ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความชอบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความชอบ-, *ความชอบ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความชอบ(n) liking, See also: fondness, affection, Syn. ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Example: ลูกค้าที่มาใช้บริการก็มีความชอบแตกต่างกันไป
ความชอบ(n) goodness, See also: charity, beneficence, Syn. ความดี, คุณงามความดี, ความดีความชอบ, Ant. ความชั่ว, ความเลวร้าย, Example: ทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทุกนายจะได้รับความชอบ
ความชอบพอ(n) fondness, See also: affection, liking, Syn. ความพอใจ, ความรักใคร่, Ant. ความเกลียด, ความรังเกียจ, Example: หนุ่มสาวที่มีความชอบพอกันมักลงเอยด้วยการแต่งงาน
ความชอบธรรม(n) righteousness, See also: legitimacy, morality, Syn. ความยุติธรรม, Ant. ความอยุติธรรม, Example: เพราะต้องการให้เกิดความชอบธรรม นักศึกษาจึงเดินขบวนประท้วง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความชอบน. คุณงามความดีที่ควรได้รับบำเหน็จรางวัล.
รุจิ, รุจีความชอบใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legitimacyความชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legitimacy of governmentsความชอบธรรมของรัฐบาล [TU Subject Heading]
Electron Grativityความชอบอิเล็กตรอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They probably won't give me credit for it.ฉันคงอดได้ความดีความชอบแน่ Blazing Saddles (1974)
No, no. She gets a credit. Hey, I'm in there too.ไม่ๆ เธอได้ความชอบ ผมอยู่ในนั้นด้วย The One with the Sonogram at the End (1994)
Well, effective stopping power is more important than your preference in guns.ความแรงจนทำให้หยุดเคลื่อนไหวได้น่ะ สำคัญกว่าความชอบที่ว่านะ Ghost in the Shell (1995)
Yeah, but see, there's a difference between like and love.แต่ฟังนะ ความรัก และ ความชอบ มันต่างกันนะ 10 Things I Hate About You (1999)
You've been taking credit for what other wizards have done.คุณขโมยความชอบของคนอื่น เป็นของตัวเอง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Right next to the rules about dressing up like a man and joining the army.ข้าจะให้ความชอบธรรมแก่เหล่าทหารหาญ ในระหว่างการเข้ารับใช้ราชการแผ่นดินในกองทัพ Mulan 2: The Final War (2004)
It is overdue, isn't it... that we acknowledge your many accomplishments... your steady faith... and above all... your unflinching loyalty?ที่จะเป็นขุนพลเอก คงไม่สายเกินไปนะ ที่เราจะเห็น ความดีความชอบของเจ้า ศรัทธาที่แกร่ง ความจงรักภักดีอันมั่นคง The Chronicles of Riddick (2004)
I think it was a one-sided loveผมคิดว่าเป็นความชอบข้างเดียว Be with You (2004)
But if it is only a vague inclination, one poor sonnet will kill it.แต่ถ้ามันเป็นเพียงความชอบ กลอนไม่ดีบทเดียวก็ฆ่ามันได้ Pride & Prejudice (2005)
If the Golden Bow Army takes the honor of victory, ถ้าหากทัพธนูทอง ได้รับความดีความชอบ Shadowless Sword (2005)
I'm not discriminating, it's just a matter of preference.ฉันไม่ได้รังเกียจนะ แค่เป็นความชอบส่วนตัว Heavenly Forest (2006)
Well, don't get sappy on me. I won't stand for it.ดีแล้ว ถ้าเธอไม่ให้ความดีความชอบ ฉันจะไม่ทำมันแล้ว Smiles of a Summer Night (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชอบ[khwām chøp] (n) EN: liking ; fondness ; affection  FR: affection [ f ]
ความชอบด้วยกฎหมาย[khwām chøp dūay kotmāi] (n, exp) EN: righteousness ; legality ; legitimacy
ความชอบด้วยเหตุผล[khwām chøp dūay hētphon] (n, exp) EN: justice ; fairness
ความชอบธรรม[khwām chøptham] (n) EN: righteousness ; legality ; legitimacy

English-Thai: Longdo Dictionary
subjective(adj) แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน, แล้วแต่บุคคล เช่น Hall voting will always be subjective., Such players, in my subjective view, are above the steroid fray., See also: A. objective
