเดิม เพื่อเป็นการยกระดับให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]
Elevateยกไหล่ [การแพทย์]
Elevationยกมือและแขนสูง, เคลื่อนลูกตาขึ้น [การแพทย์]
Elevation, Backwardยกแขนเหยียดตรงไปข้างหลัง [การแพทย์]
Elevation, Forwardยกแขนเหยียดตรงไปข้างหน้า [การแพทย์]
Elevation, Forward Backwardยกแขนเหยียดตรงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait.คอยก่อน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Up.3 ยก The Itch (2008)
Try paint. Hmm.คล้ายกับสี Dude, Where's My Groom? (2009)
Oh, my God!โอ้มายก้อด! Would I Think of Suicide? (2009)
Move itยกย้าย Merry Madagascar (2009)
Later.ไว้คุยกัน Someone to Watch Over Me (2011)
_นายก็ตอบตกลง Entanglement (2012)
Oh, my god.โอ้มายก๊อด Dangerous Territory (2013)
Move a box!มาย้ายกล่องสิย่ะ! The Mirror Has Three Faces (2013)
Through wind and darkness, I summon thee.ผ่านลมและความมืดฉันเรียกเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We are standing bу a wishing wellเรากำลังยืนอยู่ด้วยกันที่ต้องการ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Forgive me.ยกโทษให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยก[yok] (n) EN: yok (one third of a cubic meter^ ]  FR: yok [ m ] (un tiers de mètre cube)
ยก[yok] (n) EN: round of fighting  FR: round [ m ] ; reprise [ f ]
ยก[yok] (n) EN: folio ; quarto ; octavo  FR: folio [ m ]
ยก[yok] (n) EN: [ class. : round; bout ]  FR: [ class. : rounds ]
ยก[yok] (v) EN: carry ; lift ; lift up ; hold ; raise ; elevate  FR: porter ; soulever ; lever ; élever ; hisser
ยก[yok] (v) EN: praise ; eulogize ; laud ; grant ; extol  FR: louer ; rendre hommage
ยก[yok] (v) EN: cancel ; rescind
ยก[yok] (v) EN: cite ; quote ; refer ; allude ; illustrate ; show an example  FR: citer
ยกกระบัตร[yokkrabat] (n) EN: supply service of an army ; procurement service  FR: intendance [ f ]
ยกกำลัง[yok kamlang] (n) EN: power  FR: puissance [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
Pygmalion[พิกเมเลี่ยน] (n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abrogate(vt) ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. abolish
admire(vt) นับถือ, See also: ยกย่อง, สรรเสริญ, ชื่นชม, เลื่อมใส, Syn. regard, praise, respect
adulate(vt) ยกยอ, See also: ประจบประแจง, ป้อยอ
applaud(vt) ยกย่องนับถือ, Syn. praise, approve
applaud(vi) ยกย่องนับถือ, Syn. praise, approve
appreciate(vt) ยกย่อง, See also: ชื่นชม, Syn. value, esteem, cherish, Ant. despise, disdain
absolve from(phrv) ยกโทษให้, See also: ประกาศว่า บางคน ไม่มีความผิด
absolve of(phrv) ยกโทษให้, See also: ประกาศว่า บางคน ไม่มีความผิด
allow for(phrv) ีจ่ายให้ (มักเป็นทางกฎหมาย เกี่ยวกับการให้เงิน), See also: ยกให้, มอบให้
barring(prep) ยกเว้น, See also: ถ้าไม่มี, ยกเสียแต่ว่า, Syn. except, Ant. including

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก, ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
abscise(แอบไซซ') vi. แยก, ตัด

