ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pullover

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pullover-, *pullover*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pullover[N] เสื้อที่ถอดออกทางศรีษะ, Syn. slipover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pullover(พลู'โอเวอะ) n. เสื้อคลุม (โดยเฉพาะที่ใช้ถอดออกทางศีรษะ), Syn. slipover

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pullover    (n) pˈulouvər (p u1 l ou v @ r)
pullovers    (n) pˈulouvəz (p u1 l ou v @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pullover(n) |der, pl. Pullover| เสื้อกันหนาวที่ถักด้วยขนแกะหรือไหมพรม, See also: der Pulli

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pullover {m}; Pulli {m} | Pullover {pl}sweater [Am.]; pullover; jumper | sweaters; pullovers; jumpers [Add to Longdo]
Pullover {m} mit Stehkragenturtleneck pullover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プルオーバー[, puruo-ba-] (n) pullover [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pullover
   n 1: a sweater that is put on by pulling it over the head [syn:
      {pullover}, {slipover}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pull-over 
  pullover sweater

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Pullover /puloːvr/ 
  sweater; sweaters

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pullover /pɵlovər/
  pulloversweater

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 pullover
  pulloversweater

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top