Search result for

snap

(111 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snap-, *snap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snap[VI] แตกและมีเสียงดังแหลม, See also: เกิดเสียงดังแหลม, Syn. crack, cleave, part
snap[VT] ทำให้แตกและเกิดเสียงดังแหลม, Syn. break in two, crack, cleave, part
snap[N] เสียงดังแหลม, See also: เสียงขบฟัน, เสียงกัด, เสียงดีดนิ้ว, Syn. clack, click
snap[N] รูปถ่าย (ที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปง่ายๆหรือกล้องสมัครเล่น), Syn. snapshot
snappy[ADJ] คล่องแคล่ว
snap at[PHRV] ตะครุบ, See also: งับ, กัดอย่างรุนแรง
snap at[PHRV] ตะคอกใส่
snap at[PHRV] รีบฉวย, See also: รีบตะครุบ, รีบตอบรับ
snap on[PHRV] ติดแน่น, See also: ผูกไว้แน่น, Syn. put on
snap up[PHRV] รีบแต่งงาน, Syn. clutch at, grab at, snap at, snatch at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snap(สแนพ) vt.,vi.,n. (การ) ขบฟัน,ดีดนิ้ว,หวดแส้,ปิดดัง,งับกัดอย่างแรง,ตะครุบ,ทำให้แตกอย่างฉับพลัน,ทำหัก,พูดตะคอก,พูดอย่างรีบร้อน,ถ่ายรูป,เป็นประกาย,ยิงรวดเร็ว,สับไกปืน,ชิง,ช่วงชิง,กระทำอย่างรวดเร็ว,หวดแส้,ปิดดัง,โอกาสที่จะรวยอย่างรวดเร็ว,ช่วงระยะเวลาอันสั้น
snappish(สแนพ'พิช) adj. หุนหันพลันแล่น,ฉุนเฉียว,อารมณ์ร้อน., See also: snappishly adv. snappishness n., Syn. captious
snappy(สแนพ'พี) adj. = snappish (ดู) ,มีเสียงเผาะแผะ,ว่องไว,ฉับพลัน,เฉียบแหลม,คล่องแคล่ว,หนาวสบาย,ยอดเยี่ยม -Id. (make it snappy เร่งรีบ), See also: snappily adv. snappiness n.
snapshot(สแนพ'ชอท) vt.,vi. ,n. (การ) ถ่ายรูปอย่างรวดเร็ว ,การยิงสุ่ม,การยิงอย่างรวดเร็ว.

