Search result for

lover

(87 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lover-, *lover*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lover[N] คนรัก, See also: แฟน, คู่รัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lover(ลัฟ'เวอะ) n. คนรัก,คนที่ชอบ., See also: lovers n.,pl. คู่รัก,ผู้รัก. loverly adv.,adj. ดูlover, Syn. sweetheart,beau,devotee
allover(ออล' โอเวอะ) adj. เต็มผิวหน้า
alsike clover(แอล' ซิค) n. ไม้จำพวกถั่วชนิดหนึ่งของยุโรป (Trifolium hybridum), Syn. Alsike
clover(โคล'เวอะ) n. ต้นไม้จำพวก Trifolium มีใบ 3 ใบ -Phr. (in clover ร่ำรวย,สุขสมบูรณ์,อยู่ดีกินดี)
cloverleafn. ชุมทางหลวงที่ตัดกันเป็นรูปดอกจิก adj. คล้ายใบต้นหญ้า
glover(กลัฟ'เวอะ) n. คนขายถุงมือ,คนทำถุงมือ
plover(พลัฟ'เวอะ,โพล'เวอะ) n. นกตัวสั้น ๆ ในตระกูล Charadriidae
pullover(พลู'โอเวอะ) n. เสื้อคลุม (โดยเฉพาะที่ใช้ถอดออกทางศีรษะ), Syn. slipover
spillover(สพิล'โอเวอะ) n. การหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,สิ่งที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
lover(n) คู่รัก,ชู้รัก,คนรัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And two lovers realize they are better off as...และคู่รัก คงตะหนักถึงสิ่งที่จะทำให้เป็น... Pret-a-Poor-J (2008)
He's a lover.เขาเป็นนักรัก The Mark of Nimueh (2008)
"Lovers under the moon" Late night, only the lovers know their feelingsคู่รักใต้แสงจันทร์ มีเพียงสองเราที้รู้ซึ้งถึงความใน Portrait of a Beauty (2008)
What is it? Lover's tiff (quarrel)?มันอะไรกัน คู่รักทะเลาะกันเหรอ The Bank Job (2008)
Do you know what a book and a lover have in common?คุณรู้จักหนังสือที่เกี่ยวกับพื้นฐานความรัก Heartbreak Library (2008)
That meat lover's pizza is not loving me back at all!พิซซ่าหน้าเนื้อนั่น ไม่ได้รักฉันเลยสักนิด Bolt (2008)
Villains kidnap her lover and travels to the present.ผู้ร้ายจับคนรักของเธอแล้วพากลับมาในยุคปัจจุบัน My Sassy Girl (2008)
To save her lover, she travels in a time machine to the present.เพื่อช่วยคนรักของเธอ My Sassy Girl (2008)
You're with me, your lover.อยู่กับผม ที่รักของคุณไง Superhero Movie (2008)
- A lover's key.-ของคนรักของคุณ Passengers (2008)
William Carey, a good lover.วิลเลี่ยม แครี่ย์ เป็นนักรักที่ดี The Other Boleyn Girl (2008)
Actually, he didn't want to be introduced as "my friend," but as "my lover. "ที่จริงแล้ว, เขาไม่ต้องการให้ถูกแนะนำว่าเป็น "แฟน"แต่อยากให้แนะนำว่าเป็น"ที่รัก"ของฉัน Episode #1.8 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loverAll the rumors of his bribes, scandals and lovers soon blew over.
loverHe is a great lover of music.
loverHe is an ardent music lover.
loverHe is lover of sports.
loverHe is your lover.
loverHe's what society calls a real lover of music.
loverI am a lover of the beautiful.
loverI have been a lover of sports since I was young.
loverLover, come back to me.
loverShe waited in for her lover at the station.
loverShe was agitated by the news of her lover's death.
loverShe was very agitated at the news of her lover's death.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ชื่น[N] lover, See also: husband and wife, sweetheart, Syn. คู่รัก, คู่สามีภรรยา, Example: คราใดที่ซิ้มรำลึกถึงคู่ชื่น เขาก็จะนำหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ย, Count unit: คู่, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
ส่วนเกิน[N] paramour, See also: lover, second wife, Syn. เมียน้อย, อนุภรรยา, เมียเก็บ, Ant. เมียหลวง
แฟน[N] sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่ควง, คู่รัก, เพื่อนชาย, เพื่อนหญิง, Example: ปัจจุบันผู้หญิงไทยเลือกทำงานมากกว่าจะเลือกมีแฟน, Count unit: คน, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
คู่ขา[N] lover, See also: sweetheart, love, Syn. คู่รัก, ชู้รัก, คู่นอน, Notes: (ปาก)
คู่ควง[N] sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่รัก, แฟน, Example: ถ้าหญิงใดเปลี่ยนคู่ควงเป็นประจำหรือชอบไปเที่ยวกับชายมากหน้าหลายตาจะถูกติฉินนินทา, Count unit: คน, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
คู่ใจ[N] lover, See also: trusted couple, partner, mate, Syn. คู่สมรส, คู่สามีภรรยา, คู่ครอง, Example: สาเหตุของการหย่าร้างเพราะฝ่ายหญิงเจอคู่ใจตัวจริง, Count unit: คน
คู่รัก[N] sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่ควง, แฟน, Example: เขาต้องการหาเพื่อนหญิงที่จะเป็นทั้งเพื่อนและคู่รักในคนคนเดียวกัน, Count unit: คู่, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
คู่นอน[N] lover, See also: sexual partner, Syn. คู่รัก, ชู้รัก, คู่ขา, Example: หนุ่มเพลย์บอยอย่างเขาเปลี่ยนคู่นอนไม่ซ้ำหน้า
มิ่งมิตร[N] beloved woman, See also: lover, sweetheart, Syn. เมียรัก, Example: ผมเลือกไม่ผิดเลยที่ได้เขามาเป็นมิ่งมิตร, Count unit: คน
มิ่งมิตร[N] beloved woman, See also: lover, sweetheart, Syn. เมียรัก, Example: ผมเลือกไม่ผิดเลยที่ได้เขามาเป็นมิ่งมิตร, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชู้[n.] (chāichū) EN: adulterer ; paramour ; lover   FR: amant [m]
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart   FR: amant [m] ; adultère [m]
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover   
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
คนรัก[n.] (khonrak) EN: lover ; darling   FR: amant [m] ; amoureux [m]
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū chāi) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   
คู่ขา[n.] (khūkhā) EN: lover ; sweetheart ; love   FR: amoureux [m]
คู่รัก[n.] (khūrak) EN: sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; boyfriend ; girlfriend   FR: amants [mpl]
มีชู้[v.] (mī chū) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   FR: avoir une liaison extraconjugale
นกหัวโต[n.] (nok hūa tō) EN: plover   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOVER    L AH1 V ER0
LOVERN    L AH1 V ER0 N
LOVERS    L AH1 V ER0 Z
LOVER'S    L AH1 V ER0 Z
LOVERDE    L OW0 V EH1 R D IY0
LOVERS'    L AH1 V ER0 Z
LOVERING    L AH1 V ER0 IH0 NG
LOVERIDGE    L AH1 V R IH2 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lover    (n) (l uh1 v @ r)
lovers    (n) (l uh1 v @ z)
loverlike    (j) (l uh1 v @ l ai k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pullover(n) |der, pl. Pullover| เสื้อกันหนาวที่ถักด้วยขนแกะหรือไหมพรม, See also: der Pulli

