Search result for

คู่รัก

(40 entries)
(0.041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คู่รัก-, *คู่รัก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่รัก    [N] sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่ควง, แฟน, Example: เขาต้องการหาเพื่อนหญิงที่จะเป็นทั้งเพื่อนและคู่รักในคนคนเดียวกัน, Count unit: คู่, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
คู่รักคู่แค้น    [N] adversary, See also: opponent, rival, Count unit: คู่, Thai definition: คู่แข่งที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คู่รักน. หญิงชายที่ผูกสมัครรักใคร่กัน, คนรัก.
คู่รักคู่แค้นน. ผู้ที่เป็นคู่ต่อสู้ขับเคี่ยวกันมาโดยต่างผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And two lovers realize they are better off as...และคู่รัก คงตะหนักถึงสิ่งที่จะทำให้เป็น... Pret-a-Poor-J (2008)
"Lovers under the moon" Late night, only the lovers know their feelingsคู่รักใต้แสงจันทร์ มีเพียงสองเราที้รู้ซึ้งถึงความใน Portrait of a Beauty (2008)
What is it? Lover's tiff (quarrel)?มันอะไรกัน คู่รักทะเลาะกันเหรอ The Bank Job (2008)
Once upon a time, there was a couple in love.ครั้งนึงนานมาแล้ว มีคู่รักคู่นึง Heartbreak Library (2008)
Lovebirds.นกคู่รักเหรอเนี้ย Superhero Movie (2008)
This happens to every couple dating for three months.มันเกิดขึ้นกับคู่รักทุกคู่ ที่คบกันมาสามเดือน Pineapple Express (2008)
Cherish one another, folks.ถือว่าทำบุญช่วยเลหือคู่รักล่ะกัน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Okay, hi.โทษนะที่ต้องขัดคอ คู่รัก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I'm Dawn Denbo, and this is my lover, Cindi.ฉันชื่อ Dawn Denbo และนี่คือคู่รักของฉัน Cindi Loyal and True (2008)
You're no different than any other couple your age.คู่รักวัยรุ่นคู่ไหนก็เหมือนกันแหล่ะน่า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Dearly beloved...ถึงคู่รัก... Julie & Julia (2009)
Couple more and you'll have to change one group for another.คู่รักอีกมากและคุณ จะต้องเปลี่ยนกลุ่มไปกลุ่มอื่น I Lied, Too. (2009)
While we're making these observations you two project this image of the perfect couple, when clearly it's a lie.ในขณะที่พวกเรากำลังพูดคุยกัน... ..พวกคุณได้สร้างภาพคู่รักที่แสนเพอร์เฟค ซึ่งมันเห็นได้ชัดว่าไม่จริง The Ugly Truth (2009)
We'll do a couple questions with the balloon pilot about how often couples get it on in-flight, and then we're out.ต้องถามคำถามกับ คนคุมบอลลูน.. ...ว่าบ่อยไหมที่มีคู่รัก ขึ้นไปบนบอลลูน The Ugly Truth (2009)
Some animals were meant to carry each other, to live symbiotically for a lifetime - star-crossed lovers, monogamous swans.สัตว์บางจำพวกจะอยู่กับคู่เดียวของตน ด้วยกันตลอดชีวิต อย่างพวก ปลาดาวคู่รัก หรือ หงส์ที่มีคู่เดียว พวกเราไม่ใช่สัตว์เหล่านั้น Up in the Air (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่รัก[n.] (khūrak) EN: sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; boyfriend ; girlfriend   FR: amants [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flame    [N] คู่รัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ที่รัก, คนรัก, Syn. sweetheart, lover
love    [N] คู่รัก, See also: ยอดรัก, คนรัก, Syn. sweetheart
match    [N] คู่สมรส, See also: คู่รักหวานชื่น, คู่แต่งงาน, คู่ครอง, Syn. marriage, pairing
playmate    [N] คู่รัก, Syn. lover
ex    [SL] คู่รักเก่า, See also: แฟนเก่า
soul mate    [N] คู่แท้, See also: คู่รัก
swain    [N] ชายคนรัก, See also: คู่รัก, หนุ่มคนรัก, Syn. lover, beau, gallant
sweetheart    [N] คู่รัก, See also: แฟน, คนรัก, Syn. lover, boyfriend or girlfriend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beau(โบ) n. พ่อ,พวงมาลัย,ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง,คู่รัก,ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง คนเจ้าชู้, Syn. lover -pl. beaus,beaux
lover(ลัฟ'เวอะ) n. คนรัก,คนที่ชอบ., See also: lovers n.,pl. คู่รัก,ผู้รัก. loverly adv.,adj. ดูlover, Syn. sweetheart,beau,devotee
romeo(โร'มีโอ) n. คนรักที่เป็นผู้ชาย,ชายคู่รัก
soul maten. คู่รัก,คนที่รักกันมาก
young mann. คนหนุ่ม,ชายคู่รัก,ชายคู่หมั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
love(n) ความรัก,ความชอบ,ความใคร่,คนรัก,คู่รัก
lover(n) คู่รัก,ชู้รัก,คนรัก
swain(n) คู่รัก,คนรัก,หนุ่มลูกทุ่ง
sweetheart(n) ที่รัก,คู่รัก,ยอดรัก,สุดที่รัก

German-Thai: Longdo Dictionary
Schatz(n slang) |der, pl. Schätze| ที่รัก (เป็นภาษาพูดสำหรับคู่รักหรือพ่อแม่กับลูก) เช่น Bist du schon zurück, mein Schatz? เธอกลับมาแล้วหรือจ๊ะ ที่รักจ๋า
sich trennen(vt) |trennte sich, hat sich getrennt| แยกทางกัน, เลิกคบกัน (คู่รักหรือสามีภรรยา) เช่น Das Paar hatte sich im Februar getrennt. Grund soll Grants Heirats-Panik gewesen sein.

French-Thai: Longdo Dictionary
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก

Are you satisfied with the result?

Go to Top