ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ado

AH0 D UW1   
159 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ado-, *ado*
Possible hiragana form: あど
English-Thai: Longdo Dictionary
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ado[N] ความวุ่นวาย, See also: อุปสรรค, ความยุ่งยาก, Syn. fuss, trouble
adopt[VT] รับเลี้ยงเป็นลูก, Syn. take in, raise, take from an orphanage
adopt[VT] รับเอามา, See also: รับเอา
adopt[VT] ลงมติยอมรับ, Syn. affirm
adopt[VT] เลือกใช้, See also: นำมาใช้
adore[VT] ชอบมาก (คำไม่เป็นทางการ)
adore[VT] บูชา, See also: เคารพบูชา, กราบไหว้, Syn. venerate, revere
adore[VT] รัก, See also: รักอย่างลึกซึ้ง, Syn. love, cherish
adorn[VT] ตกแต่ง, See also: แต่ง, ทรงเครื่อง, ประดิดประดอย, ประดับ, ประดับประดา, Syn. beautify, embellish, ornament
adorned[ADJ] ที่ตกแต่งประดับประดา, Syn. garnished, decorated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ado(อะดู') n. ความวุ่นวาย, ความมีธุรกิจมาก, Syn. fuss, confusion-A. peace, quiet)
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
adolescence(แอดโดเลส' เซินซฺ) n. วัยหนุ่มสาว, Syn. youth ###A. aging)
adolescent(แอดโดเลส' เซินทฺ) adj. วัยหนุ่มสาว -n. หนุ่มสาว, วัยรุ่น (youthful, juvenile)
adonai(อาโดไน') พระเจ้าของยิว, ตำแหน่งนำหน้าชื่อพระเจ้าของยิว. -Adonic adj.
adonis(อะโด' นิส) หนุ่มรูปงาม, ชื่อเทพบุตรของกรีก (a very handsome young man)
adopt(อะดอพทฺ') vt. นำมาใช้, รับเอา, เลี้ยงเป็นลูก -adopter, adoption n. -adoptive adj., Syn. take, utilize)
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)