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง, จากไป, ปล่อย, ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง, การจากไป, การปล่อย, การยกเลิก
abdicate(vi, vt) ลาออก, สละราชสมบัติ,  ยกเลิก
abdication(n) การลาออก, การสละราชสมบัติ, การยกเลิก
abjuration(n) การยกเลิก, การล้มเลิก, การสละ, การถอนคำ
abjure(vt) ยกเลิก, ล้มเลิก, สละ, ถอนคำ
abnegate(vi) ล้มเลิก, ยกเลิก, บอกปัด, เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก, การยกเลิก, การบอกปัด, การยอมแพ้
abolish(vt) เลิกล้ม, ล้มล้าง, ยกเลิก
abolition(n) การเลิกล้ม, การล้มล้าง, การยกเลิก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exempli garciaยกตัวอย่าง
off-hook(vt) ยกหู(โทรศัพท์)
Refit(vi) ยกเครื่อง ปรับโฉมใหม่ ปรับปรุงใหม่ แก้ไขใหม่, See also: renovate, restore, overhaul, Syn. reengineer
tote(n, vt) ยกหรือถือสิ่งของ โดยเฉพาะสิ่งของที่หนักหรือยากต่อการเคลื่อนย้าย
ิbrought forwardยกมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
廃止[はいし, haishi] (n, vt) ยกเลิก(กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนด)
除く[のぞく, nozoku] (vt) ยกเว้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
解約[かいやく, kaiyaku] (n) ยกเลิกสัญญา
勘弁[かんべん, kanben] (n) ยกโทษ ขออภัย ในบางครั้งใช้ในการปฏิเสธคำขอร้อง
免責[めんせき, menseki] ยกเว้นความรับผิด
空き巣[あきす, akisu] ยกเค้า (ขโมยของระหว่างที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน), See also: R. 空き巣ねらい

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
差し上げる[さしあげる, sashiageru] TH: ยกขึ้น  EN: to hold up
許す[ゆるす, yurusu] TH: ยกโทษให้  EN: to forgive
上げる[あげる, ageru] TH: ยกให้  EN: to give
上げる[あげる, ageru] TH: ยกขึ้น
下げる[さげる, sageru] TH: ยกให้ต่อ  EN: to grant
譲る[ゆずる, yuzuru] TH: ยกให้  EN: to turn over
譲る[ゆずる, yuzuru] TH: ยกเลิก  EN: to give up
取り上げる[とりあげる, toriageru] TH: ยกขึ้นมา  EN: to take up
除いて[のぞいて, nozoite] TH: ยกเว้น  EN: except
挙げる[あげる, ageru] TH: ยกตัวอย่าง  EN: to raise

German-Thai: Longdo Dictionary
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
du(pron) คุณหรือเธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2 (สุภาพน้อยกว่า Sie, ใช้เวลาคุยกับคนที่สนิท หรือ ไม่เป็นทางการ)
einzeln(adj, adv) แต่ละ, ที่เป็นเดี่ยวๆ, ที่แยกจากกัน เช่น Lautsprecher einzeln verkaufen ขายลำโพงแยกเป็นชิ้น
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, Syn. verlangen
französisch(adj, n) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, ภาษาฝรั่งเศส เช่น Wie heißt das auf französisch? มันเรียกว่าอย่างไรในภาษาฝรั่งเศส, Ich bin französisch./Ich bin eine Französin. ฉันเป็นคนฝรั่งเศส, See also: Frankreich
gemeinsam(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน เช่น Gemeinsam sind wir stark. พวกเราเข้มแข็งถ้าสามัคคีกัน
nennen(vt) |nannte, hat genannt| ตั้งชื่อ, เรียกว่า เช่น Er nennt seinen Hund Poldi. เขาเรียกหมาของเขาว่าโพลดี้
wie gesagtอย่างที่เคยกล่าวไว้, See also: sagen
hatte(vt) |กริยารูปอดีตที่เรียกว่า Präteritum ของ haben: ich/er/sie/es hatte, du hattest, wir/sie/Sie hatten, ihr/Ihr hattet| มี, See also: haben

French-Thai: Longdo Dictionary
äเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า a tréma ในภาษาฝรั่งเศส
öเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า o tréma ในภาษาฝรั่งเศส
üเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า ü tréma ในภาษาฝรั่งเศส
ßเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า deux s ในภาษาฝรั่งเศส
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
s'appeler(vt) เรียกว่า เช่น ça s'appelle comment? = มันเรียกว่าอะไร
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, Syn. téléphoner, exiger
approuver(vt) |j'approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: regarder
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top