ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

check

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -check-, *check*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
rain check[เรน เชค] (n,, idiom, (สำนวน)) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
check(n) การเข้ากีดขวาง, See also: การเข้าสกัด
check(n) การตรวจสอบ, See also: การเช็ค, การตรวจสภาพ
check(n) การทดสอบ
check(n) การหยุด, See also: การหยุดอยู่กับที่, Syn. halt, stay, stop
check(vi) ขีดกากบาท
check(n) เช็ค, See also: หนังสือตราสาร, Syn. bank check, cheque
check(vt) ตรวจสอบ, Syn. check up on, look into, suss out
check(vi) ตรวจสอบ, See also: ตรวจ, เช็ค, Syn. check up on, look into, suss out
check(vi) แตก, See also: ร้าว, Syn. chink
check(vi) ทำสัญลักษณ์, Syn. mark, tick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
check(เชค) { checked, checking, checks } vt. หยุด, รั้ง, ดึง, ตรึง, สกัด, ทำลาย, ตรวจสอบ, สำรวจ, ทำเครื่องหมายตรวจสอบ, ฝากเก็บ, รุกฆาต (หมากรุก) , ทำให้เกิดรอยแตก, ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) , ตรวจสอบ, แตกเป็นช่อง, ร้าวเป็นช่อง, หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
check bitบิตตรวจสอบบิตที่เพิ่มเข้าไปในข้อมูล ใช้เมื่อจะตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
check boxกล่องเลือกช่องสำหรับกาเครื่องหมายหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้ทำเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แสดงว่า ได้มีการเลือกตัวเลือกนั้นไว้แล้วนั่นเอง โดยปกติจะวางไว้หน้าตัวเลือก มักใช้ในกรอบสนทนา (dialog box)
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
check-in(เชค'อิน) n. การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมหรือที่พัก, Syn. enroll
check-outn. การ (เวลา) ออกจากที่พักหรือห้องในโรงแรม, การตรวจสอบ
checkbookn. สมุดเช็ค
checked(เชคทฺ) adj. เป็นตารางสี่เหลี่ยม
checker { checkeredn. ตัวหมากรุก, See also: checkers draughts เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง, ผู้หยุดยั้ง, สิ่งยับยั้ง, คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม, ทำให้แตกแขนง, ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง, เป็นตารางหมากรุก, มีสีหลากหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
check(n) การตรวจสอบ, เครื่องหมายถูก, เช็ค, ใบเบิกเงิน, ใบสั่งจ่าย
check(vt) ทำให้ชะงัก, ดึง, ทำให้หยุด, ทัดทาน, ว่ากล่าว, ตรวจสอบ
CHECK check mark(n) เครื่องหมายถูก
checker(n) ตาสี่เหลี่ยม, ตาหมากรุก
checker(vt) ทำเป็นตาสี่เหลี่ยม, ทำเป็นตาหมากรุก, ทำให้เปลี่ยนแปลง
checkerboard(n) กระดานหมากรุก
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม, เป็นตารางหมากรุก, เปลี่ยนง่าย
checkers(n) การเล่นหมากฮอส, การเล่นหมากรุก
checkmate(n) การรุกจนแต้ม
checkmate(vi) รุกจนแต้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
checkการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
checkตรวจสอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
checkตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
check bitบิตตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check bitบิตตรวจสอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
check bite๑. ตรวจสอบรอยกัด๒. รอยกัดเพื่อตรวจสอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
check characterอักขระตรวจสอบ [ มีความหมายเหมือนกับ redundant character ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check characterอักขระตรวจสอบ [ มีความหมายเหมือนกับ redundant character ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
check digitเลขโดดตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check indicatorเครื่องชี้บอกการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
checkcheck, อาคารทดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Check collection systemsระบบการหักบัญชีเช็ค [TU Subject Heading]
check damcheck dam, ฝายชะลอน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
check dropcheck drop, อาคารน้ำตกทดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Check fraudการฉ้อโกงเช็ค [TU Subject Heading]
check gatecheck gate, บานทดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Check Listแบบฟอร์มการตรวจสอบ, แบบเลือกเช็ค, บัญชีรายการ [การแพทย์]
Check registerทะเบียนเช็ค [การบัญชี]
Check safekeepingการตัดการเดินทางของเช็ค [TU Subject Heading]
Check upตรวจร่างกาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
check into(vt) ตรวจสอบ ตัวอย่างการใช้ Renrengang check into their dramatic story.
Check Rail(jargon) รางกั้นป้องกันรถไฟตกราง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A check.เช็ค Mama Spent Money When She Had None (2009)
