Search result for

snatch

(87 entries)
(0.0419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snatch-, *snatch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snatch[VI] คว้า, See also: ฉวย, ฉุด, ฉก, ดึง, กระชาก, Syn. grab, nab, seize, Ant. drop, release
snatch[VT] คว้า, See also: ฉวย, ฉุด, ฉก, ดึง, กระชาก, Syn. grab, nab, seize, Ant. drop, release
snatch[VT] คว้าโอกาส, See also: ฉวยโอกาส, รีบทำบางสิ่ง
snatch[VT] ลักพาตัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขโมย, Syn. kidnap, steal
snatch[N] การฉกฉวย, See also: การชิง, การฉวย, การคว้า, Syn. grabbing
snatch[N] ช่วงเวลาสั้นๆ
snatch[N] การลักพาตัว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. kidnapping
snatchy[ADJ] ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, See also: เป็นพักๆ, Syn. nonuniform, spasmodic
snatcher[N] ผู้ฉกฉวย, See also: ผู้คว้า, Syn. seizer, grabber
snatch at[PHRV] คว้าไว้, See also: ฉวย, จับ, ยึด, Syn. grab at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snatch(สแนทชฺ) vi.,n. (การ) ฉก,ฉวย,ฉวยโอกาส,แย่งชิง,คว้าไป,จิก,ตอด,กระชาก,ดึง,ลักพา,คร่า,จี้เอาตัวไป,เศษ,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,ตอน,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,การลักตัวไป, See also: snatcher n., Syn. seize,grab,clutch
snatch blockn. ลูกรอกที่ติดกับเชือกขึง
snatchy(สแนช'ชี) adj. เป็นพัก ๆ ,ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เป็นปกติ,ไม่สม่ำเสมอ., See also: snatchily adv., Syn. spasmodic,irregular
body snatchingn. การขโมยศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
snatch(n) การฉก,การฉวย,การตอด,การวิ่งราว,การฉุดคร่า,การขโมย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
snatchingการวิ่งราวทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go on home! Before someone snatches you away.ไปละ ฉันจะไปทางนั้น Scandal Makers (2008)
You snatched them. You're trying to keep them from me.คุณดึงเขาออกมา แล้วก็ ซ่อนเขาไว้จากผมนี่ Inkheart (2008)
I will definitely snatch it back.ฉันจะต้องดึงมากลับมาแน่นอน. Episode #1.5 (2008)
You ate that lollipop out of that stripper's snatch. You wanted to do it.นายกินอมยิ้มจากจิ๋มของสาวจ้ำบ๊ะ นายอยากทำมัน Pineapple Express (2008)
He's not a cradle snatcher, and you're not woman enough for him.เค้าไม่ชอบพวกไก่อ่อน และเธอก็ไม่เป็นผู้หญิงพอสำหรับเค้า Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
This is like invasion of the body snatchers.มันเหมือนกับพวกที่บุกรุกข่มขืนศพ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Then with her bare fingers, she snatches a set of cannelloni out of the pot of boiling water, and she cries,แล้วก็ใช้นิ้วเปลือยๆนี่แหละ หยิบคานาโลนี่ออกมาจากหม้อที่เดือดปุดไ แล้วก็ร้อง Julie & Julia (2009)
Me, Freddy and Doc are looking to snatch a fellow.ฉัน เฟรดดี้ และด็อก จับตัวคนๆหนึ่ง Public Enemies (2009)
They've already snatched your reaper pal.มันพร้อมจะฉีกเพื่อนยมทูตของคุณ ออกเป็นชิ้น Death Takes a Holiday (2009)
For all we know, they could try and snatch you, too.ทั้งหมดที่เรารู้คือ, พวกมันพยายามฉีกคุณด้วย Death Takes a Holiday (2009)
But last month, the corpse snatching, started up again.แต่เดือนที่แล้ว Jump the Shark (2009)
You pin down the guards, I'll snatch up the lawyer.คุณจัดการพวก รปภ ฉันจะจัดการจับตัวทนาย Ourselves Alone (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snatchA boy snatched my purse as he rode by on his bicycle.
snatchI have worked for one company where the payroll was snatched on a dark winter's night.
snatchSaburo snatched up all the snacks that were sitting on the table.
snatchShe had her bag snatched.
snatchShe had her purse snatched from her arm.
snatchThe thief snatched the woman's handbag and took to his heels.
snatchYou have to snatch at happiness when you can.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉกลัก[V] snatch, See also: grab, jerk away, pinch, seize, Syn. ฉกฉวย, ขโมย, Example: ใครฉกลักเอาปากกาของฉันไป, Thai definition: ฉวยเอาของเขาไป
ตีชิงวิ่งราว[V] snatch and run away, See also: rob and run away, Syn. ฉกชิงวิ่งราว, Example: ขโมยตีชิงวิ่งราวกระเป๋าสตางค์คนที่กำลังยืนรอรถเมล์, Thai definition: ทำร้ายร่างกายแล้วแย่งเอาทรัพย์สินวิ่งหนีไป
แย่งชิง[V] snatch, See also: grasp, seize, grab, Syn. ฉกชิง, ช่วงชิง, แย่ง, แก่งแย่ง, Ant. ให้, ยกให้
คว้าแชมป์[V] snatch the championship, Syn. ครองแชมป์, ได้แชมป์, Example: ทีมฟุตบอลของอาร์เจนตินาสามารถเอาชนะบราซิลได้ในรอบชิงชนะเลิศ และคว้าแชมป์บอลโลกมาครองได้เป็นผลสำเร็จ, Thai definition: ครองตำแหน่งชนะเลิศในการแข่งขัน, ได้ตำแหน่งชนะเลิศ
คว้ารางวัล[V] snatch the prize, See also: grab the prize, Example: เมื่อลงสนามแข่งขันมีใครบ้าง ที่ไม่ยอมเข้าเส้นชัย เพื่อคว้ารางวัล, Thai definition: พยายาม หรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้ชัยชนะ
วิ่งราว[V] snatch and run away, See also: grab and run, Syn. ฉกชิงวิ่งราว, Example: เดือนนี้เป็นหนที่สองแล้วที่เธอถูกวิ่งราวกระเป๋า, Thai definition: ฉกเอาสิ่งของแล้ววิ่งหนีไป
หยิบฉวย[V] snatch, See also: snap, Syn. ฉกฉวย, Example: โจรในเครื่องแบบอาศัยช่องว่างก่อนทำรายการบัญชีของกลาง หยิบฉวยเอาไปโดยไม่มีใครกล้าปริปาก, Thai definition: หยิบไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ตีกิน[V] take advantage immorally, See also: snatch away the prize, Example: เดี๋ยวนี้อ้ายสัตว์ร้ายสองขามันยิง มันตีกินกันจนจวนจะหมดป่าหมดทุ่งอยู่แล้ว, Thai definition: ฉวยโอกาสเอาประโยชน์ที่ไม่ควรจะได้
ตีชิง[V] snatch, See also: rob, plunder, pillage, Example: ระยะนี้คนร้ายตีชิงวัวควายชาวบ้านไม่เว้นวัน, Thai definition: ทำร้ายเจ้าทรัพย์แล้วแย่งเอาของไป
ฉก[V] snatch, See also: seize, grab, wrest, pinch, jerk away, Syn. ฉวย, ชิง, แย่ง, ขโมย, ลัก, Example: ชายหนุ่มเกร็งมือหมายจะฉกไปสร้อยทองเหลืองอร่ามที่คอชายสูงวัยคนนั้น, Thai definition: ฉวยหรือชิงเอาโดยเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture   FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away   FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
ฉกฉวย[v.] (chokchuay) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp   FR: saisir
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: capture ; snatch ; grab ; win ; usurp   FR: saisir ; s'emparer de ; usurper
ฉวย[v.] (chūay) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest   FR: saisir ; attraper
คว้า[v.] (khwā) EN: seize ; grab ; grasp ; clutch ; snatch   FR: saisir ; attraper
ลักพาตัว[v. exp.] (lakphā tūa) EN: kidnap ; abduct ; hold to ransom ; snatch ; seize   
ตะครุบ[v.] (takhrup) EN: catch ; pounce (on) ; seize ; grab ; snatch ; grasp   FR: attraper ; saisir ; s'abattre sur ; fondre sur
แย่ง[v.] (yaēng) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch   FR: accaparer ; s'approprier
แย่งชิง[v.] (yaēngching) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch   FR: ravir ; usurper