English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
adolescence(n) วัยรุ่น,วัยหนุ่มสาว
adolescent(adj) ในวัยรุ่น,ในวัยหนุ่มสาว
adolescent(n) หนุ่มสาว
adopt(vt) เลี้ยงเป็นลูก,รับเป็นของตน,นำมาใช้
adoption(n) การรับเป็นของตน,การนำมาใช้
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
adore(vt) บูชา,เคารพ,นิยม
adorn(vt) ประดับ,ตกแต่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adobe๑. อิฐดิบ๒. อาคารอิฐดิบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adolescenceวัยรุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adolescenceวัยรุ่น [ดู teenager] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adolescentคนวัยรุ่น, เยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adolescent sterilityการเป็นหมันของสตรีวัยรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adolescent sub-fecundityความสามารถมีบุตรต่ำของสตรีวัยรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adopted childบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adopterผู้รับบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adoption๑. การรับข้อเสนอ, การมีมติเห็นชอบ๒. การรับบุตรบุญธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adoptionการรับเป็นบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adobe Acrobatอะโดเบ อะโครแบท [TU Subject Heading]
Adobe After Effectอโดบีอาฟเตอร์เอฟเฟ็กต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adobe after Effectsอะโดเบ อาฟเตอร์ เอฟเฟ็กตส์ [TU Subject Heading]
Adobe Auditionอะโดเบ ออดิชั่น [TU Subject Heading]
Adobe brickอิฐดินเหนียวดิบ [TU Subject Heading]
Adobe Creative Suiteอะโดเบ ครีเอทีฟ ชยูท [TU Subject Heading]
Adobe GoLiveอะโดเบ โกลีฟ [TU Subject Heading]
Adobe housesบ้านอิฐดินเหนียวดิบ [TU Subject Heading]
Adobe Illustratorอะโดเบ อิลลัสเตรเตอร์ [TU Subject Heading]
Adobe ImageReadyอะโดเบ อิมเมจเรดดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, it's adorable!โอ้มันน่ารัก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, what adorable little beds!โอ้สิ่งที่น่ารักเตียงน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They say he simply adored her.ได้ยินมาว่าเขารักหล่อนมาก Rebecca (1940)
They say he simply adored her.ได้ยินมาว่าเขารักหล่อนมาก Rebecca (1940)
Just be yourself, and they'll all adore you.เป็นตัวของตัวเอง เเล้วพวกเขาก็จะชื่นชอบคุณ Rebecca (1940)
She simply adored Rebecca.หล่อนชื่นชมบูชารีเบคคา Rebecca (1940)
Adoration hasn't gone to their heads.หนึ่งจดใช่ไหม คุณรู้ว่าฉันหมายถึง อะไร Help! (1965)
We're coming back, Adolf.เรากำลังกลับมาอดอล์ฟ How I Won the War (1967)
Without ado, he put ten lire in my apron pocket and pushed me outโดยปราศจากความวุ่นวาย, เขาใส่สิบ lire ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง my apron และผลักฉันออก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Such an adorable behind, the sweet little anus. Now I'll anoint it""นั้น adorable ข้างหลัง, sweet little anus ฉัน'จะเจิมน้ำมันมัน"ตอนนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"...without making a last homage to the object of his adorationโดยปราศจากการกระทำความเคารพล่าสุด to the วัตถุของการบูชาของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"I adore the behind"ฉันเคารพข้างหลัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adoWe adopt him as our representative.
adoMy argument is indebted in a number of places to the aesthetic theories of Adorno, Horkheimer and others.
adoI adore the opera.
adoThe government adopted strong measures to fight inflation.
adoWe adopted a child.
adoMy wife wanted to adopt a child.
adoAdolescence is viewed as time of transition.
adoHis students adored him.
adoHe adores going to the theater.
adoI was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.
adoThe rich merchant adopted the boy and made him his heir.
adoThey adopted the orphan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยหนุ่มวัยสาว[N] teen-age, See also: adolescent, young, Syn. วัยรุ่น, วัยกำดัด, วัยหนุ่มสาว, วัยเอ๊าะ, วัยแรกรุ่น, Ant. วัยชรา, วัยแก่, Example: ปัญหาที่เกิดในครอบครัวมักเป็นปัญหาระหว่างผู้ใหญ่กับวัยหนุ่มวัยสาวที่ไม่ลงรอยกัน, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งมีอายุมากกว่าวัยเด็กแต่ยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่
เปิดรับ[V] adopt, Syn. เปิดกว้าง, Example: ประเทศไทยเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4
วัยโจ๋[N] teenager, See also: adolescent, Syn. วัยจ๊าบ, วัยรุ่น, วัยคะนอง, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้ดูสดชื่นแจ่มใสเหลือเกิน จนทำให้วัยโจ๋ที่เดินอยู่บนถนนร้องออกมาเสียงดัง, Count unit: คน, Thai definition: วัยรุ่นที่กำลังคะนอง
วัยแรกรุ่น[N] puberty, See also: adolescence, teens, Example: วัยของเธอเพิ่งย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นควรจะได้สัมผัสกับโลกอันสดสวย, Thai definition: วัยที่เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
ทูนหัว[N] beloved, See also: adoring one, dear, darling, Syn. ที่รัก, สุดที่รัก, Thai definition: ผู้เป็นสุดที่รัก (คำกล่าวแสดงความรักใคร่)
แรกรุ่น[N] adolescent, See also: budding youth, Syn. วัยแรกรุ่น, รุ่นกระเตาะ, Example: สิทธิ์ได้เข้าร่วมวงสนทนาดังกล่าวมาตั้งแต่แรกรุ่น
ลูกบุญธรรม[N] adopted child, See also: adoptive child, Syn. บุตรบุญธรรม, Ant. ลูกในไส้, Example: เขาใช้ขวดโค้กตีหัวลูกบุญธรรมจนเลือดออกหลายครั้งแล้วจึงเข้าข่ายกระทำทารุณกรรมกับเด็ก, Count unit: คน, Thai definition: ลูกของคนอื่นที่เอามาเลี้ยงเป็นลูกของตัว
วัยกำดัด[ADJ] teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Syn. รุ่นหนุ่ม, รุ่นสาว, วัยรุ่น, Example: ในนิตยสารมีรูปนางเอกหนังวัยกำดัดที่ดังระเบิดเถิดเทิงในสมัยนั้น, Thai definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาวหรืออายุรุ่นหนุ่มสาว
วัยรุ่น[ADJ] teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Example: มีผู้กล่าวว่านักแสดงนักร้องวัยรุ่นในบ้านเรานั้นส่วนมากจะเป็นผู้มีปัญหามาก่อน, Thai definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
วัยรุ่น[N] teenager, See also: adolescent, youth, juvenile, Example: เมื่อตำรวจตรวจค้นห้องพักจึงพบวัยรุ่นชายหญิงอีก 8 คนล้วนอยู่ในอาการมึนเมา, Thai definition: ระยะที่เข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อัครราชทูต[n.] (akkharātchathūt) EN: minister ; ambassador   FR: ministre [m]
อานก[v.] (ānok) EN: love ; adore ; be fond of   
เอาเด็กมาเลี้ยง[v. exp.] (ao dek mā līeng) FR: adopter un enfant
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อะโวคาโด[n.] (awōkhādō) EN: avocado   FR: avocat [m]
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity   FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere   FR: adorer ; vénérer ; révérer
บุญธรรม[adj.] (buntham) EN: adopted   FR: adopté ; adoptif

