ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catchup

K AE1 CH UH0 P   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catchup-, *catchup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catchup[N] ซอสมะเขือเทศ, Syn. ketchup

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catchup(แคท'ชัพ) น้ำซอสชนิดข้น, Syn. ketchup

English-Thai: Nontri Dictionary
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ,เครื่องปรุงรส

CMU English Pronouncing Dictionary
CATCHUP K AE1 CH UH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catchup (n) kˈætʃəp (k a1 ch @ p)
catchups (n) kˈætʃəps (k a1 ch @ p s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ketchup \ketch"up\, n. [Probably of East Indian origin, because
   it was originally a kind of East Indian pickles. Cf. also
   Malay k[e^]chap fish sauce. --MW10.]
   A pureed table sauce made predominantly from tomatoes,
   flavored with onions, sugar, salt and spices; called also
   {tomato ketchup}. The term is also applied to pureed sauces
   containing mushrooms, walnuts, etc., being called in such
   cases {mushroom ketchup}, {walnut ketchup}, etc. [Written
   also {catsup} and {catchup}.]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catchup \Catch"up\, Catsup \Cat"sup\, n. [Probably of East
   Indian origin, because it was originally a kind of East
   Indian pickles. Cf. also Malay k[e^]chap fish sauce. --MW10.]
   A pureed table sauce made predominantly from tomatoes,
   flavored with onions, sugar, salt and spices; called also
   {tomato ketchup}. The term is also applied to pureed sauces
   containing mushrooms, walnuts, etc., being called in such
   cases {mushroom ketchup}, {walnut ketchup}, etc. [Written
   also {ketchup}.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top