ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -继-, *继*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[继, jì, ㄐㄧˋ] to continue, to carry on; to succeed, to inherit
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  米 (mǐ ㄇㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 655

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì xù, ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ, / ] to continue; to proceed with; to go on with, #294 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] to continue; to follow after; then; afterwards; to go on with; to succeed; to inherit, #2,619 [Add to Longdo]
[xiāng jì, ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ, / ] in succession; following closely, #4,668 [Add to Longdo]
[jì chéng, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] to inherit; to carry on; to succeed, #5,429 [Add to Longdo]
[jì ér, ㄐㄧˋ ㄦˊ, / ] then; afterwards, #12,340 [Add to Longdo]
[Sūn Jì hǎi, ㄙㄨㄣ ㄐㄧˋ ㄏㄞˇ, / ] Sun Jihai, Chinese footballer, played for Manchester United, #15,461 [Add to Longdo]
承人[jì chéng rén, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] heir; successor, #19,231 [Add to Longdo]
任者[jì rèn zhě, ㄐㄧˋ ㄖㄣˋ ㄓㄜˇ, / ] successor, #31,793 [Add to Longdo]
[jì rèn, ㄐㄧˋ ㄖㄣˋ, / ] succeed sb in a job; successor, #34,091 [Add to Longdo]
[jì mǔ, ㄐㄧˋ ㄇㄨˇ, / ] step mother, #35,591 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go on.[CN]  The Legend of Bagger Vance (2000)
Go on.[CN] 续! Romance (1999)
Let's go.[CN] 你们 Drumline (2002)
Go on.[CN] 续说 Aladdin (1992)
Go on![CN] 续! Burnt by the Sun (1994)
Moving on.[CN] 续上来。 Full Circle with Michael Palin (1997)
Go on[CN]  Mermaid (2007)
Go on.[CN] 续说 Disclosure (1994)
Go on.[CN] 续说 A Beautiful Mind (2001)
- Go on.[CN] -  Friends (1971)
Go on.[CN]  Two Rode Together (1961)
We go on.[CN] 我们 Ghosts of the Abyss (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top