ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sight

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sight-, *sight*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sight(n) การเห็น, See also: สายตา, กำลังสายตา, การมองเห็น, Syn. perception, eyesight
sight(n) ภาพ, See also: วิว, ทิวทัศน์, สิ่งที่มองเห็น, Syn. view
sight(vt) เห็น, See also: มองเห็น, สังเกตเห็น
sight(vi) เล็ง, See also: เล็งวัด, ส่อง
sight(vt) เล็ง, See also: เล็งวัด, ส่อง
sighted(adj) ซึ่งมองเห็น
sightly(adj) น่ามอง, See also: น่าชม, น่าดู, Syn. beautiful
sightsee(vi) เที่ยวชม, See also: เยี่ยมชม, Syn. roam, tour
sightless(adj) ไม่สามารถมองเห็นได้, See also: ตาบอด, มองไม่เห็น, Syn. blind, eyeless, visionless
sightline(n) แนวสายตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sight(ไซทฺ) n. สายตา, การเห็น, กำลังสายตา, ความสามารถในการเห็น, ภาพ, ทิวทัศน์, ขอบข่ายในการเห็น, การพิจารณา, การสังเกต, สิ่งที่เห็น, สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด, จำนวนมาก, ปริมาณมาก, vt. เห็น, มองเห็น, สังเกต, ทอด สายตา, ปรับภาพ, เล็ง. vi. ส่อง, เล็ง, เล็งวัด
sight linen. แนวสายตา
sighted(ไซ'ทิด) adj. มีกำลังสายตา (ยาวหรือสั้น) , มองการณ์ (ไกลหรือใกล้)
sightless(ไซทฺ'ลิส) adj. ไม่สามารถจะมองเห็นได้, ตาบอด, มองไม่เห็น, See also: sightlessness n., Syn. blind
sightly(ไซทฺ'ลี) adj. น่าชม, สวยงาม, มีเสน่ห์ให้ภาพที่สวยงาม., See also: sightliness n.
sightseeing(ไซทฺ'ซีอิง) n. การเยี่ยมชม, การท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์. adj. เยี่ยมชม, ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., See also: sightseer, sight seer n., Syn. sight-seeing
sightseer(ไซทฺ'ซีเออะ) n. ผู้เยี่ยมชม, ผู้ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., Syn. sight-seer
bombsightn. เครื่องเล็งเป้าการยิงหรือทิ้งระเบิด
dimsighted(ดิไซ'ทิด) adj. ตามัว, พร่า
eyesightn. สายตา, อำนาจการมองเห็น

