ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชอบพอ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชอบพอ-, *ชอบพอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชอบพอ[V] love, See also: love each other, Ant. เกลียด, Example: เด็กสองคนนี้ชอบพอกันมาหลายสิบปีแล้ว, Thai definition: ถูกอัธยาศัยกัน, รักใคร่กัน, พอใจกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชอบพอก. รักใคร่กัน, ถูกอัธยาศัยกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He doesn't exactly approve of me.เขาไม่ค่อยชอบพอผมเท่าไหร่ Rebecca (1940)
Didn't like the one before that much, either.คนก่อนก็ไม่ค่อยชอบพอๆกัน Shooter (2007)
I'm sorry. I don't think a MySpace page qualifies you to rewire a company.ชั้นเสียใจด้วย ชั้นไม่คิดว่าแค่หน้าเว็บมายสเปซ จะทำให้นายเห็นชอบพอที่จะปรับปรุงบริษัทใหม่ทั้งหมด Up in the Air (2009)
I'm as responsible for what you did at that assembly as you are. I should never have pushed disco so hard.ฉันต้องรับผิดชอบพอๆกับเธอ ฉันไม่ควรยัดเยียดดิสโก้ Showmance (2009)
- And I know that you and Carl didn't get along, John, so...- และผมรู้ว่าคุณและคาร์ล ไม่ค่อยชอบพอกัน จอห์น ดังนั้น... Polly Wants a Crack at Her (2010)
After all that grief you gave me about liking her.ทั้งหมดนั่น เศร้าโศกอยู่เหมือนกัน ตอนที่ผมชอบพอกับเธอ Fool Me Once (2010)
I know you've grown to like these people.ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกชอบพอ กับคนพวกนี้ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I just don't get what's with all the lies when you two like each other.ทำไมพี่สองคนถึงได้ต้องโกหกกันให้มากความ ในเมื่อพวกพี่ต่างก็ชอบพอกัน Episode #1.13 (2010)
Mine's a three-way tie.สำหรับผมชอบพอๆกัน 3 สีคือ Intro to Political Science (2011)
Well, I may not be able to convince people to like Paul, but there's no reason you should suffer for what he's done.ฉันคงไม่สามารถชักจูงให้ทุกคนชอบพอลได้ แต่ไม่มีเหตุผลเลยที่เธอจะต้องมาทนทุกข์กับสิ่งที่เขาก่อ Where Do I Belong? (2011)
No, I like Paul. His wife gave me her kidney.ไม่ ฉันชอบพอล ภรรยาเขาให้ไตฉันนะ And Lots of Security... (2011)
Were there any peers here he was close to or an adult that he followed?มีเด็กๆที่อายุไล่เลี่ยกับเขาที่เขาเล่นด้วย... หรือผู้ใหญ่ที่เขาชอบพอหรือเปล่าครับ Poseidon (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบพอ[v.] (chøpphø) EN: love ; love each other   FR: être intime avec
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in with[PHRV] ชอบพอกับ, See also: คุ้นเคยกันดีกับ, Syn. get in with
pally[ADJ] สนิทสนมกัน, See also: ชอบพอกัน, เป็นมิตรกัน, Syn. friendly, bosom, chummy, Ant. unfriendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
pally(แพล'ลี่) adj. ชอบพอ,สนิทสนม,เพื่อนกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top