CMU English Pronouncing Dictionary
SNATCH    S N AE1 CH
SNATCHED    S N AE1 CH T
SNATCHER    S N AE1 CH ER0
SNATCHES    S N AE1 CH AH0 Z
SNATCHERS    S N AE1 CH ER0 Z
SNATCHING    S N AE1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snatch    (v) (s n a1 ch)
snatched    (v) (s n a1 ch t)
snatcher    (n) (s n a1 ch @ r)
snatches    (v) (s n a1 ch i z)
snatchers    (n) (s n a1 ch @ z)
snatching    (v) (s n a1 ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Greifertrupp {m}snatch squad [Br.] [Add to Longdo]
Klappblock {m} [naut.]snatch block [Add to Longdo]
Möse {f}snatch [Am.] [slang] [Add to Longdo]
Raub {m}snatch [Br.] [Add to Longdo]
Reißen {n} (Gewichtheben) [sport]snatch (weightlifting) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
ふんだくる[, fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for [Add to Longdo]
もぎ取る;捥ぎ取る[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away) [Add to Longdo]
スナッチ[, sunacchi] (n) snatch; (P) [Add to Longdo]
引ったくり;引っ手繰り[ひったくり, hittakuri] (n) (uk) purse snatching; handbag snatching; purse snatcher; handbag snatcher [Add to Longdo]
引っ手繰る[ひったくる, hittakuru] (v5r,vt) to snatch (steal) from [Add to Longdo]
引っ掴む;引っつかむ[ひっつかむ, hittsukamu] (v5m) to snatch (at); to grab [Add to Longdo]
引っ攫う;引っ浚う;引っ掠う;引っさらう[ひっさらう, hissarau] (v5u,vt) (See 拉致) to kidnap; to abduct; to snatch; to carry people away; to take by force [Add to Longdo]
横取り[よこどり, yokodori] (n,vs) usurpation; snatching; seizure; (P) [Add to Longdo]
掻っ攫う;掻っさらう;掻攫う(io)[かっさらう, kassarau] (v5u,vt) (uk) to nab; to snatch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夺取[duó qǔ, ㄉㄨㄛˊ ㄑㄩˇ, / ] snatch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snatch \Snatch\, v. t. [imp. & p. p. {Snatched}; p. pr. & vb. n.
   {Snatching}.] [OE. snachen, snechen; akin to D. snakken to
   gasp, to long (for), to desire. Cf. {Snack}, n., {Sneck}.]
   1. To take or seize hastily, abruptly, or without permission
    or ceremony; as, to snatch a loaf or a kiss.
    [1913 Webster]
 