English-Thai: Nontri Dictionary
snap(n) เสียงแหลม,การหยิบฉวย,ความเร็ว,ลูกดุมขอ,การตะครุบ
snap(vi) ส่งเสียงแหลม,พูดเร็ว,พูดสวน,ตะคอก
snap(vt) ฉวย,ดีดนิ้ว,ตะครุบ,สะบัด,กดกล้องถ่ายรูป
snappish(adj) ฉุนเฉียว,เร็ว,หุนหัน
snappy(adj) คล่อง,เร็ว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,ฉับพลัน
snapshot(n) ภาพถ่ายเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
snapการนัดประชุมกะทันหัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
snap impression; preliminary impression; primary inpressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
snap ringแหวนกันหลุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
snap, openingเสียงสะบัดเปิด (ลิ้นหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What made you snap?อะไรทำให้ยิง Last Resort (2008)
Snap.พอละ The Love Guru (2008)
Why would she kneel on a cold stone floor, morning after morning, when she could make these things happen with a snap of her fingers?ทำไมเธอต้องยอมคุกเข่าลงบนพื้นเย็นๆทุกค่ำเช้า ในเมื่อเธอสามารถทำงานพวกนี้ให้เสร็จได้โดยการดีดนิ้วเพียงครั้งเดียว The Mark of Nimueh (2008)
And basically Hiro has to make a snap-judgment decisionโดยฮิโระตัดสินใจฉับพลัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Until we get our hands on these snaps, the police can't move.จนกว่าเราจะได้รูปถ่ายพวกนี้มาอยู่ในมือ ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ The Bank Job (2008)
And you, Kevin? You're still snapping, I see.แล้วคุณล่ะ เควิน คุณยังถ่ายรูปอยู่ใช่มั้ย ฉันเห็น... The Bank Job (2008)
- And the odd snap of a wayward husband.- และก็รูปถ่ายคนเดียวของสามีเอาแต่ใจ The Bank Job (2008)
I'll snap his neck.ฉันจะเข้าไปกัดคอเขา Bolt (2008)
- Holy snap!ช็อตนั่นแหละ Bolt (2008)
Oh, snap!แย่จัง! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Come on. Snap to it. We don't have much time.อะไรอ่ะ เธอทำอะไรน่ะ Jumper (2008)
[Shutter snaps][เสียงชัดเตอร์กล้องถ่ายรูป] New York, I Love You (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snapThe bad-tempered man snapped at his daughter.
snapA home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.
snapThis new camera is a snap to use.
snapYou're looking snappy today.
snap"Isn't it about time you tried photographic people or something?" "Eh? Snapshots? I don't know ..."
snapMy neck snapped when my car was hit from behind.
snapTruthfully, if I'd said I didn't have any regrets over my snap decision I'd have been lying.
snapMy neck snapped when I did a headstand.
snapThe pup snapped at my hand.
snapI snapped the thread on my canine.
snapShe showed me the snaps which she had taken during her journey.
snapThis is a snapshot of my wife on the beach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป๊บ[N] snap, See also: catch, Example: นักเรียนหญิงกำลังหัดติดแป๊บที่เสื้อนักเรียนของตน, Thai definition: สิ่งสำหรับติดแทนลูกดุมมี 2 อันประกบกัน
มุบ[ADV] snappingly, See also: grasp something suddenly, snatch something swiftly, quickly, in haste, Syn. หมับ, Example: เขาคว้าเงินมุบแล้ววิ่งหนีไป, Thai definition: อาการที่คว้าสิ่งของ หรืออาการที่สัตว์งับสิ่งของโดยเร็ว
ฮุบ[V] bite, See also: snap, Syn. งับ, Example: ปลาฮุบเหยื่อเสียงดัง, Thai definition: งับเอาเข้าไว้ในปาก
หยิบฉวย[V] snatch, See also: snap, Syn. ฉกฉวย, Example: โจรในเครื่องแบบอาศัยช่องว่างก่อนทำรายการบัญชีของกลาง หยิบฉวยเอาไปโดยไม่มีใครกล้าปริปาก, Thai definition: หยิบไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ตอด[V] nibble, See also: snap, bite, Syn. ฮุบ, Example: ปลากำลังตอดเหยื่อ, Thai definition: เอาปากงับกัดทึ้งโดยเร็วอย่างปลาตอด
กระชาก[ADJ] snappish, Ant. อ่อนหวาน, Example: เขาพูดเสียงกระชาก
กระแทกเสียง[V] speak sharply, See also: snap, say sternly, Syn. กระชากเสียง, Example: แม่ค้ากระแทกเสียงใส่ลูกค้าด้วยความโมโห
ดีดนิ้ว[V] snap one's fingers, See also: flick one's fingers, be very satisfied, Example: เขาดีดนิ้วเรียกคนใช้, Thai definition: งอนิ้วเข้า ช้อนหัวแม่มือ แล้วลัดออกไป
งาบ[V] snap, See also: catch something in one's mouth, Syn. งับ, Thai definition: อาการที่อ้าปากคาบหรืองับ แล้วหุบปาก
งาบ[V] snap, See also: catch something in one's mouth, Syn. งับ, Thai definition: อาการที่อ้าปากคาบหรืองับ แล้วหุบปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูลฮาวาย [n. exp.] (būn Hāwāi) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii   
ปลาแดง[n. exp.] (plā daēng) EN: red snapper   
รีบเร่ง[v.] (rīp-reng) EN: rush ; hasten ; be hasty ; be snap   FR: se dépêcher ; se hâter ; être pressé ; s'activer
รูปถ่าย[n.] (rūpthāi) EN: photograph ; picture ; photo ; shot ; snap ; snapshot   FR: photographie [f] ; photo [f]
ตะพาบน้ำ[n. exp.] (taphāp nām) EN: snapping turtle   
ถั่วลันเตาหวาน [n. exp.] (thūa lantao wān = thūa lantāo wān) EN: Sugar Snap Pea   
หยิบฉวย[v.] (yipchūay) EN: snatch ; snap   

