ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทรงเครื่อง

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรงเครื่อง-, *ทรงเครื่อง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แม่หม้ายทรงเครื่อง (phrase ) a rich widow

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรงเครื่อง[ADJ] extra-ingredient, See also: many materials, rich ingredient, made of superior material, Example: แม่ของเขาทำกระท้อนทรงเครื่องอร่อยมาก, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่มีของประดับหรือเครื่องปรุงเกินปกติ
ทรงเครื่อง[V] be decorated, See also: be adorned, be appareled, be attired, Example: พระพุทธรูปนาคปรกเหล่านี้อาจทรงครองจีวรอย่างธรรมดาหรือทรงเครื่อง, Thai definition: แต่งตัวมีเครื่องประดับ
ทรงเครื่อง[V] cut the hair, See also: dress the hair, have a haircut (royal words), Syn. ตัดผม, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทรงเครื่องก. แต่งตัวมีเครื่องประดับ เช่น พระพุทธรูปทรงเครื่อง, มีเครื่องปรุงพิเศษกว่าปรกติ เช่น กระท้อนทรงเครื่อง, ประดิดประดอยให้งดงามเป็นพิเศษ เช่น ตัวหนังสือทรงเครื่อง
ทรงเครื่องตัดผม (ใช้แก่เจ้านาย).
ทรงเครื่องใหญ่, ทรงพระเครื่องใหญ่ก. ตัดผม (ใช้แก่พระมหากษัตริย์).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Louis xvi wore a fabulous stone called the Blue Diamond of the Crown.หลุยส์ที่ 16 ทรงเครื่องเพชรซึ่งมีชื่อว่า บลูไดมอนด์ประดับมงกุฎ Titanic (1997)
You got us all trussed up here and now we're cooling our heels.สั่งให้พวกเราแต่งองค์ทรงเครื่อง มาสู้ความหนาวยังงี้ทำไม Titanic (1997)
No, thank you.ไม่ ขอบคุณ เราแต่งองค์ทรงเครื่อง Titanic (1997)
A little maintenance, she might not look bad.ลองแต่งองค์ทรงเครื่องให้ซักหน่อยคงไปวัดไปวาได้น่า A Walk to Remember (2002)
- Spicy noodles.- บะหมี่ทรงเครื่อง Art of Seduction (2005)
- Our esteemed MonsieurWest has asked me to dress you for your TV debut./N ความนับถือตัวเราเอง เมอร์ซิเออร์ เวสต์ ได้ขอให้ฉันจับคูนแต่งองค์ทรงเครื่อง/N สำหรับเปิดตัวทางทีวีของเธอ Confessions of a Shopaholic (2009)
Why don't you run up them stairs and get me one of them super good brews 6 olive Martini, baby - Anything for you, baby -รบกวนช่วยขึ้นไปหยิบมาร์ตินี่ทรงเครื่องให้ฉันหน่อยสิ ขอมะกอก 6 ลูกนะจ๊ะ \ เพื่อตัวเองได้อยู่แล้ว The Expendables (2010)
No single daughter of mine is going to New York City representing the great state of Mississippi without a proper cosmopolitan wardrobe.ลูกสาวคนเดียวของแม่ จะไปถึงนิวยอร์ก เป็นหน้าเป็นตาให้ชาวรัฐมิสซิสซิปปี้ ก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องหน่อย The Help (2011)
Uh-huh. - Is that you can rebuild your entire wardrobe with like 16 items.ก็คือ คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ แต่งองค์ทรงเครื่องได้ 16 ชิ้น Crazy, Stupid, Love. (2011)
And I told you guys you didn't have to dress up.และฉันบอกพวกเธอแล้ว ว่าไม่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องมา Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
No costumes. No funny voices.อย่าแต่งองค์ทรงเครื่อง อย่าทำเสียงตลก Intro to Knots (2013)
'The rest was just window dressing.''ที่เหลือก็แต่งองค์ทรงเครื่องสักหน่อย' The Empty Hearse (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรงเครื่อง[v.] (songkhreūang) EN: cut the hair ; dress the hair ; have a haircut   
ทรงเครื่อง[v.] (songkhreūang) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired   
ทรงเครื่อง[adj.] (songkhreūang) EN: extra-ingredient ; many materials ; rich ingredient ; made of superior material   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top