Search result for

enjoy

(78 entries)
(0.0384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enjoy-, *enjoy*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enjoy    [VT] ได้ใช้ตามสิทธิ์อย่างเต็มที่
enjoy    [VT] เพลิดเพลินกับ, See also: สนุก, สนุกสนาน, รื่นเริง, สำราญ, Syn. relish, savor, Ant. abhor, suffer
enjoyable    [ADJ] ที่พอใจ, See also: ออกรส, สนุก, สำราญใจ, เพลิดเพลิน, Syn. agreeable, pleasant, delightful, satisfying, Ant. boring, unpleasant, hateful, detestable, loathsome
enjoyably    [ADV] อย่างเพลิดเพลิน, Syn. delightfully, pleasantly
enjoyment    [N] ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุกสนาน, ความหรรษา, ความบันเทิง, ความสุข, ความเบิกบานใจ, ความรื่นรมย์, สิ่งที่น่ารื่นร, Syn. gratification, pleasure, satisfaction
enjoyableness    [N] ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุก, ความสำราญใจ, Syn. delightfulness, pleasantness

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
enjoy privilegesใช้เอกสิทธิที่มีอยู่ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enjoyThe man is enjoying windsurfing alone.
enjoyThey added to the enjoyment of my life.
enjoyI want to get the word out - even if you don't have a lot of clothes you can enjoy dressing more fashionably by mixing and matching.
enjoyFor example, they do not have to go to a stadium to see the World Series or the Super Bowl because they can enjoy watching the games in their own living rooms.
enjoyLive where she may, she always enjoys her surroundings.
enjoyEven if you don't like music, you'll enjoy his concert.
enjoyYou need to enjoy yourself and have fun once in a while.
enjoyEveryone has a right to enjoy his liberty, and all the more, his life.
enjoyEveryone was enjoying the journey.
enjoyPlease enjoy yourself at the dance.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enjoy(เอนจอย') {enjoyed,enjoying,enjoys} v. ชอบ,พอใจ, สนุก, สำราญใจ.
enjoyableadj. น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,สนุก,สำราญใจ., See also: enjoyably adv. ดูenjoyable, Syn. agreeable
enjoyment(เอนจอย'เมินทฺ) n. ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,แหล่งหรือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนาน, Syn. pleasure,

English-Thai: Nontri Dictionary
enjoy(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้พอใจ
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน,พอใจ,น่าสนุกสนาน,สำราญใจ
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสนุก    [ADJ] enjoyable, See also: fun, Example: เธอคิดว่าการเขียนหนังสือเป็นเรื่องน่าสนุก
มันส์    [V] enjoy, Syn. มัน, สนุก, Example: แม่ค้ากำลังด่าทอกันโดยมีผู้คนกำลังมันส์กับการส่งเสียงเชียร์, Thai definition: สนุกมาก, หนำใจมาก, Notes: (สแลง)
สนุก    [V] enjoy, See also: be enjoyable, enjoy, have a good time, be funny, Syn. สนุกสนาน, Ant. เศร้า, ซึมเศร้า, น่าเบื่อ, Example: การจัดสถานที่ทำงานใหม่เป็นเรื่องที่ไม่สนุก และค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่, Thai definition: เพลินใจ, ให้ความเบิกบานใจ, Notes: (เขมร)
เพลิน [V] enjoy, See also: be absorbed, be entertained, be amused, be jubilant, Syn. เพลิดเพลิน, Example: แม่กับลูกกำลังเพลินกับการทำขนมอยู่ในครัวโน่น, Thai definition: สนุกสบายใจ, ไม่เบื่อ
พิลาส    [V] enjoy, Syn. สนุก, คะนอง, ครึกครื้น, ครื้นเครง
เริงร่า [V] enjoy, See also: glad, Syn. เบิกบาน, Example: พวกเด็กยังเริงร่ากับของเล่นชิ้นเก่าดังเช่นวันแรกที่ได้มา
เสวยสุข [V] enjoy happiness, See also: take pleasure, Syn. เสพย์สุข, Example: สองพ่อลูกเสวยสุขอยู่ในเมืองไทย เพราะมีเงินที่โปรยหว่านไม่อั้นตามสถานเริงรมย์ชื่อดัง
ความบันเทิง    [N] merriment, See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity, Syn. ความเบิกบานใจ, ความรื่นเริงใจ, ความสนุกสนาน, Example: ผู้ร่วมงานกำลังสรวลเสเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่
ความมัน    [N] enjoyment, See also: pleasure, gratification, joy, Syn. ความสนุกสนาน, ความรื่นรมย์, ความมันสะใจ, Example: คอนเสิร์ตครั้งนี้มีแต่ความมันให้ผู้ชม
ความสนุกสนานร่าเริง    [N] enjoyment, See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment, Syn. ความสนุกสนาน, ความร่าเริง, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ประเพณีไทยมีการละเล่นที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริงมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy   FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ด่าสนุก[v. exp.] (dā sanuk) EN: enjoy scolding others   
ขอให้สนุกกับ...[xp] (khø hai sanuk kap ...) EN: enjoy ... (+ activity)   
ขอให้สนุกกับวันหยุด[xp] (khø hai sanuk kap wanyut) EN: enjoy your holiday/vacation (Am.)   FR: bonnes vacances !
คุยสนุก[v. exp.] (khui sanuk) EN: enjoy talking ; be a good speaker   
ความสนุก[n.] (khwām sanuk) EN: enjoyment ; fun   FR: joie [f] ; plaisir [m] ; agrément [m]
เพลิน[v.] (phloēn) EN: be absorbed ; be lost in thought ; be engrossed ; be amused ; enjoy   FR: être absorbé ; être fasciné ; être subjugué
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloēn) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure in ; relish ; be pleased with ; be absorbed   FR: jubiler