English-Thai: Nontri Dictionary
sight(n) สายตา, การเห็น, ภาพ, สิ่งที่เห็น, การเล็ง, การสังเกต
sight(vt) ส่อง, เห็น, เล็ง, สังเกต, ทอดสายตา
sightless(adj) ตาบอด, มองไม่เห็น, ไม่มีตา
sightly(adj) น่าดู, งาม, น่าชม, สวยงาม
sightseeing(adj) เยี่ยมชม, เที่ยวชมสถานที่, ชมทิวทัศน์
sightseeing(n) การเยี่ยมชม, การเที่ยวชมสถานที่, การชมทิวทัศน์
sightseer(n) ผู้เยี่ยมชม, นักท่องเที่ยว
eyesight(n) สายตา, ความสามารถในการมองเห็น
foresight(n) ลางสังหรณ์, การเห็นการณ์ไกล, สายตาไกล
insight(n) การมองเห็นการณ์ไกล, สายตาแหลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sight๑. การรับรู้ภาพ [ มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๑ และ vision ๑ ]๒. การเห็น [ มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๒ และ vision ๒ ]๓. สายตา [ มีความหมายเหมือนกับ acuity of vision ๒ และ acuity, visual และ vision ๓ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sight draftตั๋วแลกเงินให้ใช้เงินเมื่อได้เห็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sight glassช่องตรวจใส [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sight, payable atใช้เงินเมื่อได้เห็น (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sight-singingการร้องโน้ต [TU Subject Heading]
Sightings and encountersการมองเห็นและการเผชิญหน้า [TU Subject Heading]
Sightseeing businessธุรกิจนำเที่ยว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sighting(n) โอกาสที่จะได้เห็น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First sight of the camp. It is another planet.ครั้งแรกที่เห็นแคมป์นี้ มันเหมือนเป็นโลกอื่น Night and Fog (1956)
There was no land in sight now.มีที่ดินในสายตาไม่มีตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
-What sights did you see? -You're talking.คุณเห็นอะไรที่นั่น Beneath the Planet of the Apes (1970)
Now, before the sun comes up we're going to build on this sight an exact replica of the town of Rock Ridge.ก่อนตะวันขึ้น เราจะจำลองบริเวณนี้ ให้เหมือนเมืองร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
I've never left her out of my sight among strangers.ฉันไม่เคยปล่อยหลานไว้กับคนแปลกหน้าเลย Return to Oz (1985)
The Colonel has lost sight of his duty as a soldier.ท่านผู้พัน ท่านได้สูญเสียวิสัยทัศน์ ของเขาจากการเป็นทหารแล้ว Akira (1988)
Even though it didn't seem to matter to anybody that I couldn't stand the sight of blood.ไม่มีใครสนใจว่าผมเกลียดเลือด Punchline (1988)
I'm this kid who can't stand the sight of blood.แต่ผมไม่กล้าแม้จะมองเลือด Punchline (1988)
- It's a bloody sight more mine than yours.- มันเป็นของฉันเห็นเลือดมากขึ้นกว่าของคุณ The Russia House (1990)
Heard your princess was a sight lovely to see!ได้ยินว่าเจ้่าหญิงของท่าน น่ารักที่จะได้พบเห็น Aladdin (1992)
I waited every day for a sight of you... coming over the moors.ฉันเฝ้ารอทุกวัน ให้เธอโผล่มา ที่ลานบึง Wuthering Heights (1992)
Dearly beloved. We are gathered here in the sight of God.ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า Episode #1.6 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sightA fine view burst upon our sight.
sightAge deprived him of his sight.
sightA glorious sight burst on our view.
sightAlthough we may intend to judge a person on the basis of his or her personal qualities, they are not visible at first sight.
sightA magnificent sight presented itself before us.
sightAn accident deprived him of sight.
sightAn island came in sight.
sightA ship was out of sight soon.
sightAs soon as he caught sight of a policeman, he ran away.
sightA strange sight greeted her eyes.
sightA student should not lose sight of his own identity.
sightAs we went around the corner, the lake came in sight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาโลก(n) sight, Thai Definition: สิ่งที่เห็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สายตา(n) eyesight, See also: sight, Example: พออายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai Definition: ระยะที่ตาจะมองเห็นได้
ทรรศนาการ(n) sightsee, See also: vision, eye-sight, inspection, examination, perception, looking, seeing, Syn. การดู, Thai Definition:
ทัศนาจร(v) tour, See also: sightseeing, go sightseeing, go touring, travel, journey, Syn. ท่องเที่ยว, ประพาส, Example: พ่อแม่ควรพาลูกไปทัศนาจรสถานที่ต่างๆ ร่วมงานสังคมตามโอกาส และวัยอันสมควร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทัวร์(n) tour, See also: sight-seeing tour, Syn. การท่องเที่ยว, การเดินทาง, Example: สุเทพจัดทัวร์ไปเกาะพีพี, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านใจเขาออก[ānjai khao øk] (v, exp) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind  FR: lire dans les pensées de qqn
อัปลักษณ์[appalak] (adj) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly  FR: affreux ; hideux
บอด[bøt] (adj) EN: blind ; unseeing ; sightless  FR: aveugle
หายหัว[hāihūa] (v) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen  FR: se faire rare
เห็น[hen] (v) EN: see ; catch sight of  FR: voir ; distinguer
ขวัญตา[khwantā] (n) EN: lovely sight
ไกลลิบ[klailip] (adv) EN: out of sight of  FR: lointain ; distant ; hors de vue
แลเห็น[laēhen] (v) EN: catch sight of ; see ; sight ; look ; behold ; notice ; observe ; spot  FR: apercevoir ; aviser
ลับสายตา[lap sāitā] (adv) EN: out of sight
ลับตา[laptā] (adj) EN: out of sight