Check.ถูก Ring Around the Rosie (2011)
Check.รุก Pawn Sacrifice (2014)
- Check?-ครับพ่อ Interstellar (2014)
Check.- ทดสอบ The Space Between Us (2017)
Talk about your trunk space, check this action out!พูดถึงงวงของเจ้า ลองดูตัวเจ้าสิ Aladdin (1992)
Better check your crystal ball again, Jafar! Prince Ali!เจ้าชายอาลี Aladdin (1992)
I was just checking your policy.ฉันแค่จะเช็คนโยบายของคุณ Basic Instinct (1992)
Maybe we can bail him out with a check.บางทีเราอาจประกันตัวเขาออกมาก็ได้นะ Jumanji (1995)
Don't worry, I already checked.อย่าตกใจ ผมเช็คแล้ว The Bodyguard (1992)
But the governor might show up here later, so I thought I'd give it a light check.ก็ไม่เชิง แต่ท่านผู้ว่าฯ อาจจะมา เลยแวะมาตรวจสถานที่ The Bodyguard (1992)
- I'm gonna check the route, as usual.เช็คเส้นทาง The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
checkA check is a method of paying money to somebody.
checkAmerica has an elaborate system of constitutional checks and balances.
checkAs I checked your delivery that I received, I found it included a T-shirt which I did not order.
checkAs I've got no cash, can I pay by check?
checkBefore adding a new sentence, please check that your sentence brings new vocabulary by searching the keywords.
checkBefore meeting your guests also be sure to carefully check that the toilet door locks.
checkBe sure to check in at least 45 minute prior to departure time.
checkCan I check in here?
checkCan I check in now?
checkCan I check my baggage here?
checkCan I get travelers checks with this card?
checkCan I leave my bags with you until I come to check in?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตัวตัว(v) prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
ผู้ตรวจสอบ(n) examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
เก็บงาน(v) check, See also: examine, Syn. ตรวจงาน, Example: ก่อนลูกค้าจะมารับชุดที่สั่งตัดไว้ ช่างต้องเก็บงานเพื่อดูความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง, Thai Definition: ตรวจสอบและทำเสริมให้เรียบร้อย, ดูความเรียบร้อยของงานเป็นครั้งสุดท้าย
ตรวจทาน(v) verify, See also: check, Example: ฉันให้ครูฝรั่งตรวจทานให้อีกที เพราะมีหลายแห่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ, Thai Definition: ดูหรือพิจารณาความถูกต้องและความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง
แผ่นตรวจ(n) test chart, See also: checking chart
ผ้าตา(n) checked cloth, Example: ผ้าตาผืนโปรดของคุณยายขาดเสียแล้ว, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ผ้านุ่งชนิดหนึ่ง ที่ทอด้วยด้ายหรือไหมมีลายเป็นตาๆ
สอบค้น(v) check, See also: look up, find out, ascertain, Syn. ตรวจค้น, ค้น, Example: คณะกรรมการฯ ได้สอบค้นเอกสารการสะกดคำภาษาถิ่นอีสานจากพจนานุกรมต่างๆ
สอบทาน(v) check up, See also: check, verify, re-read, re-examine, proofread, Syn. ตรวจทาน, ตรวจ, Example: ที่ประชุมได้สอบทานร่างสัญญาอย่างละเอียดแล้ว
สังคายนา(v) check up, See also: sort out, Syn. สะสาง, Example: มีคนเสนอให้สังคายนากฎต่างๆ เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารใหม่, Thai Definition: ทำให้เรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่ค้างคาอยู่ให้หายยุ่ง
ตาหมากรุก(adj) chequered, See also: checkered, Example: เขาออกแบบพื้นห้องโถงเป็นลายตาหมากรุก, Thai Definition: ที่มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุกมีสีสลับกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิก[baiboēk] (n) EN: check ; requisition ; withdrawal slip
ใบสั่งจ่าย[baisangjāi] (n) EN: voucher ; check ; payment order  FR: reçu [ m ]
ใบเสร็จ[baiset] (n) EN: receipt ; bill ; sales check  FR: reçu [ m ] ; récépissé [ m ]
ใบเสร็จรับเงิน[baiset rap ngoen] (n) EN: receipt ; bill ; sales check  FR: quittance [ f ] ; acquit [ m ] ; reçu [ m ]
บัญชีเดินสะพัด[banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
บัญชีกระแสรายวัน[banchī krasaērāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
บัญชีรายวัน[banchī rāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
บัตรจอดรถ[bat jøt rot] (n, exp) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket  FR: ticket de stationnement [ m ]
เช็ค[chek] (n) EN: cheque ; check (Am) ; draft  FR: chèque [ m ]
เช็ค[chek] (v) EN: check ; inspect ; examine  FR: vérifier ; contrôler ; inspecter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
check
checks
checked
checker
checkup
check-up
checkers
checking
checkoff
checkout