CMU English Pronouncing Dictionary
ENJOY    EH0 N JH OY1
ENJOY    AH0 N JH OY1
ENJOYS    EH0 N JH OY1 Z
ENJOYS    AH0 N JH OY1 Z
ENJOYED    AH0 N JH OY1 D
ENJOYED    EH0 N JH OY1 D
ENJOYING    EH0 N JH OY1 IH0 NG
ENJOYING    AH0 N JH OY1 IH0 NG
ENJOYMENT    EH0 N JH OY1 M AH0 N T
ENJOYMENT    AH0 N JH OY1 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enjoy    (v) (i1 n jh oi1)
enjoys    (v) (i1 n jh oi1 z)
enjoyed    (v) (i1 n jh oi1 d)
enjoying    (v) (i1 n jh oi1 i ng)
enjoyable    (j) (i1 n jh oi1 @ b l)
enjoyably    (a) (i1 n jh oi1 @ b l ii)
enjoyment    (n) (i1 n jh oi1 m @ n t)
enjoyments    (n) (i1 n jh oi1 m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Guten Appetit!Enjoy your meal! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
お客好き[おきゃくずき, okyakuzuki] (adj-na) enjoys company; enjoys having guests [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
エンジョイ[, enjoi] (n,vs) enjoy; (P) [Add to Longdo]
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop [Add to Longdo]
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P) [Add to Longdo]
飲み口;呑み口;呑口;飲口[のみくち;のみぐち, nomikuchi ; nomiguchi] (n) (1) (usu. のみくち) taste (of a liquid, esp. alcoholic beverages); (2) someone who enjoys alcohol; (3) rim (of a glass); (4) shape of one's mouth when drinking; (5) (usu. のみぐち) tap; faucet; spigot [Add to Longdo]
英雄好色[えいゆうこうしょく, eiyuukoushoku] (exp) All great men like women; Great men enjoy sensual pleasure [Add to Longdo]
悦楽[えつらく, etsuraku] (n,vs) enjoyment; pleasure [Add to Longdo]
延命息災[えんめいそくさい, enmeisokusai] (n) (obsc) (See 息災延命) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
享有[xiǎng yǒu, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄡˇ, ] enjoy (rights, privileges etc) [Add to Longdo]
垄断[lǒng duàn, ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] enjoy market dominance; monopolize [Add to Longdo]
慢慢吃[màn màn chī, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄔ, ] Enjoy your meal!; Bon appetit! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enjoy \En*joy"\, v. i.
   To take satisfaction; to live in happiness. [R.] --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enjoy \En*joy"\, v. t. [imp. & p. p. {Enjoyed}; p. pr. & vb. n.
   {Enjoying}.] [OF. enjoier to receive with joy; pref. en- (L.
   in) + OF. & F. joie joy: cf. OF. enjoir to enjoy. See {Joy}.]
   1. To take pleasure or satisfaction in the possession or
    experience of; to feel or perceive with pleasure; to be
    delighted with; as, to enjoy the dainties of a feast; to
    enjoy conversation.
    [1913 Webster]
 
   2. To have, possess, and use with satisfaction; to occupy or
    have the benefit of, as a good or profitable thing, or as
    something desirable; as, to enjoy a free constitution and
    religious liberty.
    [1913 Webster]
 
       That the children of Israel may enjoy every man the
       inheritance of his fathers.      --Num. xxxvi.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       To enjoy the pleasures of sin for a season. --Heb.
                          xi. 25.
    [1913 Webster]
 
   3. To have sexual intercourse with. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To enjoy one's self}, to feel pleasure; to be happy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enjoy
   v 1: derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take
      pleasure in; "She relished her fame and basked in her
      glory" [syn: {enjoy}, {bask}, {relish}, {savor}, {savour}]
   2: have benefit from; "enjoy privileges"
   3: get pleasure from; "I love cooking" [syn: {love}, {enjoy}]
   4: have for one's benefit; "The industry enjoyed a boom" [ant:
     {endure}, {suffer}]
   5: take delight in; "he delights in his granddaughter" [syn:
     {delight}, {enjoy}, {revel}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top