Search result for

โดน

(41 entries)
(0.2358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดน-, *โดน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดน [V] used in the same manner as the verb to be form the passive voice, Syn. ถูก, Example: ใจของเขาร้อนรนเหมือนโดนไฟเผา
โดน [V] bump against, See also: hit, strike, catch, collide, touch, Syn. กระทบกระทั่ง, กระทบกระแทก, สัมผัส, Example: เขาเคยเอาไม้ตะเกียบทิ่มหน้าเพื่อนแต่บังเอิญมันเฉไปโดนนัยน์ตาจนเพื่อนคนนั้น
โดนดี [V] face the problem, See also: face the music, be in trouble, Example: ถ้าคุณขัดขืนคำสั่งของผมคุณจะโดนดี, Thai definition: เป็นถ้อยคำเชิงประชด
โดนัท [N] doughnut, Example: หล่อนซื้อโดนัทกลับไปบ้าน เพื่อเก็บไว้เป็นอาหารว่าง, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำจากแป้ง เป็นรูปวงแหวน ทอดน้ำมัน โรยน้ำตาลทราย, Notes: (อังกฤษ)
โดนใจ [V] be to one's taste, See also: catch/take one's fancy, please, be to one's liking, Syn. ถูกใจ, ต้องใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: เพลงอกหักมักโดนใจวัยรุ่นทุกคน, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โดนก. กระทบกระทั่ง, กระทบกระแทก, สัมผัสถูกต้อง
โดนถูก เช่น โดนตี.
โดนดู กระโดน.
โดนดีคำพูดเชิงประชด มีความหมายต่าง ๆ แล้วแต่ข้อความแวดล้อม (ใช้ในทางไม่ดี) เช่น ระวังเถอะเดี๋ยวจะโดนดี.
ถูกต้องโดน, แตะต้อง, สัมผัส, เช่น อย่ามาถูกต้องตัวฉัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch   FR: heurter ; frapper
โดน[X] (dōn) EN: [used to form the passive voice = to be + p.p.]   FR: [indique la forme passive = être + p.p.]
โดนัท[n.] (dōnat) EN: doughnut = donut (Am.)   FR: beignet [m] ; pet-de-nonne [m]
โดนาเตลโล[n. exp.] (Dōnātēllō) EN: Donatello   FR: Donatello
โดนใจ[v.] (dōnjai) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grounded (adj) โดนกักบริเวณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be for the high jump    [IDM] ได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: โดนลงโทษหนัก
be washed up    [PHRV] โดนทำลาย, See also: มีชีวิตแต่งงานที่ไม่มีความสุข
catch it    [IDM] โดนลงโทษ (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีปัญหา
freeze out    [PHRV] โดนกันออกไป
finable    [ADJ] ถูกปรับ, See also: โดนปรับเงิน
go down    [PHRV] พ่ายแพ้, See also: โดนทำลาย, Syn. go down
gullible    [ADJ] โดนหลอกง่าย, See also: เซ่อ, Syn. naive, innocent, born yesterday
hit by    [VT] โดน
get a slap on the wrist    [IDM] โดนลงโทษเล็กน้อย
get a tongue-lashing    [IDM] โดนด่าว่าอย่างแรง, See also: โดนประณาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bali(บา'ลี) n. เกาะบาหลีในอินโดนีเซีย
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
condone(คันโดน') {condoned,condoning,condones} vt. อภัย,ไม่เอาโทษ,ไม่เอาผิด adj., See also: condoner n. ดูcondone, Syn. forgive,excuse
djakarta(จะคาร์'ทะ) n. ชื่อเมืองหลวงของอินโดนีเซีย. -S.. Jacarta,Jakarta,Batavia
don't(โดนทฺ) do not, See also: don'ts n.,pl. ข้อห้าม,เรื่องต้องห้าม
doughnut(โด'นัท) n. ขนมโดนัท,ขนมแป้งหมี่ทอดด้วยน้ำมันที่เป็นรูปกลมหนา,สิ่งที่เป็นรูปกลมหนา, Syn. donut
hit(ฮิท) vt. ตี,ต่อย,ชก,โจมตี,ฟัน,แทง,ชน,ตำ,ทำให้ได้รับ,ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ,ร้องขอ,บรรจุบังเอิญพบ,มาถึง,ตกลง,เดาถูก,เริ่มเดินทาง,ถูกใจ,ถูกรสนิยม,ปะทะ,ชน,ปรากฎขึ้น., See also: hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ,การชน,การตี,การต่อย,การชก คำที่มีค
indonesia(อินโดนี'เซีย,-ชะ,เชีย) n. ประเทศอินโดนีเซีย
indonesian(อินดะนี'เซียน,-ชะ,เชียน) n. ชาวอินโดนีเซีย,ภาษาอินโดนีเซีย เกี่ยวกับอินโดนีเซีย
java(จาวา, ชวา) 1. ชื่อเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย 2. เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็ม เป็นผู้คิดขึ้น เพื่อใช้เกี่ยวกับการส่งออกผลลัพธ์จากการคำนวน ให้กันและกันเพราะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน มีลักษณะคล้ายกับ ภาษา C++

English-Thai: Nontri Dictionary
incubus(n) ฝันร้าย,การโดนผีอำ,สิ่งที่ครอบงำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
キャッチー[きゃっちー, kyatchi] (adj slang ) โดนใจ, ถูกใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
etw./jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| ปาหรือโยนไปโดนสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)

Are you satisfied with the result?

Go to Top