ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

match

M AE1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -match-, *match*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
match(n) การแข่งขัน, Syn. race, game
match(n) คู่ที่เหมือนกัน, See also: คนที่เท่าเทียมกัน, ผู้ที่คล้ายกัน, Syn. counterpart, mate
match(n) คู่สมรส, See also: คู่รักหวานชื่น, คู่แต่งงาน, คู่ครอง, Syn. marriage, pairing
match(vt) เข้ากัน (กับ), See also: เหมาะ กับ, ลงรอย กับ, สัมพันธ์กับ, Syn. correspond
match(vt) เท่ากันกับ, See also: เท่าเทียมกันกับ, Syn. equal
match(n) ไม้ขีดไฟ, Syn. matchstick, fuse
match up(phrv) ทำให้เข้ากัน, See also: ทำให้ติดกัน, ทำให้สมดุล, ทำให้เหมาะกัน
matchbox(n) กล่องไม้ขีด
matchable(adj) ซึ่งเข้ากัน, See also: ซึ่งเท่าเทียมกัน
matchless(adj) ซึ่งไม่มีใครเทียบ, See also: ซึ่งไม่คู่ควร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
match(แมชฺ) n. ไม้ขีดไฟ, คู่ปรับ, ผู้ที่เท่าเทียม, การสมรส, การเข้าคู่กัน, เกมกีฬา, การแข่งขัน, การเข้าแข่งขัน. v. เท่าเทียม, เป็นคู่ปรับ, ปรับตัว, เหมาะกับ, ต่อต้าน, เผชิญคู่ปรับ, สมรส, เข้าคู่, เข้าชุด., See also: matchable adj. matcher n.
matchless(แมชฺ'ลิสฺ) adj. ไม่มีที่เปรียบเทียบ, ซึ่งติดไฟได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ, ไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ
matchlock(แมชฺ'ลอค) n. นกปืนแบบเก่าที่ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืนติดไฟด้วยไม้ขีดไฟที่ติดไฟช้า, ปืนสั้นที่มีนกปืนดังกล่าว
matchmaker(แมชฺ'เมคเคอะ) n. แม่สื่อชักนำการแต่งงาน, ผู้จัดคู่แข่งขันกีฬา, ผู้ทำไม้ขีดไฟ., See also: matchmaking n.
love matchการแต่งงานด้วยความรัก
overmatch(โอ'เวอะแมชฺ) vt. มีชัย, ชนะ, เหนือกว่า, ดีกว่า, Syn. surpass
paper matchn. ไม้ขีดไฟก้านกระดาษ
title matchn. การแข่งขันชิงตำแหน่งชนะเลิศ
unmatchable(อันแมท'ชะเบิล) adj. ไม่มีที่เปรียบเทียบได้, เทียบไม่ติด, ไม่มีทางสู้ได้
unmatched(อันแมชทฺ') adj. สู้ไม่ได้, หาที่เปรียบไม่ได้, เทียบไม่ติด, ไม่สอดคล้องกัน, ไม่เข้ากัน, ไม่กลมกลืนกัน, Syn. uncomparable

English-Thai: Nontri Dictionary
match(n) ไม้ขีดไฟ, สิ่งที่คู่ควรกัน, คู่ปรับ, การแข่งขัน, เกมกีฬา, การแต่งงาน
match(vt) เท่าเทียม, แข่งขัน, คู่ควรกัน, แต่งงาน, เข้าคู่
matchbox(n) กลักไม้ขีดไฟ
matchless(adj) ไม่มีที่เปรียบ
matchlock(n) ปืนแบบเก่าใช้จุดสายชนวนยิง
matchmaker(n) แม่สื่อ, ผู้ทำไม้ขีดไฟ, คนจัดงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
matchจับคู่กัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
matched samplesตัวอย่างเข้าคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
matchingการจับคู่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
matching๑. การจับคู่๒. การถ่วง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matchingการจับคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Match Paired Situationตัวอย่างสองกลุ่มที่เลือกให้คล้ายคลึงกัน [การแพทย์]
Matched Controlจับคู่กลุ่มเปรียบเทียบ [การแพทย์]
Matched Pairองค์ประกอบที่สำคัญเหมือนกันทุกอย่าง [การแพทย์]
