ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hate-, *hate*
Possible hiragana form: はて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hate(vt) เกลียด, See also: ไม่พอใจ, ชิงชัง, ชัง, เกลียดชัง, Syn. abhor, detest, loathe, Ant. adore, like, love
hate(n) ความเกลียด, See also: ความชัง, ความไม่พอใจ, ความเกลียดชัง
hateful(adj) ซึ่งมีเจตนาร้าย, See also: ซึ่งมุ่งร้าย, Syn. malevolent, spiteful
hateable(adj) น่ารังเกียจ
hatefully(adv) อย่างเต็มไปด้วยความเกลียด, Syn. malevolently, spitefully
hatemonger(n) ผู้ปลุกปั่นให้เกิดการเกลียดชัง, See also: ผู้ทำให้เกิดการเกลียดชัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hate(เฮท) vt., vi., n. (ความ) เกลียด, ชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ, ไม่เต็มใจ., Syn. abominate, abhor
hateable(เฮ'ทะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
hateful(เฮท'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ, น่าชัง, น่ารำคาญ, See also: hatefulness n., Syn. detestable
hatemonger(เฮท'มังเกอะ) n. ผู้ปลุกปั่นความเกลียด, See also: hatemongering n.
chateau(ชา'โท) n. ปราสาท, คฤหาสน์ใหญ่ -pl., See also: chateaus, chateaux
chatelain(แ?ท'ทะเลน) n. เจ้าปราสาท, เจ้าคฤหาสน์ใหญ่, ผู้บัญชาการป้อมปราการ
whate'er(วอทแอ') adj. =whatever
whatever(วอทเอฟ'เวอะ) pron.อะไรก็ตาม, adj. ไม่ว่าอะไรก็ตาม, ทุกชนิด, อะไร, ทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
hate(n) ความเกลียด, ความรังเกียจ, ความชัง, ความไม่ชอบ, โทสาคติ
hate(vt) เกลียด, ไม่ชอบ, รังเกียจ, ชัง, เกลียดชัง
hateful(adj) น่ารังเกียจ, น่าชัง, น่าเกลียดชัง
hater(n) ผู้เกลียด, ผู้รังเกียจ, ผู้ชัง
chateau(n) ปราสาท, คฤหาสน์
whatever(pro, adj) อะไรก็ตาม, อย่างใดก็ตาม, ใดๆ, เลย, ทั้งหมด, หมดสิ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hate(n, vi, vt)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is the duty of all true Aryans to hate and despise them.มันเป็นหน้าที่ของชาวอารยัน ที่จะต้องล่ากวาง The Great Dictator (1940)
We don't want to hate one another.เราไม่ต้องการให้ผู้คนเกลียดชังกัน The Great Dictator (1940)
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน The Great Dictator (1940)
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
Oh, well. Poor boy, I simply hate to see him so alone.น่าสงสาร ฉันล่ะไม่ชอบเห็นเขาอยู่ตัวคนเดียวเลย Rebecca (1940)
I don't want to go. I shall hate it.ฉันไม่อยากไปเลย ฉันคงเกลียดที่นั่นฉันคงเป็นทุกข์เเน่ Rebecca (1940)
- Well, why not? Because I hate the place.- เพราะผมเกลียดที่นั่น Rebecca (1940)
Why do you hate me? What have I done to you that you should ever hate me so?ทําไมคุณถืงเกลียดฉัน ฉันไปทําอะไรให้คุณถึงได้เกลียดฉันนัก Rebecca (1940)
Boy, I hate these things.เด็กฉันเกลียดสิ่งเหล่านี้ 12 Angry Men (1957)
Unmarked. - Not a mark on them. - No, I hate them.ไม่ได้ทำเครื่องหมายกับมัน ไม่ ฉัน เกลียดมัน ไม่ จริง ๆ Help! (1965)
'# She hates to see me cry... #'เธอเกลียดที่จะเห็นฉันร้องไห้ Help! (1965)
Because he hates the Yanks....พระเจ้าน่ะอยู่ข้างเรา เพราะพระองค์เกลียดพวกแยงก์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hateAll the members of the committee hate one another.
hateAll three hated one another.
hateAs he was drinking he got very merry and kept telling everybody just how much he hated hospitals.
hateAt first he hated her but gradually came to love her.
hateBad treatment fanned his dislike to hate.
hateBecause, no matter if we have got lost, I'd hate to sleep outside this sort of place.
hateBill hates his father to smoking heavily.
hateCats usually hate dogs.