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
check
checks
checked
checker
checkup
checkers
checking
checkout
checkups
checkbook

WordNet (3.0)
check(n) a written order directing a bank to pay money, Syn. bank check, cheque
check(n) the bill in a restaurant, Syn. chit, tab
check(n) the act of inspecting or verifying, Syn. check-out procedure, checkout
check(n) a mark left after a small piece has been chopped or broken off of something, Syn. chip
check(n) a textile pattern of squares or crossed lines (resembling a checkerboard)
check(n) obstructing an opponent in ice hockey
check(n) (chess) a direct attack on an opponent's king
check(v) examine so as to determine accuracy, quality, or condition, Syn. look into, check up on, go over, check out, suss out, check over, check into
check(v) make an examination or investigation
check(v) stop for a moment, as if out of uncertainty or caution

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Check

a. Checkered; designed in checks. [ 1913 Webster ]

Check

n. [ OE. chek, OF. eschec, F. échec, a stop, hindrance, orig. check in the game of chess, pl. échecs chess, through Ar., fr. Pers. shāh king. See Shah, and cf. Checkmate, Chess, Checker. ] 1. (Chess) A word of warning denoting that the king is in danger; such a menace of a player's king by an adversary's move as would, if it were any other piece, expose it to immediate capture. A king so menaced is said to be in check, and must be made safe at the next move. [ 1913 Webster ]

2. A condition of interrupted or impeded progress; arrest; stop; delay; as, to hold an enemy in check. [ 1913 Webster ]

Which gave a remarkable check to the first progress of Christianity. Addison. [ 1913 Webster ]

No check, no stay, this streamlet fears. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

3. Whatever arrests progress, or limits action; an obstacle, guard, restraint, or rebuff. [ 1913 Webster ]

Useful check upon the administration of government. Washington. [ 1913 Webster ]

A man whom no check could abash. Macaulay. [ 1913 Webster ]

4. A mark, certificate, or token, by which, errors may be prevented, or a thing or person may be identified; as, checks placed against items in an account; a check given for baggage; a return check on a railroad. [ 1913 Webster ]

5. A written order directing a bank or banker to pay money as therein stated. See Bank check, below. [ 1913 Webster ]

6. A woven or painted design in squares resembling the patten of a checkerboard; one of the squares of such a design; also, cloth having such a figure. [ 1913 Webster ]

7. (Falconry) The forsaking by a hawk of its proper game to follow other birds. [ 1913 Webster ]

8. Small chick or crack. [ 1913 Webster ]


Bank check, a written order on a banker or broker to pay money in his keeping belonging to the signer. --
Check book, a book containing blank forms for checks upon a bank. --
Check hook, a hook on the saddle of a harness, over which a checkrein is looped. --
Check list, a list or catalogue by which things may be verified, or on which they may be checked. --
Check nut (Mech.), a secondary nut, screwing down upon the primary nut to secure it. Knight. --
Check valve (Mech.), a valve in the feed pipe of a boiler, or other conduit, to prevent the return of the feed water or other fluid. --
To take check, to take offense. [ Obs. ] Dryden.