Matchesไม้ขีด [TU Subject Heading]
Matches, Safetyไม้ขีดไฟ [การแพทย์]
Matchingการจับคู่ระหว่างรายได้กับรายจ่าย [การบัญชี]
Matchingจับคู่, ความเข้ากันได้ [การแพทย์]
Matching Conceptการจับคู่ [การแพทย์]
Matching Typeชนิดจับคู่ [การแพทย์]
Matching, Directการวัดโดยวิธีเทียบสีโดยตรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I come from a good family background, am not ugly, and would be a good match for you.ข้ามีพื้นเพที่ดี, หน้าตาไม่น่าเกลียด, และจะเป็นคู่ที่เหมาะสมสำหรับแม่นาง. Return of the Condor Heroes (1983)
At her level, she is no match for you at all.ด้วยฝีมือระดับนางย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่าน. Return of the Condor Heroes (1983)
You're no match for me.เจ้าเทียบกับข้าไม่ได้หรอก Labyrinth (1986)
Before this day, never have I met my match in battle.ก่อนหน้านี้ ไม่เคยพบใคร สู้กับข้าได้สมน้ำสมเนื้อแบบนี้มาก่อนเลย Labyrinth (1986)
I can't compete with you physically, and you're no match for my brains.ฉันไม่สามารถสู้กับนายด้านกำลังได้ และสมองนายก็เทียบกับฉันไม่ได้เลย The Princess Bride (1987)
Match you for it?ตรงกับคุณได้หรือไม่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I had to drop off some guns at Jimmy's... to match some silencers he had.ให้ตรงกับที่เก็บเสียงของเขา Goodfellas (1990)
I told them the matchmaker had made the wrong match on purpose just for money.ฉันบอกพวกเขาว่าแม่สื่อจับคู่พวกเราผิด... ก็เพราะว่าอยากได้เงิน The Joy Luck Club (1993)
I've arranged to exhume one of the other victims' bodies to see if we can get a tissue sample to match the girl's.พวกเรายังไม่รู้แน่ จนกว่า เราจะทำการขุดคุ้ย ร่างเหยื่อรายหนึ่งก่อน Deep Throat (1993)
I am very, very sorry. So imprudent a match on both sides!ฉันรู้สึกเสียใจมากจริงๆ เลย ช่างเป็นคู่ที่ไม่ฉลาดเลย Episode #1.5 (1995)
"his aunt, Lady Catherine de Bourgh, does not look on the match with a friendly eye.""ป้าของเขา เลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก ไม่ได้มองเห็นการจับคู่ครั้งนี้ด้วยสายตาฉันท์มิตร" Episode #1.6 (1995)
Get the whole shooting match in here.รับการแข่งขันยิงทั้ง ที่นี่ Dante's Peak (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
matchA man came up to me and asked for a match.
matchAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
matchAs I entered a tearoom found two young men watching a wrestling match on television.
matchAs I entered a tearoom, I found two young men watching a wrestling match on television.
matchBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
matchBe careful handling matches!
matchBefore the match an opening ceremony was held in the Yoyogi stadium.
matchBen learned to make a fire without matches.
matchBill won the match, not so much by good luck as by real ability.
matchBob is a good match for you in skating.
matchBoth teams are well matched, the game will be an interesting one.