CMU English Pronouncing Dictionary
SNAP    S N AE1 P
SNAPS    S N AE1 P S
SNAPE    S N EY1 P
SNAPP    S N AE1 P
SNAPPY    S N AE1 P IY0
SNAPPLE    S N AE1 P AH0 L
SNAPPER    S N AE1 P ER0
SNAPPED    S N AE1 P T
SNAPPING    S N AE1 P IH0 NG
SNAPPLES    S N AE1 P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snap    (v) (s n a1 p)
snaps    (v) (s n a1 p s)
snappy    (j) (s n a1 p ii)
snapped    (v) (s n a1 p t)
snappier    (j) (s n a1 p i@ r)
snapping    (v) (s n a1 p i ng)
snappish    (j) (s n a1 p i sh)
snapshot    (n) (s n a1 p sh o t)
snappiest    (j) (s n a1 p i i s t)
snapshots    (n) (s n a1 p sh o t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Federschalter {m}snap switch [Add to Longdo]
Karabinerhaken {m}; Karabiner {m}snap hook; spring hook; karabiner [Add to Longdo]
Rastlappen {m}snap finger [Add to Longdo]
Sprengring {m}; Sicherungsring {m} [techn.] | Sprengringe {pl}; Sicherungsringe {pl}snap ring; snap-in ring; circlip; retaining ring; retainer ring | snap rings; circlips [Add to Longdo]
Snap-in Ventil {n} (schlauchlos)snap-in valve (tubeless) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
ばきっ[, bakitsu] (adv-to) snapping (i.e. branch) [Add to Longdo]
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
ぱちっ[, pachitsu] (n,adv-to) snapping (e.g. fingers) sound; with a pop [Add to Longdo]
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
ぴしっ[, pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]
ぴしり[, pishiri] (adv-to) (See ぴしっ) with a click; with a snap [Add to Longdo]
ふっつり;ぷっつり;ぶっつり;ふつり[, futtsuri ; puttsuri ; buttsuri ; futsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) breaking off; snapping off; (2) (ふっつり, ぷっつり, ふつり only) (on-mim) suddenly stopping [Add to Longdo]
ぷつん[, putsun] (n,adv-to) snap (sound of something being suddenly and irreversibly broken) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snap \Snap\, v. i.
   1. To break short, or at once; to part asunder suddenly; as,
    a mast snaps; a needle snaps.
    [1913 Webster]
 
       But this weapon will snap short, unfaithful to the
       hand that employs it.         --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To give forth, or produce, a sharp, cracking noise; to
    crack; as, blazing firewood snaps.
    [1913 Webster]
 
   3. To make an effort to bite; to aim to seize with the teeth;
    to catch eagerly (at anything); -- often with at; as, a
    dog snapsat a passenger; a fish snaps at the bait.
    [1913 Webster]
 
   4. To utter sharp, harsh, angry words; -- often with at; as,
    to snap at a child.
    [1913 Webster]
 
   5. To miss fire; as, the gun snapped.
    [1913 Webster]
 
   6. Of the eyes, to emit sudden, brief sparkles like those of
    a snapping fire, as sometimes in anger.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snap \Snap\, v. t. [imp. & p. p. {Snapped}; p. pr. & vb. n.
   {Snapping}.] [LG. or D. snappen to snap up, to snatch; akin
   to G. schnappen, MHG. snaben, Dan. snappe, and to D. snavel
   beak, bill. Cf. {Neb}, {Snaffle}, n.]
   1. To break at once; to break short, as substances that are
    brittle.
    [1913 Webster]
 
       Breaks the doors open, snaps the locks. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike, to hit, or to shut, with a sharp sound.
    [1913 Webster]
 
   3. To bite or seize suddenly, especially with the teeth.
    [1913 Webster]
 
       He, by playing too often at the mouth of death, has
       been snapped by it at last.      --South.
    [1913 Webster]
 
   4. To break upon suddenly with sharp, angry words; to treat
    snappishly; -- usually with up. --Granville.
    [1913 Webster]
 
   5. To crack; to cause to make a sharp, cracking noise; as, to
    snap a whip.
    [1913 Webster]
 
       MacMorian snapped his fingers repeatedly. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. To project with a snap.
    [1913 Webster]
 
   7. (Cricket) To catch out sharply (a batsman who has just
    snicked a bowled ball).
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To snap back} (Football), to roll the ball back with the
    foot; -- done only by the center rush, who thus delivers
    the ball to the quarter back on his own side when both
    sides are ranged in line.
 