hateChildren often hate spinach.
hateDistrust of people, not to mention hate, is the root of human suffering.
hateDo good to those who hate you.
hateDon't fall in love because we hate you still.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลียด(v) hate, See also: detest, abhor, despise, loathe, dislike, Syn. ชัง, เกลียดชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ทฤษฎีการการเรียนรู้กล่าวว่าคนจะไม่สามารถเกลียดหรือรักสิ่งที่เขาไม่รู้จัก, Thai Definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
เกลียดชัง(v) loathe, See also: hate, detest, despise, abhor, Syn. เกลียด, ชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มสาว มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai Definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
ชังน้ำหน้า(v) dislike, See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from, Syn. ไม่ชอบหน้า, เกลียด, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงรู้สึกชังน้ำหน้าแม่สะใภ้คนใหม่ทันทีที่ได้พบ
จงเกลียดจงชัง(v) hate, See also: dislike intensely, loathe, execrate, abominate, detest, Syn. เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. ชอบ, รัก, พอใจ, รักใคร่, Example: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังผมนัก, Thai Definition: ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง
เดียด(v) hate, See also: abhor, detest, dislike, be jealous, be envious, loathe, disgust, Syn. เกลียด, ริษยา, ชัง, รังเกียจ, เดียดฉันท์, Ant. ชอบ, รัก, Example: ศาสนาพราหมณ์สมัยพระเวทซึ่งเป็นศาสนามีอภัยธรรมไม่รังเกียจ หรือเดียดด้วยอคติแก่ศาสนาอื่น
น่าชัง(adj) hateful, See also: malicious, malevolent, Syn. น่ารังเกียจ, ต่ำช้า, Ant. น่าสรรเสริญ, น่าชม, น่าชื่นชม, Thai Definition: ที่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
น่ารังเกียจ(adj) disgusting, See also: hateful, Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Ant. น่ารัก, น่าพึงพอใจ, Example: ฉันยอมรับพฤติกรรมน่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ได้
ชัง(v) hate, See also: detest, abhor, loathe, dislike, despise, Syn. เกลียด, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ฉันรู้สึกชังเขามากที่เขาแสดงกิริยาเช่นนั้นออกมา
ชิงชัง(v) hate, See also: dislike, detest, abhor, loathe, abominate, Syn. เกลียด, ชัง, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. รัก, ชอบ, พอใจ, Example: แม่ชิงชังกับสภาพบ้านเก่าๆ โทรมๆ มานานนักหนาแล้ว
เทวศ(n) hate, See also: detestation, hating, abhorrence, dislike, loathing, animosity, hostility, antipathy, Thai Definition: ความเกลียดชัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไร[arai] (x) EN: whatever ; anything ; something  FR: quelque chose ; rien
อะไรก็ตาม[arai køtām] (pr) EN: anything ; whatever  FR: quoi que ce soit
เบื่อหน้า[beūa nā] (v, exp) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.  FR: se lasser de qqn
ชัง[chang] (v) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate  FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ฉีกจดหมาย[chīk jotmāi] (v, exp) EN: rip open a lettter  FR: ouvrir une lettre en hâte
ใด[dai] (x) EN: any ; whatever ; whichever  FR: quelconque
ใด ๆ[dai-dai] (x) EN: any ; whatever ; anyone ; anything  FR: quelconque
เดียดฉันท์[dīetchan] (v) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate
โดยเร็วที่สุด[dōi reo thīsut] (adv) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP  FR: en toute hâte ; dès que possible
โดยรีบร้อน[dōi rīprøn] (adv) FR: en hâte ; avec hâte ; à la hâte ; en toute hâte