matchCan you match this coat with something a little more colorful?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับ(v) match, See also: suit, become appropriate, go with, harmonize, befit, Syn. เหมาะ, เหมาะเจาะ, Example: ผมทรงนี้รับกับหน้าเธอมาก ดูเด็กลงตั้งเยอะ, Thai Definition: เหมาะเจาะหรือเหมาะสมกัน, คล้องจองกัน
เข้าชุด(v) match, See also: fit, Syn. เข้าชุดเข้ารอย
สอดคล้องต้องกัน(v) match up, See also: accord with, conform to, harmonize with, tally with, Ant. แตกต่าง, Example: การสอบปากคำของเสี่ยอ้วนและเสี่ยแดงสอดคล้องต้องกัน
คู่(v) match, See also: be paired with, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกมีวัดสง่างามคู่วังหลวงแห่งองค์พระมหากษัตริย์, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า เท่า, เสมอ
เถ้าแก่(n) matchmaker, See also: a go-between who arranges a marriage, Syn. เฒ่าแก่, Example: ฝ่ายหญิงควรจะแจกของชำร่วยแก่เถ้าแก่ทั้งสองฝ่าย และเด็กที่เชิญขันหมากด้วย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการหมั้นและขันหมาก
พ่อสื่อ(n) matchmaker, See also: go-between, Ant. แม่สื่อ, Example: การเลือกคู่แต่งงานนอกจากจะผ่านทางพ่อสื่อแม่สื่อแล้ว การได้รู้จักกันเองจากการทำงานร่วมกันของหญิงและชายก็มีอยู่มาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่ชักนำชายหญิงให้พบรู้จักรักใคร่กัน, ชายผู้ช่วยเหลือให้คู่รักได้ติดต่อหรือพบปะกัน
อุ้มสม(v) match, Syn. ชักนำ, ลิชิต, Thai Definition: อุ้มไปให้สมสู่กัน (ในวรรณคดีใช้แก่การที่เทวดาอุ้มพระเอกไปให้สมสู่กับนางเอกที่ตนเห็นว่าคู่ควรกัน), (สำ) เปรียบเทียบคู่ผัวตัวเมียที่เหมาะสมกันว่า ราวกับเทวดาอุ้มสม
กลักไม้ขีดไฟ(n) match-box, Syn. กล่องไม้ขีดไฟ, Example: กลักไม้ขีดไฟเปียกน้ำจึงจุดไฟไม่ติด, Count Unit: กลัก, Thai Definition: สิ่งที่ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก มีลิ้นชักเข้าออกได้ สำหรับบรรจุไม้ขีดไฟ
ถูกขา(v) match well, See also: accompany well, Thai Definition: เข้าคู่ เข้าพวก หรือเข้าชุดกันได้ดี
ไม้ขีด(n) match, Syn. ไม้ขีดไฟ, Example: เขาจุดไม้ขีดเพื่อก่อไฟ, Count Unit: ก้าน, กลัก, กล่อง, แผง, ห่อ, Thai Definition: เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ก้านไม้หรือก้านกระดาษชุบปลายข้างหนึ่งด้วยสารเคมีบางอย่างให้เป็นตุ่ม เรียกว่า หัวไม้ขีด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้เปรียบ[dāiprīep] (v) EN: have advantage over ; gain an advantage ; get the upperhand ; gain the upperhand ; have the upperhand ; outmatch  FR: avoir l'avantage ; prévaloir
เด็ดดวง[detdūang] (v, exp) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless  FR: être magnifique ; être merveilleux
จับคู่[japkhū] (v) EN: pair off ; match  FR: accorder ; accoupler
แก้มือ[kaēmeū] (v) EN: ask for a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge
ก้ามกุ้งเลดี้ได[kāmkung Lēdī Dai] (n, exp) EN: Matchstick
การแข่ง[kān khaeng] (n) EN: race ; competition ; game ; contest  FR: course [ f ] ; compétition [ f ] ; rencontre [ f ] ; match [ m ] ; tournoi [ m ] ; partie [ f ]
การแข่งฟุตบอล[kān khaeng futbøn] (n, exp) FR: match de football [ m ] ; rencontre de football [ f ]
การแข่งขัน[kān khaengkhan] (n) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament  FR: match [ m ] ; rencontre [ f ] ; compétition [ f ] ; challenge [ m ] ; tournoi [ m ] ; partie [ f ]
การแข่งขันมวย[kān khaengkhan mūay] (n, exp) FR: match de boxe [ m ]
การแข่งขันเพื่อมิตรภาพ[kān khaengkhan pheūa mittraphāp] (n, exp) EN: friendly match  FR: rencontre amicale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MATCH M AE1 CH
MATCHES M AE1 CH IH0 Z
MATCHES M AE1 CH AH0 Z
MATCHED M AE1 CH T
MATCHUP M AE1 CH AH0 P
MATCH'S M AE1 CH IH0 Z
MATCHBOX M AE1 CH B AA2 K S
MATCHUPS M AE1 CH AH0 P S
MATCHETT M AE1 CH IH0 T
MATCHING M AE1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
match (v) mˈætʃ (m a1 ch)
matched (v) mˈætʃt (m a1 ch t)
matches (v) mˈætʃɪz (m a1 ch i z)