Syn. -- Hindrance; setback; interruption; obstruction; reprimand; censure; rebuke; reproof; repulse; rebuff; tally; counterfoil; counterbalance; ticket; draft. [ 1913 Webster ]

Check

v. i. To make a stop; to pause; -- with at. [ 1913 Webster ]

The mind, once jaded by an attempt above its power, either is disabled for the future, or else checks at any vigorous undertaking ever after. Locke. [ 1913 Webster ]

2. To clash or interfere. [ R. ] Bacon. [ 1913 Webster ]

3. To act as a curb or restraint. [ 1913 Webster ]

It [ his presence ] checks too strong upon me. Dryden. [ 1913 Webster ]

4. To crack or gape open, as wood in drying; or to crack in small checks, as varnish, paint, etc. [ 1913 Webster ]

5. (Falconry) To turn, when in pursuit of proper game, and fly after other birds. [ 1913 Webster ]

And like the haggard, check at every feather
That comes before his eye. Shak. [ 1913 Webster ]

Check

v. t. [ imp. & p. p. Checked p. pr. & vb. n. checking. ] 1. (Chess) To make a move which puts an adversary's piece, esp. his king, in check; to put in check. [ 1913 Webster ]

2. To put a sudden restraint upon; to stop temporarily; to hinder; to repress; to curb. Hence, (Ice Hockey) To obstruct the motion of an opposing player by contacting him with one's body. [ 1913 Webster +PJC ]

So many clogs to check and retard the headlong course of violence and oppression. Burke. [ 1913 Webster ]

3. To verify, to guard, to make secure, by means of a mark, token, or other check; to distinguish by a check; to put a mark against (an item) after comparing with an original or a counterpart in order to secure accuracy. Hence, To compare with an original or with some standard, to insure correctness; as, to check an account; to check with a supervisor about procedures. [ 1913 Webster +PJC ]

4. To chide, rebuke, or reprove. [ 1913 Webster ]

The good king, his master, will check him for it. Shak. [ 1913 Webster ]

5. (Naut.) To slack or ease off, as a brace which is too stiffly extended. [ 1913 Webster ]

6. To make checks or chinks in; to cause to crack; as, the sun checks timber. [ 1913 Webster ]

7. To leave (something) in the temporary custody of another; as, to check baggage; to check one's firearms at the door; to check one's coat at the cloakroom. [ PJC ]

8. To accept (something) for temporary custody from another; as, to check a customer's baggage; to check a customer's coat. [ PJC ]

9. To make a checkered pattern upon. [ PJC ]

Syn. -- To restrain; curb; bridle; repress; control; hinder; impede; obstruct; interrupt; tally; rebuke; reprove; rebuff. [ 1913 Webster ]

checkage

n. 1. The act of checking; as, the checkage of a name or of an item in a list. [ 1913 Webster ]

2. The items, or the amount, to which attention is called by a check or checks. [ 1913 Webster ]

checked

adj. 1. Held back from some action especially by force.
Syn. -- curbed. [ WordNet 1.5 ]

2. having a pattern of alternating dark and light squares in rows and columns.
Syn. -- checkered. [ WordNet 1.5 ]

Checker

n. [ OF. eschequier. See Checker, v. t. ] 1. A piece in the game of draughts or checkers. [ 1913 Webster ]

2. A pattern in checks; a single check. [ 1913 Webster ]

3. Checkerwork. [ 1913 Webster ]

☞ This word is also written chequer. [ 1913 Webster ]

Checker

v. t. [ imp. & p. p. Checkered p. pr. & vb. n. Checkering. ] [ From OF. eschequier a chessboard, F. échiquier. See Check, n., and cf. 3d Checker. ] 1. To mark with small squares like a checkerboard, as by crossing stripes of different colors. [ 1913 Webster ]

2. To variegate or diversify with different qualities, colors, scenes, or events; esp., to subject to frequent alternations of prosperity and adversity. [ 1913 Webster ]

Our minds are, as it were, checkered with truth and falsehood. Addison. [ 1913 Webster ]

Checker

n. [ From Check, v. t. ] One who checks. [ 1913 Webster ]

