Search result for

การอด

(36 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การอด-, *การอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การอด[N] abstinence, See also: refraining, restraint, giving up (smoking), starvation, Syn. การงด, การเลิก, การละ, การงดเว้น, Example: การอดบุหรี่ไม่ใช่เรื่องอยากหากตั้งใจทำจริงๆ ย่อมทำได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
starvationการอดอยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fasting Stateการอดอาหาร,ขณะอดอาหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Patience is a virtue.การอดทนเป็นเรื่องที่ดีนะ เมอร์ลิน The Mark of Nimueh (2008)
The fearlessness in the face of danger, the imperviousness to pain.ใบหน้าที่ปราศจากความกลัว การอดทนต่อความเจ็บปวด Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Such suffering would be a memory of my high school life.การอดทนมันก็เป็นความทรงจำหนึ่งในชีวิตไฮสคูลของชั้น Episode #1.2 (2009)
I'm on edge.ฉันอยู่ปลายทางแล้ว การอดอาหารอย่างสุดโต่ง History Repeating (2009)
But you're an expert on a starving a vampire, so how do you think she's doin', stef?และนายก็เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการอดอาหารของแวมไพร์ แล้วนายไม่คิดบ้างเหรอ ว่าเธอจะทำแบบนั้นด้วยเหมือนกัน สเตฟาน? History Repeating (2009)
I am not even drunk. My tolerance is, like, way up here.ที่จริงแล้วชั้นไม่เคยดื่มด้วยซ้ำ แต่การอดกลั้นเอาไว้ เหมือนทำให้ต้องมาที่นี่ Bloodlines (2010)
Uh, 90 days sober in a.A.90 วันของการอดเหล้าที่ a.A The Empire Strikes Jack (2010)
But I had to deal with my past year. You got to deal with yours.แต่ฉันต้องรับมือกับอดีตของฉัน นายก็ต้องไปจัดการอดีตของนาย Mannequin 3: The Reckoning (2011)
I mean, a thousand-year-old vampire, I'm sure, has learned the art of patience.ผมหมายถึง แวมไพร์อายุพันปีน่ะ ผมมั่นใจว่า พวกเขาเรียนรู้ศิลปะของการอดทนมาเยอะนะ Ordinary People (2011)
I gave up AA for Lent.ฉันของด "การอดเหล้า" ในฤดูถือบวช Defending Your Life (2011)
Is lying a hobby of yours?การโกหกเป็นการอดิเรกของนายรึไง Fermentation Family (2011)
Captain, calm down. There are worse things than sobering up.กัปตัน ใจเย็นๆ มีเรื่องที่แย่กว่าการอดเหล้าเยอะ The Adventures of Tintin (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอด[n.] (kān ot) EN: abstinence   FR: abstinence [f]
การอดกลั้น[n.] (kān otklan) EN: tolerance   FR: tolérance [f]
การอดใจ[n.] (kān otjai) EN: restraint   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptance[N] การอดทน, See also: การยอมทน, การทนทาน
allowance[N] การอดทน, See also: การยอมทน
fast[N] ช่วงเวลาอดอาหาร, See also: การอดอาหาร
long-suffering[N] การอดทนเป็นเวลานาน
self-denial[N] การหักห้ามใจตนเอง, See also: การอดใจ, การข่มใจ, Syn. asceticism, self-control, self-discipline
starvation[N] การอดอาหาร
suppression[N] การอดกลั้น, See also: การระงับ, การข่มจิต, Syn. constraint, repression, restraint

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
forbearance(ฟอแบ'เรินซฺ) n. การอดทน,การอดกลั้น,การข่มใจ,ขันติ, Syn. restraint
hold-downn. การอดกลั้น,การประหยัด,เครื่องยึดสิ่งของให้อยู่กับที่
ramadan(แรมมะดาน') n. เดือน9ของปฏิทินอิสลาม,การอดอาหารประจำอย่างเข้มงวดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกที่กระทำในเดือนนี้
restraint(รีสเทรนทฺ') n. การยับยั้ง,การหยุดยั้ง,การหักห้าม,การอดกลั้น,การกลั้น,การห้ามปราม,การดึงบังเหียน,การหน่วงเหนี่ยว,วิธีการยังยั้งดังกล่าว,การข่มใจ, Syn. constraint,rein
saving(เซ'วิง) adj. ช่วยชีวิต,ช่วยเหลือ,ช่วยประหยัด,สงวน,รักษา,ชดเชย n. การประหยัด,การอดออม,การมัธยัสถ์,การลดค่าใช้จ่าย,สิ่งที่ประหยัด,เงินที่เก็บได้, See also: savings n. เงินสะสม,เงินที่ออมไว้. prep. ยกเว้น,นอกจาก,เห็นแก่
self-denialn. การปฎิ-เสธความต้องการของตัวเอง,การหักห้ามใจ,การอดใจ., See also: self-denying adj. self-denyingly adv. -S.self-self-restraint
starvation(สทาร์เว'เชิน) n. การอดอาหารตาย,การอดอยาก,ความหิวโหย,ความกระหาย. adj. ทำให้อดอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
fast(n) การอดอาหาร,การลดอาหาร,การกินเจ
frugality(n) ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม,ความประหยัด
saving(n) การประหยัด,การอดออม,การช่วยเหลือ,การเก็บรักษา,การสงวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top