matchet (n) mˈætʃɪt (m a1 ch i t)
matchbox (n) mˈætʃbɒks (m a1 ch b o k s)
matchets (n) mˈætʃɪts (m a1 ch i t s)
matching (v) mˈætʃɪŋ (m a1 ch i ng)
matchless (j) mˈætʃləs (m a1 ch l @ s)
matchlock (n) mˈætʃlɒk (m a1 ch l o k)
matchwood (n) mˈætʃwud (m a1 ch w u d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配合[pèi hé, ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ, ] matching; fitting in with; compatible with; to correspond; to fit; to conform to; rapport; to coordinate with; to act in concert with; to cooperate; to become man and wife; to combine parts of machine #1,588 [Add to Longdo]
无比[wú bǐ, ㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] matchless #3,784 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] match; mate; surname Qiu #7,584 [Add to Longdo]
火柴[huǒ chái, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄞˊ, ] match (for lighting fire) #16,580 [Add to Longdo]
红娘[hóng niáng, ㄏㄨㄥˊ ㄋㄧㄤˊ, / ] matchmaker #33,087 [Add to Longdo]
无出其右[wú chū qí yòu, ㄨˊ ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄧㄡˋ, / ] matchless; without equal; there is nothing better #90,072 [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] matchmaker (see 媒妁|媒妁); surname Suo #152,697 [Add to Longdo]
媒妁[méi shuò, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, ] matchmaker; go-between (marital) #216,539 [Add to Longdo]
相配人[xiāng pèi rén, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ㄖㄣˊ, ] match (couple); persons well suited for each other [Add to Longdo]
纸火柴[zhǐ huǒ chái, ㄓˇ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄞˊ, / ] matches made of cardboard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Matchcode { m }; Kombinationsschlüssel { m }match code [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (suf) (1) war; battle; (2) match; competition #216 [Add to Longdo]
競技[きょうぎ, kyougi] (n, vs, adj-no) game; match; contest; (P) #315 [Add to Longdo]
[ばん, ban] (n) (1) number (in a series); (2) (one's) turn; (3) watch; guard; lookout; (4) bout, match (sumo) #456 [Add to Longdo]
試合(ateji)(P);仕合(ateji)[しあい, shiai] (n, vs) match; game; bout; contest; (P) #457 [Add to Longdo]
こ;っこ[ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6, 慣れっこ, ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") #880 [Add to Longdo]
回戦[かいせん, kaisen] (n) match; game; (P) #1,030 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n, n-suf) (1) ratio; proportion; (2) match; equal; (3) (See 六義・1) explicit comparison (style of the Shi Jing); (4) (abbr) (See 比律賓) Philippines; (P) #2,057 [Add to Longdo]
違う[ちがう, chigau] (v5u, vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P) #2,504 [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] (n, vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) #2,559 [Add to Longdo]
[ごう, gou] (n) (1) 0.18039 litres (liters); (2) 0.3306 metres square (meters); (3) one-tenth of the way from the base to the summit of a mountain; (4) (See 衝・3) (astronomical) conjunction; (ctr) (5) counter for covered containers; (6) counter for matches, battles, etc.; (P) #2,645 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キー照合[キーしょうごう, ki-shougou] key matching [Add to Longdo]
パターン一致[パターンいっち, pata-n icchi] pattern match, pattern matching [Add to Longdo]
パタンマッチ[ぱたんまっち, patanmacchi] pattern match [Add to Longdo]
パタンマッチング[ぱたんまっちんぐ, patanmacchingu] pattern matching [Add to Longdo]
マッチ演算子[マッチえんざんし, macchi enzanshi] match(ing) operator [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance [Add to Longdo]
一致判定[いっちはんてい, icchihantei] matching [Add to Longdo]
不一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]
不一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top