CMU English Pronouncing Dictionary
ADO    AH0 D UW1
ADOR    AA0 D AO1 R
ADON    AA0 D AO1 N
ADOLF    EY1 D AA0 L F
ADORN    AH0 D AO1 R N
ADORE    AH0 D AO1 R
ADORA    AA0 D AO1 R AH0
ADOPT    AH0 D AA1 P T
ADOBE    AH0 D OW1 B IY0
ADONIA    AA0 D OW1 N IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ado    (n) ˈədˈuː (@1 d uu1)
adobe    (n) ˈədˈoubiː (@1 d ou1 b ii)
adopt    (v) ˈədˈɒpt (@1 d o1 p t)
adore    (v) ˈədˈɔːr (@1 d oo1 r)
adorn    (v) ˈədˈɔːn (@1 d oo1 n)
adopts    (v) ˈədˈɒpts (@1 d o1 p t s)
adored    (v) ˈədˈɔːd (@1 d oo1 d)
adorer    (n) ˈədˈɔːrər (@1 d oo1 r @ r)
adores    (v) ˈədˈɔːz (@1 d oo1 z)
adorns    (v) ˈədˈɔːnz (@1 d oo1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack, #835 [Add to Longdo]
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; adorn, #4,262 [Add to Longdo]
收养[shōu yǎng, ㄕㄡ ㄧㄤˇ, / ] adopt; adoption, #12,696 [Add to Longdo]
希特勒[Xī tè lè, ㄒㄧ ㄊㄜˋ ㄌㄜˋ, ] Adolf Hitler (1889-1945), #14,237 [Add to Longdo]
领养[lǐng yǎng, ㄌㄧㄥˇ ㄧㄤˇ, / ] adoption; to adopt a child, #16,550 [Add to Longdo]
爱慕[ài mù, ㄞˋ ㄇㄨˋ, / ] adore; admire, #21,366 [Add to Longdo]
别出心裁[bié chū xīn cái, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, / ] adopt an original approach; try to be different, #25,351 [Add to Longdo]
养女[yǎng nǚ, ㄧㄤˇ ㄋㄩˇ, / ] adopted daughter, #39,776 [Add to Longdo]
承继[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] adoption (e.g. of a nephew as a son); to inherit, #44,388 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated, #46,033 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address

German-Thai: Longdo Dictionary
Pädophilie(n) |die, pl. Pädophilien| พฤติกรรมกามวิปริตที่ชอบใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางเพศ เช่น Die Ursache für Michaels Selbstmord sollen seine pädophilien Neigungen und seine unglückliche Spielleidenschaft gewesen sein.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adoleszenz {f}; Zeit des Erwachsenwerdens; jugendliches Alteradolescence [Add to Longdo]
Adoptierende {m,f}; Adoptierenderadopter [Add to Longdo]
Adoptierte {m,f}; Adoptierteradoptee [Add to Longdo]
Adoption {f}; Kindesannahme {f}adoption [Add to Longdo]
Adoptivkind {n}adoptive child [Add to Longdo]
adoptieren; annehmen; übernehmen | adoptierend; annehmend; übernehmend | adoptiert; angenommen; übernommen | er/sie adoptiert | ich/er/sie adoptierte; ich/er/sie nahm anto adopt | adopting | adopted | he/she adopts | I/he/she adopted [Add to Longdo]
Adoleszent {m}; Jugendlicher [med.]adolescent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
あどけない[, adokenai] (adj-i) innocent; cherubic [Add to Longdo]
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi) [Add to Longdo]
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P) [Add to Longdo]
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P) [Add to Longdo]
こそあど[, kosoado] (n) {ling} (See 指示語) Japanese ko-so-a-do demonstratives (e.g. pronouns [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
養子[ようし, youshi] Adoptivkind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ado \A*do"\ ([.a]*d[=oo]"), (1) v. inf., (2) n. [OE. at do,
   northern form for to do. Cf. {Affair}.]
   1. To do; in doing; as, there is nothing ado. "What is here
    ado?" --J. Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. Doing; trouble; difficulty; troublesome business; fuss;
    bustle; as, to make a great ado about trifles.
    [1913 Webster]
 
       With much ado, he partly kept awake. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Let's follow to see the end of this ado. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ado
   n 1: a rapid active commotion [syn: {bustle}, {hustle},
      {flurry}, {ado}, {fuss}, {stir}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ADO
     ActiveX Data Objects (ASP, ODBC, MS, IIS)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ado /ado/ 
  youngster; youth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top