   {To snap off}.
    (a) To break suddenly.
    (b) To bite off suddenly.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snap \Snap\, a.
   Done, performed, made, executed, carried through, or the
   like, quickly and without deliberation; as, a snap judgment
   or decision; a snap political convention. [Colloq.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snap \Snap\, n. [Cf. D. snap a snatching. See {Snap}, v. t.]
   1. A sudden breaking or rupture of any substance.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden, eager bite; a sudden seizing, or effort to
    seize, as with the teeth.
    [1913 Webster]
 
   3. A sudden, sharp motion or blow, as with the finger sprung
    from the thumb, or the thumb from the finger.
    [1913 Webster]
 
   4. A sharp, abrupt sound, as that made by the crack of a
    whip; as, the snap of the trigger of a gun.
    [1913 Webster]
 
   5. A greedy fellow. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is, or may be, snapped up; something bitten
    off, seized, or obtained by a single quick movement;
    hence, a bite, morsel, or fragment; a scrap.
    [1913 Webster]
 
       He's a nimble fellow,
       And alike skilled in every liberal science,
       As having certain snaps of all.    --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   7. A sudden severe interval or spell; -- applied to the
    weather; as, a cold snap. --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   8. A small catch or fastening held or closed by means of a
    spring, or one which closes with a snapping sound, as the
    catch of a bracelet, necklace, clasp of a book, etc.
    [1913 Webster]
 
   9. (Zool.) A snap beetle.
    [1913 Webster]
 
   10. A thin, crisp cake, usually small, and flavored with
     ginger; -- used chiefly in the plural.
     [1913 Webster]
 
   11. Briskness; vigor; energy; decision. [Colloq.]
     [1913 Webster]
 
   12. Any circumstance out of which money may be made or an
     advantage gained. [Slang]
     [1913 Webster]
 
   13. Any task, labor, set of circumstances, or the like, that
     yields satisfactory results or gives pleasure with little
     trouble or effort, as an easy course of study, a job
     where work is light, a bargain, etc. [Slang, Chiefly U.
     S.]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   14. A snap shot with a firearm.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   15. (Photog.) A snapshot.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   16. Something of no value; as, not worth a snap. [Colloq.]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   17. (Football) The action of snapping the ball back, from the
     center usu. to the quarterback, which commences the play
     (down), and, if the clock had stopped, restarts the timer
     clock; a {snap back}.
     [PJC]
 
   {Snap back} (Football), the act of snapping back the ball.
 
   {Snap beetle}, or {Snap bug} (Zool.), any beetle of the
    family {Elateridae}, which, when laid on its back, is able
    to leap to a considerable height by means of a thoracic
    spring; -- called also {snapping beetle}.
 
   {Snap flask} (Molding), a flask for small work, having its
    sides separable and held together by latches, so that the
    flask may be removed from around the sand mold.
 
   {Snap judgment}, a judgment formed on the instant without
    deliberation.
 
   {Snap lock}, a lock shutting with a catch or snap.
 
   {Snap riveting}, riveting in which the rivets have snapheads
    formed by a die or swaging tool.
 
