ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

husband and wife

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -husband and wife-, *husband and wife*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Husband and wifeสามีและภรรยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes when a Mum and a Dad fall out of love, it's better for everyone if they stop being husband and wife and start living in different houses.บางครั้งเวลาที่พ่อกับแม่หมดรักกัน มันจะดีกว่าสำหรับทุกคน ถ้าพวกเขาเลิกเป็นสามีภรรยากัน และแยกบ้านกันอยู่ Smell the Weakness (2017)
The best time to close a deal is when the husband and wife are both there.เวลาปิดการขายที่ดีที่สุด คือเวลาที่สามีและภรรยาอยู่พร้อมหน้า Salesmen Are Like Vampires (2017)
We were husband and wife for six years.เราเป็นสามีภรรยากัน 6 ปี Dead Men Tell No Tales (2015)
Now husband and wife Feel the strain and the strifeแล้วสามีภรรยา ก็ต่อว่าเอาชนะ Hotel Transylvania 2 (2015)
He's gotten to the point where any husband and wife will do.เขาไปถึงจุดที่สามีภรรยาคู่ไหนก็จะทำ #6 (2013)
Cutting a husband and wife to death, it's--it's more like he's mocking their marriage bond.แทงสามีภรรยาจนตาย มัน--มันเหมือนว่าเขากำลังเย้ยหยัน ความสัมพันธ์ของพวกเขาอยู่ #6 (2013)
Israel Keyes kidnapped a husband and wife at gunpoint, got them in a car, took them to a remote location, and then killed the husband in front of the wife.อิสราเอล คียส์ลักพาตัวสามีภรรยา โดยใช้ปืนจี้ ให้พวกเขาขึ้นรถ พาไปในที่ห่างไกล แล้วก็ฆ่าสามีต่อหน้าภรรยา #6 (2013)
The husband and wife owners are in trouble.สามีภรรยาที่เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ กำลังอยู่ในอันตราย Til Death (2012)
I've spent so much time talking about getting married, and no time talking about what being a husband and wife really means to us.ผมใช้เวลามากมาย พูดเรื่อง แต่งงาน และ ไม่เคยพูดว่า การเป็นสามีภรรยามีความหมายยังไงกับเรา The Role You Were Born to Play (2012)
Using the body and the heart to build a relationship, that's what tie a husband and wife together.ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ที่จะทำให้สามีและภรรยาหวั่นไหว มีใจลึกซึ้งกันอีกครั้ง... Episode #1.6 (2011)
You know I fell for his story of husband and wife working together.เธอรู้ไหมพี่หลงกลเรื่องที่เขาเล่า เกี่ยวกับเรื่องสามีภรรยาทำงานด้วยกัน A Thousand Days' Promise (2011)
Even if both husband and wife is killing usถึงแม้ว่าเราจะโดนพวกเค้าฆ่า 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
husband and wifeThe relationship between husband and wife should be based on love.
husband and wifeTo tell the truth, they are not husband and wife.
husband and wifeWe are husband and wife.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ชื่น[N] lover, See also: husband and wife, sweetheart, Syn. คู่รัก, คู่สามีภรรยา, Example: คราใดที่ซิ้มรำลึกถึงคู่ชื่น เขาก็จะนำหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ย, Count unit: คู่, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
สามีภรรยา[N] husband and wife, Syn. ผัวเมีย, Example: พ่อแม่ไม่ยินยอมให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยา, Count unit: คู่
คู่สร้างคู่สม[N] spouse, See also: husband and wife, partner, consort, significant other, mate, Syn. คู่ชีวิต, Example: ทุกคนลงความเห็นตรงกันว่าทั้งคู่เป็นคู่สร้างคู่สมที่เหมาะสมกันที่สุด, Count unit: คู่, Thai definition: คู่รักที่มีความเหมาะสมกันที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยา
คู่ทุกข์คู่ยาก[N] married couple in adversity, See also: husband and wife, Syn. คู่บุญคู่กรรม, Example: ทั้งคู่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันมา คงไม่เลิกกันง่ายๆ หรอก, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์, ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปี
ผัวเมีย[N] spouses, See also: husband and wife, mate, married couple, Syn. สามีภรรยา, คู่สมรส, Example: ผัวเมียคู่นี้รักกันมากเหลือเกิน, Count unit: คู่, Thai definition: ชายหญิงที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
บุพเพสันนิวาส[N] state of being husband and wife in the past life, See also: husband and wife in previous existence, become a married couple by will of heaven, Example: เธอจะปล่อยให้แล้วแต่บุพเพสันนิวาสก็ตามใจ แต่ถ้าเป็นฉันจะจัดการเอง, Thai definition: การเคยเป็นเนื้อคู่กัน, การเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanniwāt) EN: state of being husband and wife in the past life   
ได้กัน[v. exp.] (dāikan) EN: become husband and wife ; live together   
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife   
คนธรรพวิวาห์[X] (khonthanphawiwā) EN: become husband and wife without marriage   
คู่ครอง[n.] (khūkhrøng) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple   FR: concubin [m] ; promis [m] (vx)
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple   FR: couple marié [m]
ผัวเมีย[n.] (phūa-mīa) EN: spouses ; husband and wife ; mate ; married couple   FR: époux [mpl] ; couple [m] ; mari et femme [mpl]
สามีภรรยา[n. exp.] (sāmī-phanrayā) EN: husband and wife ; married couple   FR: époux [mpl] ; conjoints [mpl] ; couple [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, / ] husband and wife, #20,799 [Add to Longdo]
两口子[liǎng kǒu zi, ㄌㄧㄤˇ ㄎㄡˇ ㄗ˙, / ] husband and wife, #24,374 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮面夫婦[かめんふうふ, kamenfuufu] (n) couple who only go through the motions of being husband and wife [Add to Longdo]
共稼ぎ[ともかせぎ, tomokasegi] (n,vs) working together; (husband and wife) earning a living together; (P) [Add to Longdo]
共働き[ともばたらき, tomobataraki] (n,vs) (See 共稼ぎ) (husband and wife) both working; dual income; (P) [Add to Longdo]
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed [Add to Longdo]
形影一如[けいえいいちにょ, keieiichinyo] (n) being inseparable as a form and its shadow; a person's deed mirrors the good or evil of his mind; husband and wife being never apart [Add to Longdo]
子は鎹[こはかすがい, kohakasugai] (exp) children are a bond between husband and wife [Add to Longdo]
内縁関係[ないえんかんけい, naienkankei] (n,adj-no) de facto marriage; common-law marriage; living together as husband and wife without formal marriage [Add to Longdo]
匹偶;匹耦[ひつぐう, hitsuguu] (n,vs) (1) (arch) pair; couple (husband and wife); (n) (2) (arch) friend; comrade [Add to Longdo]
夫婦[ふうふ(P);めおと;みょうと, fuufu (P); meoto ; myouto] (n) married couple; spouses; husband and wife; couple; pair; (P) [Add to Longdo]
夫婦の所有財産[ふうふのしょゆうざいさん, fuufunoshoyuuzaisan] (n) conjugal property; joint ownership property of husband and wife [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top