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sight
sights
sighted
sighting
sightsee
sightings
sightseer
sightseer
sight-seer
sightseers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sight
sights
sighted
sighting
sightings
sightless
sightseer
sightseers
sightseeing

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目光[mù guāng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ,  ] sight; vision; view #2,696 [Add to Longdo]
视觉[shì jué, ㄕˋ ㄐㄩㄝˊ,   /  ] sight; visual #4,741 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anblick { m } | Anblicke { pl } | fesselnder (hässlicher) Anblick | ein alltäglicher Anblicksight | sights | fascinating (ugly) sight | a common sight [Add to Longdo]
Sehenswürdigkeit { f } | Sehenswürdigkeiten { pl }sight | sights [Add to Longdo]
Sicht { f } | in Sicht | nach Sichtsight | in sight | after sight [Add to Longdo]
Sichtprüfung { f }sight check; visual check [Add to Longdo]
Sichttratte { f }; Sichtwechsel { m } | Sichttratten { pl }sight draft; draft (payable) at sight | sight drafts [Add to Longdo]
Sichtwechsel { m } | Sichtwechsel { pl }sight bill | sight bills [Add to Longdo]
Visierlinie { f } (an der Waffe)sight line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) #185 [Add to Longdo]
サイト[saito] (n) (1) site (usu. website); (2) sight; (3) (abbr) payable on sight; (P) #258 [Add to Longdo]
様;態[ざま, zama] (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner #945 [Add to Longdo]
[ず, zu] (n, n-suf) (1) drawing; picture; diagram; figure; illustration; chart; graph; (2) sight; scene; (P) #978 [Add to Longdo]
観光[かんこう, kankou] (n, vs, adj-no) sightseeing; (P) #1,051 [Add to Longdo]
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) #1,873 [Add to Longdo]
[かん, kan] (n, n-suf) (1) look; appearance; (2) spectacle; sight; (3) { Buddh } observation meditation; (n-suf) (4) outlook on ...; view of ...; (P) #2,139 [Add to Longdo]
見える[みえる, mieru] (v1, vi) (1) to be seen; to be in sight; (2) to look; to seem; to appear; (3) (hon) to come; (P) #2,819 [Add to Longdo]
弁;辨(oK)[べん, ben] (n) (See 太政官, 弁官) Oversight Department (division of the daijokan responsible for controlling central and provincial governmental offices) #2,917 [Add to Longdo]
[まなこ, manako] (n) (1) eye; eyeball; (2) (arch) pupil and (dark) iris of the eye; (3) (arch) insight; perceptivity; power of observation; (4) (arch) look; field of vision; (5) (arch) core; center; centre; essence; (P) #3,813 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sight \Sight\ (s[imac]t), n. [OE. sight, si[thorn]t, siht, AS.
   siht, gesiht, gesih[eth], gesieh[eth], gesyh[eth]; akin to D.
   gezicht, G. sicht, gesicht, Dan. sigte, Sw. sigt, from the
   root of E. see. See {See}, v. t.]
   1. The act of seeing; perception of objects by the eye; view;
    as, to gain sight of land.
    [1913 Webster]
 
       A cloud received him out of their sight. --Acts. i.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. The power of seeing; the faculty of vision, or of
    perceiving objects by the instrumentality of the eyes.
    [1913 Webster]
 
       Thy sight is young,
       And thou shalt read when mine begin to dazzle.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O loss of sight, of thee I most complain! --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of admitting unobstructed vision; visibility;
    open view; region which the eye at one time surveys; space
    through which the power of vision extends; as, an object
    within sight.
    [1913 Webster]
 