   {Snap shot}, a quick offhand shot, without deliberately
    taking aim.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snap
   n 1: the act of catching an object with the hands; "Mays made
      the catch with his back to the plate"; "he made a grab for
      the ball before it landed"; "Martin's snatch at the bridle
      failed and the horse raced away"; "the infielder's snap and
      throw was a single motion" [syn: {catch}, {grab}, {snatch},
      {snap}]
   2: a spell of cold weather; "a cold snap in the middle of May"
   3: tender green beans without strings that easily snap into
     sections [syn: {snap bean}, {snap}]
   4: a crisp round cookie flavored with ginger [syn: {gingersnap},
     {ginger snap}, {snap}, {ginger nut}]
   5: the noise produced by the rapid movement of a finger from the
     tip to the base of the thumb on the same hand; "servants
     appeared at the snap of his fingers"
   6: a sudden sharp noise; "the crack of a whip"; "he heard the
     cracking of the ice"; "he can hear the snap of a twig" [syn:
     {crack}, {cracking}, {snap}]
   7: a sudden breaking
   8: the tendency of a body to return to its original shape after
     it has been stretched or compressed; "the waistband had lost
     its snap" [syn: {elasticity}, {snap}] [ant: {inelasticity}]
   9: an informal photograph; usually made with a small hand-held
     camera; "my snapshots haven't been developed yet"; "he tried
     to get unposed shots of his friends" [syn: {snapshot},
     {snap}, {shot}]
   10: a fastener used on clothing; fastens with a snapping sound;
     "children can manage snaps better than buttons" [syn:
     {snap}, {snap fastener}, {press stud}]
   11: any undertaking that is easy to do; "marketing this product
     will be no picnic" [syn: {cinch}, {breeze}, {picnic},
     {snap}, {duck soup}, {child's play}, {pushover}, {walkover},
     {piece of cake}]
   12: the act of snapping the fingers; movement of a finger from
     the tip to the base of the thumb on the same hand; "he gave
     his fingers a snap"
   13: (American football) putting the ball in play by passing it
     (between the legs) to a back; "the quarterback fumbled the
     snap" [syn: {centering}, {snap}]
   v 1: utter in an angry, sharp, or abrupt tone; "The sales clerk
      snapped a reply at the angry customer"; "The guard snarled
      at us" [syn: {snap}, {snarl}]
   2: separate or cause to separate abruptly; "The rope snapped";
     "tear the paper" [syn: {tear}, {rupture}, {snap}, {bust}]
   3: break suddenly and abruptly, as under tension; "The pipe
     snapped" [syn: {snap}, {crack}]
   4: move or strike with a noise; "he clicked on the light"; "his
     arm was snapped forward" [syn: {snap}, {click}]
   5: close with a snapping motion; "The lock snapped shut"
   6: make a sharp sound; "his fingers snapped" [syn: {snap},
     {crack}]
   7: move with a snapping sound; "bullets snapped past us"
   8: to grasp hastily or eagerly; "Before I could stop him the dog
     snatched the ham bone" [syn: {snatch}, {snatch up}, {snap}]
   9: put in play with a snap; "snap a football"
   10: cause to make a snapping sound; "snap your fingers" [syn:
     {snap}, {click}, {flick}]
   11: lose control of one's emotions; "When she heard that she had
     not passed the exam, she lost it completely"; "When her baby
     died, she snapped" [syn: {break down}, {lose it}, {snap}]
   12: bring the jaws together; "he snapped indignantly"
   13: record on photographic film; "I photographed the scene of
     the accident"; "She snapped a picture of the President"
     [syn: {photograph}, {snap}, {shoot}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 snap
  v.
 
   To replace a pointer to a pointer with a direct pointer; to replace an old
   address with the forwarding address found there. If you telephone the main
   number for an institution and ask for a particular person by name, the
   operator may tell you that person's extension before connecting you, in the
   hopes that you will snap your pointer and dial direct next time. The
   underlying metaphor may be that of a rubber band stretched through a number
   of intermediate points; if you remove all the thumbtacks in the middle, it
   snaps into a straight line from first to last. See {chase pointers}.
 
   Often, the behavior of a {trampoline} is to perform an error check once and
   then snap the pointer that invoked it so as henceforth to bypass the
   trampoline (and its one-shot error check). In this context one also speaks
   of snapping links. For example, in a LISP implementation, a function
   interface trampoline might check to make sure that the caller is passing
   the correct number of arguments; if it is, and if the caller and the callee
   are both compiled, then snapping the link allows that particular path to
   use a direct procedure-call instruction with no further overhead.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SNAP
     SubNetwork Access Protocol (LAN, ethernet)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SNAP
     SubNetwork Attachment Point (IEEE 802.1a)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SNAP
     System and Network Administration Program
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SNAP
     System Neutral Access Protocol (SciTech)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top