Checkerberry

n.; pl. Checkerberries (Bot.) A spicy plant and its bright red berry; the wintergreen (Gaultheria procumbens). Also incorrectly applied to the partridge berry (Mitchella repens). [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遏制[è zhì, ㄜˋ ㄓˋ,  ] check; contain; hold back or within limits #6,734 [Add to Longdo]
检查站[jiǎn chá zhàn, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄓㄢˋ,    /   ] checkpoint #22,656 [Add to Longdo]
对号[duì hào, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ,   /  ] checkmark; number for verification (serial number, seat number etc); fig. two things match up #57,577 [Add to Longdo]
健诊[jiàn zhěn, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣˇ,   /  ] check-up (health, car safety, environment etc) [Add to Longdo]
国际跳棋[guó jì tiào qí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧㄠˋ ㄑㄧˊ,     /    ] checkers (western board game) [Add to Longdo]
校验码[xiào yàn mǎ, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄢˋ ㄇㄚˇ,    /   ] check digit [Add to Longdo]
棋具[qí jù, ㄑㄧˊ ㄐㄩˋ,  ] checkers (board and pieces for go 圍棋|围棋 or Chinese chess 象棋 etc) [Add to Longdo]
棋格状[qí gé zhuàng, ㄑㄧˊ ㄍㄜˊ ㄓㄨㄤˋ,    /   ] checkered pattern; chessboard [Add to Longdo]
登机手续柜台[dēng jī shǒu xù guì tái, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ,       /      ] check-in counter [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
checken(vi) ตรวจสอบ ทดสอบ (เป็นคำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Check)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbuchen { n }; Auschecken { n }check out [Add to Longdo]
Ausgangskontrolle { f }check point [Add to Longdo]
Ausprüfung { f }check out [Add to Longdo]
Fußventil { n }check valve; foot valve [Add to Longdo]
Gegenrechnung { f }check account [Add to Longdo]
Karohemd { n }check shirt [Add to Longdo]
Kontermutter { f }; Klemmmutter { f } [ techn. ]check nut; lock nut [Add to Longdo]
Nachuntersuchung { f } | Nachuntersuchungen { pl }check up | check ups [Add to Longdo]
Prüfmaß { n }check gauge [Add to Longdo]
Prüfbit { n }check bit [Add to Longdo]
Prüfprogramm { n }check routine [Add to Longdo]
Prüfroutine { f }check handler [Add to Longdo]
Prüfzeichen { n }check character [Add to Longdo]
Prüfzeichen { n } bei Datenübertragungcheck digit [Add to Longdo]
Prüfziffer { f }check digit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
参照[さんしょう, sanshou] (n, vs) reference; bibliographical reference; consultation; browsing (e.g. when selecting a file to upload on a computer); checking out; (P) #418 [Add to Longdo]
制御(P);制禦;制馭[せいぎょ, seigyo] (n, vs) control; governing; checking; suppression; repression; restraint; mastery; management; (P) #1,874 [Add to Longdo]
チェック[chiekku] (n, vs, adj-no) check; plaid; (P) #2,086 [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] (n, vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P) #2,286 [Add to Longdo]
防止[ぼうし, boushi] (n, vs) prevention; check; (P) #3,186 [Add to Longdo]
抑え(P);押さえ;押え[おさえ, osae] (n) weight (e.g. paperweight); rear guard; control; check; pressure; (P) #5,832 [Add to Longdo]
阻止[そし, soshi] (n, vs) obstruction; check; hindrance; prevention; interdiction; (P) #6,178 [Add to Longdo]
抑制[よくせい, yokusei] (n, vs, adj-no) control; restraint; suppression; constraint; curtailment; inhibition; check; curb; (P) #6,696 [Add to Longdo]
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1, vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) #7,552 [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] (v1, vt) to examine; to investigate; to check up; to sense; to study; to inquire; to search; (P) #8,215 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
ウイルスチェック[ういるすちえっく, uirusuchiekku] virus check [Add to Longdo]
ウイルス防止[ウイルスぼうし, uirusu boushi] virus check [Add to Longdo]
エコーチェック[えこーちえっく, eko-chiekku] echo check [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラーチェック[えらーちえっく, era-chiekku] error check [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
スペルチェッカー[すぺるちえっかー, superuchiekka-] spell checker [Add to Longdo]
チェックサム[ちえっくさむ, chiekkusamu] checksum [Add to Longdo]
チェックボックス[ちえっくぼっくす, chiekkubokkusu] checkbox [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top