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hate
hated
hated
hatem
hater
hates
haters
hateful

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hate
hated
hates
hateful
hatefully

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可恨[kě hèn, ㄎㄜˇ ㄏㄣˋ,  ] hateful #21,049 [Add to Longdo]
忌恨[jì hèn, ㄐㄧˋ ㄏㄣˋ,  ] hate (due to envy etc) #79,200 [Add to Longdo]
安土重迁[ān tǔ zhòng qiān, ㄢ ㄊㄨˇ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ,     /    ] hate to leave a place where one has lived long; be attached to one's native land and unwilling to leave it #168,389 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] hate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hass { m } | Was sie am meisten hasst, ist ...hate | Her pet hate is ... [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, Syn. précipitation
château, châteux(n) le, = ปราสาท

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
全体[ぜんたい, zentai] (n-adv, n-t) whole; entirety; whatever (is the matter); (P) #962 [Add to Longdo]
嫌い[きらい, kirai] (adj-na, n) (1) dislike; hate; (suf) (2) suspicion; tendency; smack (of); (P) #6,110 [Add to Longdo]
果て[はて, hate] (n) the end; the extremity; the limit; the limits; the result; (P) #7,850 [Add to Longdo]
何ら(P);何等[なんら(P);なにら(ok), nanra (P); nanira (ok)] (adv, n) (1) whatever; what; what sort of; any kind of; (2) nothing whatever (with neg. verb); (P) #10,084 [Add to Longdo]
射程[しゃてい, shatei] (n) range (e.g. of a rifle, missile, etc.); (P) #10,196 [Add to Longdo]
防波堤[ぼうはてい, bouhatei] (n) breakwater; mole; (P) #12,332 [Add to Longdo]
嫌悪[けんお, ken'o] (n, vs, adj-no) disgust; hate; repugnance; (P) #14,765 [Add to Longdo]
嫌う[きらう, kirau] (v5u, vt) to hate; to dislike; to loathe; (P) #17,558 [Add to Longdo]
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]
利用者定義演算[りようしゃていぎえんざん, riyoushateigienzan] defined operation [Add to Longdo]
利用者定義代入文[りようしゃていぎだいにゅうぶん, riyoushateigidainyuubun] defined assignment statement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
果て[はて, hate] -Ende, Grenze, Ergebnis [Add to Longdo]
果てる[はてる, hateru] -enden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hate \Hate\ (h[=a]t), v. t. [imp. & p. p. {Hated}; p. pr. & vb.
   n. {Hating}.] [OE. haten, hatien, AS. hatian; akin to OS.
   hatan, hat[=o]n to be hostile to, D. haten to hate, OHG.
   hazz[=e]n, hazz[=o]n, G. hassen, Icel. & Sw. hata, Dan. hade,
   Goth. hatan, hatjan. [root]36. Cf. {Hate}, n., {Heinous}.]
   [1913 Webster]
   1. To have a great aversion to, with a strong desire that
    evil should befall the person toward whom the feeling is
    directed; to dislike intensely; to detest; as, to hate
    one's enemies; to hate hypocrisy.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever hateth his brother is a murderer. --1 John
                          iii. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. To be very unwilling; followed by an infinitive, or a
    substantive clause with that; as, to hate to get into
    debt; to hate that anything should be wasted.
    [1913 Webster]
 
       I hate that he should linger here.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Script.) To love less, relatively. --Luke xiv. 26.
 
   Syn: To {Hate}, {Abhor}, {Detest}, {Abominate}, {Loathe}.
 
   Usage: Hate is the generic word, and implies that one is
      inflamed with extreme dislike. We abhor what is deeply
      repugnant to our sensibilities or feelings. We detest
      what contradicts so utterly our principles and moral
      sentiments that we feel bound to lift up our voice
      against it. What we abominate does equal violence to
      our moral and religious sentiments. What we loathe is
      offensive to our own nature, and excites unmingled
      disgust. Our Savior is said to have hated the deeds of
      the Nicolaitanes; his language shows that he loathed
      the lukewarmness of the Laodiceans; he detested the
      hypocrisy of the scribes and Pharisees; he abhorred
      the suggestions of the tempter in the wilderness.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hate \Hate\, n. [OE. hate, hete, AS. hete; akin to D. haat, G.
   hass, Icel. hatr, SW. hat, Dan. had, Goth. hatis. Cf. {Hate},
   v.]
   Strong aversion coupled with desire that evil should befall
   the person toward whom the feeling is directed; as exercised
   toward things, intense dislike; hatred; detestation; --
   opposed to love.
   [1913 Webster]
 
      For in a wink the false love turns to hate. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hate
   n 1: the emotion of intense dislike; a feeling of dislike so
      strong that it demands action [syn: {hate}, {hatred}] [ant:
      {love}]
   v 1: dislike intensely; feel antipathy or aversion towards; "I
      hate Mexican food"; "She detests politicians" [syn: {hate},
      {detest}] [ant: {love}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top