ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ที่รัก

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่รัก-, *ที่รัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่รัก[N] dear, See also: beloved, darling, sweetheart, love, honey, Syn. สุดที่รัก, ทูนหัว, สุดสวาท, หวานใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่รักน. คนรัก, คำแบบแสดงถึงความสุภาพ ความเคารพ ความนับถือเวลาพูดในที่ชุมนุมชนเป็นต้น เช่น พี่น้องที่รักทั้งหลาย หรือในจดหมายที่มีไปถึงผู้ที่คุ้นเคยกัน เช่น แดงที่รัก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Darling?ที่รักThe Game (2007)
Honey?ที่รักDrag Me to Hell (2009)
Hon!ที่รักIf It's Only in Your Head (2009)
Sweetie...ที่รัก The Lost Boy (2009)
- Baby.- ไงที่รัก Spanish 101 (2009)
Honey?ว่าไงที่รัก Don't Walk on the Grass (2009)
Honey.ที่รัก Episode #1.16 (2010)
Sweet.ที่รัก Beastly (2011)
- Honey!- ที่รัก Deepwater Horizon (2016)
What are you... Who are you, my dear?สิ่งที่คุณว่าคุณคือใครที่รักของ ฉันได้อย่างไร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, don't forget, my dear.ตอนนี้ไม่ลืมที่รักของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Sweet, gentle Hilda.ช่างหวาน ฮินดาที่รัก The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่รัก[n.] (thīrak) EN: dear ; darling ; beloved ; honey   FR: chéri [m] ; chérie [f]
ที่รัก[n.] (thīrak) EN: darling ; dear ; beloved ; love   FR: chéri [m] ; chérie [f] ; amour [m]
ที่รักใคร่[X] (thīrak krai) EN: affectionate   FR: affectueux

English-Thai: Longdo Dictionary
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
babe(n) คนที่เป็นสุดที่รัก (ปกติหมายถึง เด็กทารกหรือคนที่ไร้เดียงสา), S. darling, dear, sweetheart

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acting[ADJ] ที่รักษาการแทน, See also: รักษาการแทน, ทำหน้าที่แทน, ทำหน้าที่ชั่วคราว, Syn. temporary, substitute, substituting, Ant. official, confirmed
beloved[ADJ] เป็นที่รัก, See also: ที่รักมาก
beloved[N] ที่รัก, See also: ขวัญใจ, Syn. dear
clannish[ADJ] ที่รักแต่พวกพ้องตัวเอง, Syn. select, cliquish
darling[N] คำเรียกขานแสดงการทักทาย (ใช้กับคนคุ้นเคย) เพื่อขึ้นต้นย่อหน้าในจดหมาย, See also: ที่รัก, ยอดรัก, สุดที่รัก, Syn. honey, sweetheart, dear
dear[N] ที่รัก, See also: สุดที่รัก, ทูนหัว, ยอดรัก, ผู้เป็นที่รัก, Syn. darling
dearie[N] ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน), Syn. deary
flame[N] คู่รัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ที่รัก, คนรัก, Syn. sweetheart, lover
honey[N] ผู้เป็นที่รัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ที่รัก, Syn. darling, honeybun, sweetheart
sugar[N] คำแสดงความรัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ที่รัก, ถ้อยคำหวาน, Syn. darling, honey, sweetheart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
beloved(บิเลิฟ'วิด) adj. สุดที่รัก n. ผู้เป็นที่รักยิ่ง, Syn. cherished
cherie(เชรีช) n.,Fr. ที่รัก
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
deary(เดีย'รี) n., ที่รัก, Syn. dearie pl. dearies
dike(ไดคฺ) {diked,diking,dikes} n. เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,หญิงที่รักร่วมเพศ,เลสเบี้ยน,vt. สร้างเขื่อน,ยับยั้ง,ป้องกัน, Syn. dyke
discriminate(ดิสคริม'มะเนท) vi. แยกแยะ,แบ่งแยก,เลือกที่รักมักที่ชัง,วินิจฉัย., Syn. distinguish
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality
discriminativeadj. ซึ่งแยกแยะ,ซึ่งแบ่งออก,เกี่ยวกับการเลือกที่รักมักที่ชัง, Syn. discriminating

English-Thai: Nontri Dictionary
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
beloved(adj) ที่รัก,สุดที่รัก,เป็นที่รักยิ่ง
beloved(n) ผู้เป็นที่รัก
darling(adj) น่ารัก,เป็นที่รัก,เป็นที่โปรดปราน
darling(n) ที่รัก,ยอดรัก,ทูนหัว,สุดที่รัก,ขวัญใจ,คนรัก,คนโปรด
dear(adj) แพง,ราคาสูง,เป็นที่รัก,สุดสวาท,น่ารัก
dearness(n) ความเป็นที่รัก,ความน่ารัก,ราคาแพง
differential(adj) ซึ่งแตกต่างกัน,ซึ่งแสดงความต่างกัน,ซึ่งเลือกที่รักมักที่ชัง
endear(vt) เป็นที่รัก,เป็นดวงใจ
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
honey[honey] (n vi vt modal ver) ที่รัก
honey[honey] (n vi vt modal ver) ที่รัก

German-Thai: Longdo Dictionary
Klinik(n) |die, pl. Kliniken| โรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น Frauenklinik, Hautklinik
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
Wächter(n) |der, pl. Wächter| ยาม, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, See also: S. Wärter,
Schwule(n) |der, pl. Schwulen| ผู้ชายที่รักร่วมเพศ, See also: Related: schwul
Lesbe(n) |die, pl. Lesben| ผู้หญิงที่รักร่วมเพศ, See also: S. Lesbieren, Related: lesbisch
Lesbierin(n) |die, pl. Lesbierinnen| ผู้หญิงที่รักร่วมเพศ, See also: S. Lesbe, Related: lesbisch
Schatz(n slang) |der, pl. Schätze| ที่รัก (เป็นภาษาพูดสำหรับคู่รักหรือพ่อแม่กับลูก) เช่น Bist du schon zurück, mein Schatz? เธอกลับมาแล้วหรือจ๊ะ ที่รักจ๋า
Augenarzt(n) |der, pl. Augenärzte| จักษุแพทย์, หมอที่รักษาดวงตา

French-Thai: Longdo Dictionary
chéri(n) ที่รัก, สุดที่รัก เช่น mon chéri ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้ชาย), ma chérie ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้หญิง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top