heterosexuality(n) ความชอบในเพศตรงข้าม, การชอบบุคคลที่เป็นเพศต่างกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fondness(n) ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชอบพอ, ความชื่นชอบ, ความรักใคร่, Syn. affection, love, Ant. hatred, dislike
justice(n) ความถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ความชอบด้วยกฎหมาย, Syn. legitimacy
legality(n) ความถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ความชอบด้วยกฎหมาย
legitimacy(n) ลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: ความชอบธรรม, Syn. authenticity, genuineness
liking(n) ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Syn. fondness, affection
love(n) ความชอบ, See also: ชื่นชอบ, ใจชอบ, สนใจ
love(n) ความรัก, See also: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสน่หา, Syn. affection, fondness, tenderness, adoration, warmth, Ant. hate, hatred
passion(n) ความหลงใหล, See also: ความชอบ, Syn. emotion, feeling
penchant(n) ความชอบอย่างมาก, See also: ความโปรดปราน, Syn. love, affection, devotion, Ant. hate, dislike, aversion
righteousness(n) ความชอบธรรม, See also: ความยุติธรรม, คุณธรรม, Syn. justice, virtue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ, การมีอารมณ์ร่วม, ความชอบพอกัน, ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม, ความต้องการของร่างกาย, ความปรารถนา, ความชอบ, Syn. desire, craving, relish, liking, Ant. aversion, distaste
bellicose(เบล'ลิโคส) adj. ชอบต่อสู้, ชอบทะเลาะ, See also: bellicosity n. ความชอบต่อสู้, ความชอบทะเลาะ, Syn. belligerent, Ant. pacific
fawn(ฟอน) n. ลูกกวาง (โดยเฉพาะที่ยังไม่หย่านม) , สีเหลืองอมน้ำตาล. vi. (กวาง) ให้กำเนิดลูก. vt. ประจบ, กระดิกหางและแสดงความชอบหรือขอความสงสาร., See also: fawner n. fawningly adv. fawningness n.
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ, ความสำเร็จ, ความสามารถ, ฝีมือ adj. ชำนาญ, คล่องแคล่ว, เหมาะสม, สะอาดหมดจด, เรียบร้อย
fondle(ฟอน'เดิล) { fondled, fondling, fondles } vt. ลูบไล้ด้วยความรัก, จบด้วยความรัก, กอด. vi. แสดงความชอบหรือความรัก (โดยกริยา คำพูด หรือการกอด) . -fondler n., See also: fondlingly adv.
fondly(ฟอน'ลี) adv. อย่างรักใคร่, ด้วยความชอบ, อย่างงมงาย
fondness(ฟอน'นิส) n. ความชอบ, ความรัก, ความงมงาย
gallantryn. ความกล้าหาญ, ความชอบช่วยเหลือคนอื่น, การชอบเอาอกเอาใจสตรี, การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism, courage, courtesy, politeness
gusto(กัส'โท) n. การเพลิดเพลินเต็มที่, ความเอร็ดอร่อย, ความชอบS. relish

English-Thai: Nontri Dictionary
affection(n) ความรัก, ความเสน่หา, ความชอบ, ความเป็นมิตร, อารมณ์
fancy(n) ความนึกฝัน, ความชอบ, ความเพ้อฝัน, จินตนาการ, รสนิยม
favor(n) ความชอบ, ความโปรดปราน, ความกรุณา, การสนับสนุน, การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ, ความโปรดปราน, ความกรุณา, การสนับสนุน, การเข้าข้าง
feat(n) ความดีความชอบ, ความสำเร็จ, ความสามารถ, ฝีมือ
gusto(n) โอชารส, ความอร่อย, ความโอชะ, ความเอร็ดอร่อย, ความชอบ
inclination(n) ความเอียง, ความชอบ, ความลำเอียง, ความโน้มเอียง
liking(n) ความชอบ, ความพอใจ, ความถูกใจ
love(n) ความรัก, ความชอบ, ความใคร่, คนรัก, คู่รัก
militarism(n) ลัทธิทหาร, ความชอบทางทหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
好み[このみ, konomi] (n) ความชอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
異国情緒[いこくじょうちょ, ikokujoucho] (n) ความชอบของต่างประเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
Geschmack(n) |der, pl. Geschmäcke| ความชอบส่วนบุคคล เช่น Mein Mann und ich haben in ein paar Dingen den unterschiedlichen Geschmack z.B. die Musik und die Filme. ฉันและสามีมีความชอบในสองสามสิ่งที่ต่างกัน เช่น ดนตรีและภาพยนตร์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top