   4. A spectacle; a view; a show; something worth seeing.
    [1913 Webster]
 
       Moses said, I will now turn aside and see this great
       sight, why the bush is not burnt.   --Ex. iii. 3.
    [1913 Webster]
 
       They never saw a sight so fair.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. The instrument of seeing; the eye.
    [1913 Webster]
 
       Why cloud they not their sights?   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Inspection; examination; as, a letter intended for the
    sight of only one person.
    [1913 Webster]
 
   7. Mental view; opinion; judgment; as, in their sight it was
    harmless. --Wake.
    [1913 Webster]
 
       That which is highly esteemed among men is
       abomination in the sight of God.   --Luke xvi.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   8. A small aperture or optical device through which objects
    are to be seen, and by which their direction is settled or
    ascertained; -- used on surveying instruments; as, the
    sight of a quadrant.
    [1913 Webster]
 
       Thier eyes of fire sparking through sights of steel.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. An optical device or small piece of metal, fixed or
    movable, on the breech, muzzle, center, or trunnion of a
    gun, or on the breech and the muzzle of a rifle, pistol,
    etc., by means of which the eye is guided in aiming. A
    telescope mounted on a weapon, such as a rifle, and used
    for accurate aiming at distant targets is called a
    {telescopic sight}. --Farrow.
    [1913 Webster]
 
   10. In a drawing, picture, etc., that part of the surface, as
     of paper or canvas, which is within the frame or the
     border or margin. In a frame or the like, the open space,
     the opening.
     [1913 Webster]
 
   11. A great number, quantity, or sum; as, a sight of money.
     [Now colloquial]
     [1913 Webster]
 
   Note: Sight in this last sense was formerly employed in the
      best usage. "A sight of lawyers." --Latimer.
      [1913 Webster]
 
         A wonder sight of flowers.     --Gower.
      [1913 Webster]
 
   {At sight}, as soon as seen, or presented to sight; as, a
    draft payable at sight: to read Greek at sight; to shoot a
    person at sight.
 
   {Front sight} (Firearms), the sight nearest the muzzle.
 
   {Open sight}. (Firearms)
     (a) A front sight through which the objects aimed at may
       be seen, in distinction from one that hides the
       object.
     (b) A rear sight having an open notch instead of an
       aperture.
 
   {Peep sight}, {Rear sight}. See under {Peep}, and {Rear}.
 
   {Sight draft}, an order, or bill of exchange, directing the
    payment of money at sight.
 
   {To take sight}, to take aim; to look for the purpose of
    directing a piece of artillery, or the like.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Vision; view; show; spectacle; representation;
     exhibition.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sight \Sight\, v. t. [imp. & p. p. {Sighted}; p. pr. & vb. n.
   {Sighting}.]
   1. To get sight of; to see; as, to sight land; to sight a
    wreck. --Kane.
    [1913 Webster]
 
   2. To look at through a sight; to see accurately; as, to
    sight an object, as a star.
    [1913 Webster]
 
   3. To apply sights to; to adjust the sights of; also, to give
    the proper elevation and direction to by means of a sight;
    as, to sight a rifle or a cannon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sight \Sight\, v. i. (Mil.)
   To take aim by a sight.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sight
   n 1: an instance of visual perception; "the sight of his wife
      brought him back to reality"; "the train was an unexpected
      sight"
   2: anything that is seen; "he was a familiar sight on the
     television"; "they went to Paris to see the sights"
   3: the ability to see; the visual faculty [syn: {sight},
     {vision}, {visual sense}, {visual modality}]
   4: a range of mental vision; "in his sight she could do no
     wrong"
   5: the range of vision; "out of sight of land" [syn: {sight},
     {ken}]
   6: the act of looking or seeing or observing; "he tried to get a
     better view of it"; "his survey of the battlefield was
     limited" [syn: {view}, {survey}, {sight}]
   7: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   v 1: catch sight of; to perceive with the eyes; "he caught sight
      of the king's men coming over the ridge" [syn: {spy},
      {sight}]
   2: take aim by looking through the sights of a gun (or other
     device)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top