       When half our knowledge we must snatch, not take.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To seize and transport away; to rap. "Snatch me to
    heaven." --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To twitch; pluck; grab; catch; grasp; gripe.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snatch \Snatch\, v. i.
   To attempt to seize something suddenly; to catch; -- often
   with at; as, to snatch at a rope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snatch \Snatch\, n.
   1. A hasty catching or seizing; a grab; a catching at, or
    attempt to seize, suddenly.
    [1913 Webster]
 
   2. A short period of vigorous action; as, a snatch at weeding
    after a shower. --Tusser.
    [1913 Webster]
 
       They move by fits and snatches.    --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   3. A small piece, fragment, or quantity; a broken part; a
    scrap.
    [1913 Webster]
 
       We have often little snatches of sunshine.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
       Leave me your snatches, and yield me a direct
       answer.                --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snatch
   n 1: a small fragment; "overheard snatches of their
      conversation" [syn: {snatch}, {bit}]
   2: obscene terms for female genitals [syn: {cunt}, {puss},
     {pussy}, {slit}, {snatch}, {twat}]
   3: (law) the unlawful act of capturing and carrying away a
     person against their will and holding them in false
     imprisonment [syn: {kidnapping}, {snatch}]
   4: a weightlift in which the barbell is lifted overhead in one
     rapid motion
   5: the act of catching an object with the hands; "Mays made the
     catch with his back to the plate"; "he made a grab for the
     ball before it landed"; "Martin's snatch at the bridle failed
     and the horse raced away"; "the infielder's snap and throw
     was a single motion" [syn: {catch}, {grab}, {snatch}, {snap}]
   v 1: to grasp hastily or eagerly; "Before I could stop him the
      dog snatched the ham bone" [syn: {snatch}, {snatch up},
      {snap}]
   2: to make grasping motions; "the cat snatched at the
     butterflies"
   3: take away to an undisclosed location against their will and
     usually in order to extract a ransom; "The industrialist's
     son was kidnapped" [syn: {kidnap}, {nobble}, {abduct},
     {snatch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top