ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คู่สามีภรรยา

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คู่สามีภรรยา-, *คู่สามีภรรยา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่สามีภรรยา[N] spouse, See also: partner, mate, husband and wife, couple, Syn. คู่ชีวิต, คู่เคียง, คู่สมรส, คู่ครอง, Example: ชีวิตของท่านเจ้าคุณและคุณหญิงเป็นคู่สามีภรรยาที่เรียบง่ายและเป็นแบบอย่างให้อนุชนได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unmarried couplesคู่สามีภรรยานอกสมรส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา... Basic Instinct (1992)
Couple of dresses, actually.คู่สามีภรรยาของชุด อย่างแท้จริง. Black Snake Moan (2006)
Couple of mornings, I hear her in the bathroom throwing up.คู่สามีภรรยาของตอนเช้า\ฉันได้ยินเธอในห้องอาบน้ำที่อาเจียน Black Snake Moan (2006)
Matrimony's always fascinated me.คู่สามีภรรยาทำให้ผมอิจฉาเสมอ Saw III (2006)
Who cares if we are an ostracized couple.ใครจะสนใจถ้าเราเป็นคู่สามีภรรยาที่ถูกขับไล่. Flowers for My Life (2007)
Cash was also used to rent a couple cars from three different agencies.เงินถูกใช้ในการจ่ายค่าเช่ารถของคู่สามีภรรยา จากหน่วยงานบริการ 3 แห่ง Veritas (2008)
I REALLY SHOULD HAVE DONE MORE TO HELP HIM.เราเชื่อมข้อมูลระหว่างคู่สามีภรรยา Normal (2008)
This is another reason he takes couples.นี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่เขาจับเป็นคู่สามีภรรยา Paradise (2008)
Ever get any couples?มีคู่สามีภรรยาบ้างไหม Paradise (2008)
Offenses range from spousalabuse, sex crimes,เกี่ยวกับการทำร้ายคู่สามีภรรยา อาชญากรรมทางเพศ Paradise (2008)
You guys look like a couple.คุณ 2 คนเหมือนเป็นคู่สามีภรรยากันเลย. Episode #1.8 (2008)
"Idea-- check local mental hospital for escaped married couple."ไอเดีย--เชคโรงพยาบาลประสาทแถวนี้ สำหรับหนีคู่สามีภรรยานี่ Crime Doesn't Pay (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
couple[N] คู่สามีภรรยา
spouse[N] คู่สามีภรรยา, See also: คู่สมรส, คู่ชีวิต, Syn. husband or wife

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
couple(คัพ'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี, Syn. link,join, See also: couplement n. -Conf. pair

English-Thai: Nontri Dictionary
couple(n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top