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunstliebhaber {m}; Mäzen {m}lover of art; art lover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい人;好い人[いいひと, iihito] (exp) (1) good-natured person; (n) (2) lover [Add to Longdo]
アベック[, abekku] (n) a couple (of lovers, etc.) (fre [Add to Longdo]
アマン[, aman] (n) lover (fre [Add to Longdo]
アメリカ胸黒[アメリカむなぐろ;アメリカムナグロ, amerika munaguro ; amerikamunaguro] (n) (uk) American golden plover (Pluvialis dominica) [Add to Longdo]
クローバー[, kuro-ba-] (n) clover [Add to Longdo]
スピルオーバー[, supiruo-ba-] (n) spillover [Add to Longdo]
ハギ属;萩属[ハギぞく(ハギ属);はぎぞく(萩属), hagi zoku ( hagi zoku ); hagizoku ( hagi zoku )] (n) Lespedeza (genus comprising the bush clovers) [Add to Longdo]
プルオーバー[, puruo-ba-] (n) pullover [Add to Longdo]
マヨラー[, mayora-] (n) (abbr) mayonnaise lover [Add to Longdo]
ヨーロッパ胸黒[ヨーロッパむなぐろ;ヨーロッパムナグロ, yo-roppa munaguro ; yo-roppamunaguro] (n) (uk) Eurasian golden plover (Pluvialis apricaria) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情人[qíng rén, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] lover; sweatheart, #5,152 [Add to Longdo]
爱好者[ài hào zhě, ㄞˋ ㄏㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] lover (of art, sports etc); amateur; enthusiast; fan, #6,991 [Add to Longdo]
恋人[liàn rén, ㄌㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] lover; sweetheart, #7,491 [Add to Longdo]
傍家儿[bàng jiā r, ㄅㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄖ˙, / ] lover; partner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ロールオーバメニュー[ろーるおーばめにゅー, ro-ruo-bamenyu-] rollover menu [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Louver \Lou"ver\, Louvre \Lou"vre\, n. [OE. lover, OF. lover,
   lovier; or l'ouvert the opening, fr. overt, ouvert, p. p. of
   ovrir, ouvrir, to open, F. ouvrir. Cf. {Overt}.] (Arch.)
   A small lantern. See {Lantern}, 2
   (a) . [Written also {lover}, {loover}, {lovery}, and
     {luffer}.]
 
   2. Same as {louver boards}, below
    [PJC]
 
   3. A set of slats resembling louver boards, arranged in a
    vertical row and attached at each slat end to a frame
    inserted in or part of a door or window; the slats may be
    made of wood, plastic, or metal, and the angle of
    inclination of the slats may be adjustable simultaneously,
    to allow more or less light or air into the enclosure.
    [PJC]
 
   {Louver boards} or {Louver boarding}, the sloping boards set
    to shed rainwater outward in openings which are to be left
    otherwise unfilled; as belfry windows, the openings of a
    louver, etc.
 
   {Louver work}, slatted work.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lover \Lov"er\ (l[u^]v"[~e]r), n.
   1. One who loves; one who is in love; -- usually limited, in
    the singular, to a person of the male sex. --Gower.
    [1913 Webster]
 
       Love is blind, and lovers can not see
       The pretty follies that themselves commit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A friend; one strongly attached to another; one who
    greatly desires the welfare of any person or thing; as, a
    lover of his country.
    [1913 Webster]
 
       I slew my best lover for the good of Rome. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. One who has a strong liking for anything, as books,
    science, or music. "A lover of knowledge." --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   4. One who is involved in a sexual relationship with another;
    as, she took a lover.
    [PJC] Lover

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lover \Lo"ver\ (l[=oo]"v[~e]r), Lovery \Lo"ver*y\
   (l[=oo]"v[~e]r*[y^]), n.
   See {Louver}. [Obs.] --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lover
   n 1: a person who loves someone or is loved by someone
   2: an ardent follower and admirer [syn: {fan}, {buff},
     {devotee}, {lover}]
   3: a significant other to whom you are not related by marriage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top